Fortbildningsdag för kyrko- och kyrkogårdsvaktmästare

Publicerad: 2017-01-25 21.10 | Senast ändrad: 2017-02-01 21.08

Fortbildningsdag för kyrko- och kyrkogårdsvaktmästare

Kyrko- och kyrkogårdsvaktmästare runt om i landet har ett ansvarsfullt och varierat serviceyrke i församlingens tjänst. För dig som har praktisk erfarenhet av yrket finns det nu en intressant fortbildningsdag. 

Mål:
Att ge fördjupad inblick i och kunskap om arbetets särskilda utmaningar, samt ge enkla och värdefulla hjälpmedel för att stärka sig i yrkesrollen samtidigt som kursen också belyser vardagsrisker och säkerhetsregler som behöver beaktas och förebyggas.

Målgrupp:
Kyrko- och kyrkogårdsvaktmästare

Kursinnehåll:
• Kort genomgång av serviceyrkenas grundvalar
• Kontakter med kyrko- och kyrkogårdsbesökare
• Skalskydd och grundläggande säkerhetsarbete
• Brandskyddsarbete och utrymningsplan/ insatsplan
• Fastighetsägarens ansvar för vinterväghållning
• Att lyfta och bära rätt
• Att arbeta på stege och arbetsbock
• Vad gäller för ensamarbete, minderåriga och frivilligas medverkan?
• Arbete med förvaring, hantering, transport och visning av kista, begravningsceremoni, gravsättning och därmed förenliga moment
• Grupparbete på förmiddagen – hur agerar vi i typiska vardagssituationer

• LUNCH

• Säker och fackmässigt riktig skötsel av kyrkans och kyrkogårdens utemiljö
• Arbete med småmaskiner som trimmer, lövblås, häcksax, motorgräsklippare, jordfräs mm
• Arbete med åkgräsklippare, traktor och truck
• Arbete med uppsättning, justering och säkerhetsprovning av gravanordningar och gravstenar
• Arbete med snöröjning, halkbekämpning och sandupptagning
• Praktiska visningar och genomgångar inomhus i kyrka/kapell samt på anslutande kyrkogårdsområde/och i maskinhall
• Grupparbeten

Utdrag från kursutvärderingar i Uppsala (2/2) och Nyköping (4/2)

"Allt var bra, fick veta mycket vad man ska och inte ska göra för att undvika olyckor"

"Lättfattligt, bra att belysa riskerna"

"Inspirerande föreläsare, trevligt"

"Bra att hinna med så mycket på relativt kort tid"

"Bra checklistor och att få igång tankeverksamhet inom säkerhet"

"Bra inlevelse. Mycket bra exempel tagna ur verkliga händelser"

 

 
 

Claes-Anders Malmberg, VD Acama konsult AB

Denna artikel

Skriv ut artikeln

Fakta

Fortbildningsdagen är en endagskurs med Claes-Anders Malmberg och Ingela Gudmundson (Linköping, Skellefteå,och Landvetter samt Reino Raitala (Skellefteå, Umeå och Gällivare) som kursledare.

Kursen börjar 0830 och är färdig till 15.30. Kursen i Gällivare börjar en halvtimma tidigare och slutar kl 15.00.

Vinterns och vårens inplanerade kurser är 24 januari i Linköping, 28 februari i Skellefteå, Umeå 1 mars, Gällivarer 2/3 samt 27 april i Landvetter. 

För mer information kontakta ca(at)acama.se eller hör av er till SKKF för anmälan till ovanstående kurser

http://skkf.se/node/450                Linköping

http://www.skkf.se/node/3218    Skellefteå

http://www.skkf.se/node/424      Landvetter

Senaste artiklar

14 augusti 2017

Kurs i kalkylering av markentreprenader

Ny egenarrangerad kurs i kalkylering och prissättning. 
Huddinge 8-9 november 2017.

Läs mer »

14 augusti 2017

Driftledare i gata-/parkverksamhet och yttre fastighetsskötsel

Kurs för driftledare i gata/parkverksamhet och yttre fastighetsskötsel i Huddinge 22-23 november 2017.

Läs mer »

8 augusti 2017

Att skriva avtal om drift och underhåll av utemiljö

Aff är ett komplett hjälpmedel att skapa förfrågningsunderlag och avtal inom alla tjänsteentreprenader, och i synnerhet inom fastighet och utemiljö 

Läs mer »

3 augusti 2017

Kurs för utförare av kommunal vinterväghållning

Endags uppdragsutbildning för arbetsledare och maskinförare kring ansvar, planering och utförande av kommunal vinterväghållning.

Läs mer »

Bli prenumerant!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev här!

Namn:
E-post:
Kategori:

Vill du istället avregistrera dig?

Gilla oss på Facebook!

Fastighet

Kyrkogård

Entreprenad