Yttre fastighetsskötsel på entreprenad

Publicerad: 2017-01-11 11.21 | Senast ändrad: 2017-01-11 11.21

Yttre fastighetsskötsel på entreprenad

Nu kommer den populära kursen i YFS på entreprenad på mångas önskemål tillbaka igen efter två års uppehåll. Nu i ny tappning och med både Acamas VD, Claes-Anders Malmberg (dag 1 och dag 2) tillsammans med landskapsarkitekten och certifierade besiktningsmannen Maria Rydell (dag 2) som kursledare.

Kursen riktar sig både till beställare och utförare av yttre fastighetsskötsel och ger ”kött på benen” i många frågor kring denna typ av serviceentreprenader. 

Tjänsteentreprenader påverkas av yttre omvärldsfaktorer som konjunktursvängningar, fluktuerande priser och även regionala skillnader i prissättningen. Ett lågpriskontrakt där en mindre eller större andel av skötselmomenten ingår i det fasta priset ger från entreprenörens sida ett litet påverkansutrymme. Den resursmässiga förmågan att leverera det där lilla extra i skötseln blir ofta mindre.

Det finns även boendeavhängiga faktorer. Det är ju trots allt hyresgästerna eller kommuninvånarna som betalar för skötseln. För Fru Persson på äldreboendet är det inte givet att en andra häckklippning vid hennes uteplats i augusti inte ingår och att skötseln till stora delar regleras av ett fastprisavtal med förutbestämda frekvenser eller minimikrav.

I entreprenader där mer av traditionella a-prisarbeten läggs över till ett frekvensstyrt och fast åtagande är det inte alltid säkert att skötselnivån blir bättre. Men helt klart är det så att en duktig entreprenör ges bra möjligheter att leverera en god skötselstandard. Men vi får inte glömma att i ett sådant kontrakt är behovet av kontroller och uppföljning ofta större, så att beställaren säkert vet att entreprenören levererar enligt skötselavtalet och att arbetet utförs på ett fackmässigt sätt

Dessa frågor och många andra till tjänsteentreprenader kopplade ämnen diskuteras under vinterns kurs i Yttre fastighetsskötsel.

Kursen ger många användbara mallar och exempel ur vardagen som du efter genomförd kurs kan applicera på just din verksamhet, både som entreprenör och beställare av yttre fastighetsskötsel.

Under denna tvådagars kurs får du bland annat:

Insikt i avtalsvillkoren för drift- och underhållsentreprenader utifrån standardavtalen AB04 och ABFF 12.

Kunskap om de speciella förutsättningar som upphandling av yttre fastighetsskötsel ställer både beställare och utförare inför.

Klarhet i hur man utformar tydliga utförande- och funktionskrav i både tillsyn, skötsel, felavhjälpande och planerat underhåll.

Grundläggande kunskap om tidsåtgångar och kostnadsuppskattningar för en mängd olika arbetsuppgifter inom skötsel och underhåll av hårdgjorda ytor, yttre belysning, gräsytor, mark- och lekutrustning, vinterväghållning, planteringsytor, vattenytor, sophantering etc.

Kunskap om kontraktsmobilisering, driftstyrning, statuskontroller och entreprenadbesiktningar. Hur startar man upp en drift- och underhållsentreprenad på bästa sätt och vilka styrinstrument behövs? Vad innebär fackmässigt utförande?

Dagsprogram

DAG 1

Omvärldsanalys, inkl jämförelse mellan egen regi och entr.

Beställarnas Gröna, Svarta och Vita hörnstenar

Entreprenadavtalen AB 04 och ABFF 12

Kundkrav, tider och priser 1 (Hårdgjorda ytor, vinter, markutrustning och belysning)

LUNCH

Grupparbete Trygg utemiljö

Kundkrav, tider och priser 2 (Gräs, planteringar och sopor)

Vanliga fel och brister i drift- och underhållsentreprenader

Grupparbete, Uppstart av entreprenad + KAFFE

Nya styrinstrument, exempel från AF/SF-del och Kravbeskrivning

Genomgång av mobiliseringsplan, startmötesprotokoll, förbesiktningsprotokoll

Utförande- och kostnadskalkylering, exempel skötselkalkyl

DAG 2

Fackmässigt utförande, även grundläggande om AMA 

Kvalitetssäkring 1, fördjupning AB 04/ABFF 12, statuskontroll och besiktning    

Kvalitetssäkring 2, miljökrav, kvalitetskrav, kapacitets- och resurskrav, ISO   

Grupparbete Kvalitetssäkring 

Upphandling av entreprenader, utförande/funktion, upphandlingsformer, tidplan etc. 

Krav på organisation hos beställare och utförare

LUNCH

Felavhjälpande underhåll

Planerat underhåll 

Grupparbete underhållsplaner + KAFFE

Avslutande diskussion

 

Varmt välkommen till en intressant och innehållsrik kurs den 8-9 mars i Huddinge konferenscenter!

Claes-Anders Malmberg, VD Acama konsult AB

Denna artikel

Skriv ut artikeln

Fakta

Datum och plats

8-9 mars november 2017 på Huddinge konferenscenter i Huddinge.
Dag 1 börjar kl 09.30 och slutar kl 16.30.
Dag 2 börjar kl 09.00 och slutar kl 15.30.

http://www.huddingekonferenscenter.se/

Kostnad

Kostnaden är 5450 kr exklusive moms, inklusive kursdokumentation, kaffen och luncher. Boka-tidigt rabatt om 500 kr exklusive moms vid anmälan senast 13/1 2017. Sista anmälningsdag är den 10 februari.

Anmälan

Anmäl dig till vår kurs-och konferensansvarige, Maria Malmberg,
via e-post; maria(a)acama.se
eller telefon; 070-639 88 93.

Du kan också anmäla dig via kursanmälningsformuläret ovan.

Kolla gärna in på och gilla vår sida på Facebook!
https://www.facebook.com/GronaTrender/

Vi följer branchens standardregler vid bokning.

Deltagare är anmäld så snart ACAMA accepterat bokningen och skickat
bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen.
Eventuell avbokning ska alltid ske skriftligt till ACAMA.
Vid avbokning 4 - 3 veckor före kursstart ska beställaren ersätta ACAMA
med 50% av kursavgiften.
Vid avbokning 2 - 0 veckor före kursstart ska beställaren ersätta ACAMA
med 100% av kursavgiften.
Vid förhinder kan platsen överlåtas till kollega från samma
organisation. Detta skall skriftligt meddelas ACAMA via e-post.
ACAMA har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda
avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.
ACAMA fakturerar kursavgiften före kursstart, betalningsfristen är 30
dagar.
ACAMA reserverar sig för eventuella ändringar i programmet.

Senaste artiklar

14 augusti 2017

Kurs i kalkylering av markentreprenader

Ny egenarrangerad kurs i kalkylering och prissättning. 
Huddinge 8-9 november 2017.

Läs mer »

14 augusti 2017

Driftledare i gata-/parkverksamhet och yttre fastighetsskötsel

Kurs för driftledare i gata/parkverksamhet och yttre fastighetsskötsel i Huddinge 22-23 november 2017.

Läs mer »

8 augusti 2017

Att skriva avtal om drift och underhåll av utemiljö

Aff är ett komplett hjälpmedel att skapa förfrågningsunderlag och avtal inom alla tjänsteentreprenader, och i synnerhet inom fastighet och utemiljö 

Läs mer »

3 augusti 2017

Kurs för utförare av kommunal vinterväghållning

Endags uppdragsutbildning för arbetsledare och maskinförare kring ansvar, planering och utförande av kommunal vinterväghållning.

Läs mer »

Bli prenumerant!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev här!

Namn:
E-post:
Kategori:

Vill du istället avregistrera dig?

Gilla oss på Facebook!

Fastighet

Kyrkogård

Entreprenad