Säkert handhavande med riskbedömning och egenkontroll

Publicerad: 2019-04-09 20.26 | Senast ändrad: 2020-01-21 21.31

Säkert handhavande med riskbedömning och egenkontroll

Det är inte lätt, minsann. Orden låter krångliga, inte sant. Och riskbedömningar är ofta något som man slarvar med ute på arbetsplatserna. Eller blir det så att bara skyddsombudet och chefen gör riskbedömningen, fast dom kanske inte alls vet hur maskinparken nyttjas eller arbetet blir utfört på just den aktuella platsen. För det hänger ihop, ytan, maskinen och arbetsuppgiften. En av de grundläggande hörnstenarna i det systematiska arbetsmiljöarbetet är faktiskt att det genomförs aktiva riskbedömningar på verksamhetens alla moment.

Och i Arbetsmiljöverkets föreskrift om användning av arbetsutrustning (2006:4) står det att arbetsgivaren ska bedöma om den arbetsutrustning som väljs och används är lämplig för det arbete som skall utföras. Eller om den har anpassats på lämpligt sätt så att den kan användas med betryggande säkerhet.

För det krävs kunskap och engagemang i hela arbetslaget. Alla ska med, är en sliten fras, men så är det. Det är bara den som verkligen utför jobbet ute på fältet som vet vilka risker man utsätter sig för. Problemet är bara att risker är inget som man gärna pratar om i vardagen. Det är inte så lite skämmigt att gå in till chefen och berätta att åkgräsklipparen höll på att välta i slänten eller att traktorn wobblade när man körde tillbaka med sopaggregatet. Det gäller inte bara att veta vilka riskerna är utan också att kunna värdera sannolikhet och konsekvens, d v s hur stor risken är. Och om risken överhuvudtaget är acceptabel. Man måste tänka som vid trafikljuset, är det rött så är det stopp och belägg. Blinkar det gult är det ett varningstecken, dags att sakta ned och hålla extra uppsikt. Lyser det grönt är det bara att köra.

Med den nya kursdagen i säkert handhavande med riskbedömning och egenkontroll åker kollegan och jag ut i landet ett antal gånger om åretDet är alltid lika spännande och givande. Med praktiska grupparbeten och en rejäl vandring på arbetsytorna och ut till maskinparken i garagen. När man bryter ner riskbedömningarna på vardagsnivå blir det också engagerade diskussioner. T ex när vi visar de många maskin- och arbetsinstruktioner som vi tagit fram tillsammans med ledande kommuner och kyrkogårdsförvaltningar, instruktioner som är lätta att plasta in och ta med i maskinerna. Det fungerar som en starthjälp, mallar, som man själv kan jobba vidare med på egen hand. Och för varje kurs så kan vi själva bredda materialet ytterligare lite, med nya pusselbitar från deltagarna.

På samma sätt är det med den dokumenterade egenkontrollen. Som man också måste göra, enligt AFS 2006:4, §§ 17-20. Alla maskiner slits, åldras eller utsätts för negativ påverkan av olika slag. Det är därför man måste göra regelbundna kontroller av att de fortfarande klarar gällande krav. Då kan man använda en egen checklista och punkt för punkt pricka av, precis som bilprovningen gör. Det är ett effektivt sätt att kvalitetssäkra kontrollerna och förebygga ohälsa och olycksfall.

Och det är ju det man vill med riskbedömningar och egenkontroller. Att ingen kommer till skada. Att man tryggt ska kunna gå till jobbet och inte ta onödiga risker. Risker som ofta inte kommer till arbetsledningen kännedom.

–Jaså, står dom i skopan och klipper häcken. Hade jag inte en aning om. Eller att störtbågen som satt på när åkgräsklipparen köptes in, den ligger och samlar damm i garaget. För den är bara i vägen när föraren ska klippa runt träd eller under balkonger. Och det är därför alla ska vara med och göra riskbedömningar. Det är bara killarna och tjejerna därute som verkligen vet hur man gör. Men det är bara tillsammans med arbetsledningen som det går att hitta bra alternativ och sätta tydliga gränser för risktagandet.

 
 

Claes-Anders Malmberg, Org- och grönytekonsult/VD, Acama konsult AB

Denna artikel

Skriv ut artikeln

Fakta

För mer information om våra säkerhetskurser kontakta ca(at)acama.se eller använd kontaktformuläret på Acamas hemsida.

http://www.acama.se/kontakt.php

Kursprogram
http://www.gronatrender.se/article.php?id=101

Börjar kl 08.00  Bildband typiska risksituationer och olyckor.

Frukost kl 0900 Förmiddagspass riskbedömning, föreskrifter och rutiner (med grupparbete) inomhus.

Lunch 11.45

Praktiska visningar och diskussioner i maskinhallen efter lunch samt en vandring ut i ett typiskt arbetsområde.

Exempel på andra kommuners/ fastighetsbolags/ kyrkogårdsförvaltningars riskbedömningar och utvecklade arbetsmiljöarbete samt deras arbets- och maskininstruktioner Eftermiddagskaffe och till det grupparbete: Hur lägger vi upp vår handlingsplan?
Klara till 15.30.
Kursintyg utfärdas.

Ni kan vara max 30 personer.

Senaste artiklar

21 januari 2020

Vad hindrar införandet av arbetsrobotarna?

Arbetsrobotar kommer på bred front, men vad är deras införande? 
Detta diskuteras i Claes-Anders Malmbergs nya artikel. 

Läs mer »

21 januari 2020

Kursdag om invasiva växter

Ny kurs med agronomen Anders Larsson som tar upp problematiken kring, och lösningar på hur man bekämpar invasiva växter. Hålls den 12 maj 2020 i Huddinge.

Läs mer »

19 januari 2020

Kurs i att effektivisera egen regi

Hur skapar man en egen regi verksamhet som ger pang för pengarna? Och vad är bäst att inte göra i egen regi?

Kursen har tagits fram för att öka kunskapen hos kommunernas tekniska förvaltningar med tanke på besparingskrav och eventuellt kommande lågkonjunktur. Ny kurs ordnas 25-26 mars i Huddinge.

Läs mer »

14 januari 2020

Markdrönare och andra trender i utemiljöbranschen 2020

Markdrönare, maskinhandel i omvandling, kraftsamlande utförandeformer, utpädningseffekter i driftbudgeten, underhållsminus och vinterreglering kan komma att prägla branschen i år.

Läs mer »

Bli prenumerant!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev här!

Namn:
E-post:
Kategori:

Gilla oss på Facebook!

Gata och park

Fastighet

Kyrkogård

Entreprenad