Kurs i kalkylering av markentreprenader

Publicerad: 2019-05-09 21.12 | Senast ändrad: 2019-12-10 12.57

Kurs i kalkylering av markentreprenader

Citat från tidigare kursutvärderingar: 

"Inte en tråkig stund!"
"Otroligt inspirerande och underhållande!"
"Inspirerande o kunniga föreläsare!"


Behöver du också lära dig mer om kalkylering och prissättning av entreprenad- och intraprenadarbeten?
Då är detta rätt kurs för dig! 

Den populära kursen är tillbaka igen i höst, den här gången hålls den i Huddinge den 25-26 mars 2020. Kursen vänder sig både till beställare och utförare.

Kursledare är Acamas VD Claes-Anders Malmberg. Gästföreläsare dag 2 är Anders Larsson, agronom och trädgårdsentreprenör (markanläggning samt drift och underhåll).

Om kursen


Det är en svår konst att göra korrekta kalkyler och rätt kunna bedöma olika prissättningar i entreprenader och intraprenader.  Vilka är då dom vanligaste felen man gör i kalkylering?

Ett typiskt fel är att man omvandlar fel från mängder till vikter. Hur många m3 går det på ett ton täckbark? Eller så glömmer man att täckbarken kanske är blöt och därför väger mer. Eller så så blir det fel när man omvandlar från en mängdenhet till en annan.

Säg att du ska kantskära en gräsmatta. Kunden vet bara hur många m2 som finns och sätter därför priset per m2. Arbetet görs per längdmeter. Om det kostar 10 kr per längdmeter att kantskära, hur mycket kostar det då per m?

Ett riktigt klassiskt fel är förstås att ritningarna inte stämmer. Det har vi väl alla varit med om någon gång. Men ett mindre känt fel är att man får en ritning digitalt och skriver ut ritningen utan att klicka i skalenlig utskrift. Och har du då bara en A-4 skrivare så blir det med en gång runt 5% fel på skalan när skrivaren automatiskt anpassar utskriften till sidstorleken.

Vad är viktigt att tänka på vid marknadsprissättning av entreprenadarbeten?

Att man inte bara har ett pris för allt handarbete utan har olika priser beroende på vilket arbete som utförs. Enkelt arbete kan då bli dyrt och kvalificerat arbete bli billigt. Ibland har man även bakat in alla maskin- och fordonskostnader i det grundläggande timpriset och då blir det förstås en mycket dyr ryggsäck som tynger ned prissättningen.

Man måste arbeta med rörliga och fasta kostnader och bygga prissättningen utifrån trafikljusprincipen, rött pris ger bara täckning för rörliga kostnader, gult pris täcker rörliga kostnader och fasta, projektspecifika kostnader, grönt pris täcker både rörliga och fasta kostnader samt de företagsgemensamma overheadkostnaderna och några procent till för risk och vinst. Hur undviker du att hamna i tvist gällande prissättning och kvalitet?


Under kursen får du lära dig:
 

• Insikt i uppbyggnaden av typiska drifts- och projektbudgetar

• Grundläggande kunskap i självkostnads- och marknadskalkylering

• Kunskaper i marknadsprissättning av arbete, maskiner, material och OH-kostnader

• Kunskap om uppstart, styrning och uppföljning av service- och anläggningsentreprenader för bättre egenkontroll och måluppfyllelse

• Ökad kunskap om kostnadsuppbyggnaden och arbets/tidsflödet hos utförarna

• Lära dig vilka kvalitetsproblem och felkällor du ska vara vaksam på

Under dag ett genomförs två större praktiska kalkyluppgifter kring gräsklippning respektive markstensläggning och och dag två genomförs två större praktiska kalkyluppgifter kring planteringsarbeten och markskötsel samt grävningsarbeten.

Du får under kursen dessutom kunskaper i hur entreprenadavtalen ABFF15 och AB04 påverkar kalkyleringens förutsättningar och själva projektgenomförandet.


Under kursen får du flera viktiga men enkla och lätt tillämpbara lathundar och checklistor gällande prissättning och kalkylering som gör att du omedelbart efter kursen kan tillämpa dina nyvunna kunskaper! Du får kursdokumentation både i pappersformat och digitalt.

Kursen ger också deltagarna en extra kunskapsdimension i grupparbeten och diskussioner genom att både beställare och utförare från privata företag och offentliga förvaltningar deltar. Det är alltid oerhört berikande att lära av varandras erfarenheter!

 
 

Claes-Anders Malmberg, Org- och grönytekonsult/ VD, Acama konsult AB

Denna artikel

Skriv ut artikeln

Fakta

Välkommen till vinterns och vårens Acama-kurser:

 

Anmälan

Anmäl dig till vår kurs-och konferensansvarige, Maria Malmberg,
via e-postmaria(a)acama.se
eller telefon070-639 88 93.

Du kan också anmäla dig via kursanmälningsformuläret ovan. 

Kolla gärna in på och gilla våran sida på Facebook!
https://www.facebook.com/GronaTrender/

Vi följer branchens standardregler vid bokning.

Deltagare är anmäld så snart ACAMA accepterat bokningen och skickat 
bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen.
Eventuell avbokning ska alltid ske skriftligt till ACAMA.
Vid avbokning 4 - 3 veckor före kursstart ska beställaren ersätta ACAMA 
med 50% av kursavgiften.
Vid avbokning 2 - 0 veckor före kursstart ska beställaren ersätta ACAMA 
med 100% av kursavgiften.
Vid förhinder kan platsen överlåtas till kollega från samma 
organisation. Detta skall skriftligt meddelas ACAMA via e-post.
ACAMA har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda 
avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.
ACAMA fakturerar kursavgiften före kursstart, betalningsfristen är 30 
dagar.
ACAMA reserverar sig för eventuella ändringar i programmet.

Senaste artiklar

10 december 2019

Vi kan inte höja begravningsavgiften mer

Landskapsingenjören och biträdande kyrkogårdschefen Josefine Pettersson skriver en intressant debattartikel om riskerna med den stigande begravningsavgiften. Avgiften har ökat med 69% sedan 2003. Den praktiska skötseln står för en väldigt liten andel av den ökning som skett. Vad beror ökningarna mer på?

Läs mer »

10 december 2019

Återtagande i egen regi av drift- och underhållsarbeten

En ny trend kan skönjas inom kommunernas och fastighetsbolagens drift- och underhållsverksamheter. Återtagande i egen regi. Missa inte vår nya kurs i att effektivisera egen regi den 25-26 mars i Huddinge. Januarikursen är redan fulltecknad.

Läs mer »

10 december 2019

Kurs i att effektivisera egen regi

Hur skapar man en egen regi verksamhet som ger pang för pengarna? Och vad är bäst att inte göra i egen regi?

Kursen har tagits fram för att öka kunskapen hos kommunernas tekniska förvaltningar med tanke på besparingskrav och eventuellt kommande lågkonjunktur. Ny kurs ordnas 25-26 mars i Huddinge.

Läs mer »

9 december 2019

Rätt styrning gör stor skillnad i gröna projekt

I denna artikel diskuterar projektledaren, landskapsarkitekten och certifierade besiktningsmannen Maria Rydell vikten av korrekta förfrågningsunderlag och rätt kompetens vid anläggning av gröna områden.

Läs mer »

Bli prenumerant!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev här!

Namn:
E-post:
Kategori:

Gilla oss på Facebook!

Gata och park

Fastighet

Kyrkogård

Entreprenad