Vinterväghållningsdagarna 2018

Publicerad: 2018-09-21 08.05 | Senast ändrad: 2018-09-21 08.05

Vinterväghållningsdagarna 2018ACAMA inbjuder för tredje året i rad, i samarbete med flera ledande aktörer på vinterområdet, till två innehållsrika fortbildningsdagar kring vinterväghållning, den 24–25 oktober 2018. I år har vi två ledteman för dagarna: ”Praktiskt utförande i vardagen" och "Framtidens vinterväghållning”.

Som deltagare får du:

              Kunskap och inspiration från välkända föreläsare i branschen

              Nätverkande med kollegor från hela landet på konferensmiddagen den 24/10

              Fördjupande dialog med våra utställare under fortbildningsdagarna

Vinterväghållningsdagarna arrangeras nu för tredje gången, premiären för detta årliga evenemang var oktober 2016. Såväl deltagare som utställare har varit mycket nöjda och positivt överraskade av vinterdagarna de två tidigare åren, som med intressanta och växlande föreläsningar, möjlighet till mingel och erfarenhetsutbyte samt en trevlig konferensmiddag blivit en succé. Årets samarbetspartners är Salinity AB och Aebi-Schmidt Sweden AB. Andra intresserade branschföretag hälsas även i år hjärtligt välkomna att medverka som utställare.

Några citat från förra årets deltagare:
”Trevligt, viktigt och rätt i tiden”
”Väldigt kunniga, bra att alla föreläser om olika områden fast med gemensamt tema”
”Engagerade medverkande!”

Läs mer om tidigare års vinterväghållnngsdagar, och se videoklipp från de olika föreläsningarna se länkar nedan:

2016 Klicka Här  2017 Klicka Här


Program för 2018 års vinterväghållningsdagar:

DAG 1

09.00 - Registrering och kaffe. Namnbrickor och program delas ut till samtliga deltagare.

09.30 - 10.00 - Öppning och inledning.
Claes-Anders Malmberg, VD Acama konsult AB, hälsar välkommen till fortbildningsdagarna.

10.00 - 10.35 -  ”De meteorologiska förutsättningarna förändras till följd av klimatförändringarna men exakt vad är det som sker och hur påverkar det vinterväghållningen nu och i framtiden?  Leon Lee, meteorolog och vindkonsult, bl. a känd som meteorolog i TV4-nyheterna, föreläser om utmaningarna framöver, inte minst om extremväderlek och varannandagsvinter.

10.45 - 11.20 – ”Hur kan vi utveckla halkbekämpningsmetoden sopsaltning på GC-vägar, trottoarer och centrumytor framöver för att möta nya behov och förändrade väderförhållanden?". Forskningsledare Anna Niska, VTI. Anna Niska är en av våra främsta experter på sopsaltning som halkbekämpningsmetod och har under flera år studerat effekterna av sopsaltning på cykelvägar.

11.45 - 12.20 –”Utmaningar och praktiska konsekvenser av de förändrade väderförhållandena under vintern för beställare och utförare" Bengt Björkman, ansvarig entreprenadledare hos Peab föreläser hur man rent praktiskt ställs inför nya svårigheter och möjligheter i dagens och framtidens vinterväghållning.

12.30 - 13.30 Lunch

13.30 - 14.00 – "Framtidens vinterväghållning, hur ser trenderna ut?", Dan Eriksson, utredare/analytiker och nationell samordnare vinterunderhåll vägsystem på Trafikverket.

14.00-1430 – ”Maskinförarnas arbetsmiljörisker i fokus – om praktisk riskbedömning och nödvändiga åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall i vinterväghållning och sandupptagning”, Claes-Anders Malmberg, VD Acama konsult AB.

14.30-14.45 Bensträckare

14.45 -15.20 ”Vinterväghållningens kundtjänst – praktiskt lösningsfokus och kundkontakt. Behovsanalys, klagomålstrappan, kommunikation utifrån olika språkbakgrund, anpassning till kunden i samtalet, samtalsguide, aktivt bemötande och dokumentation” Mattias Malmberg, IT och kommunikationsansvarig, Acama konsult AB.'

15.20-15.50 Eftermiddagskaffe. Vid kaffet informeras också om kvällens middag.

15.50-16.00 Förflyttning utomhus

16.00 – 17.15 - "Praktiska demonstrationer (vid två demostationer ) utomhus av A/ maskinutrustning för sopsaltning av gång- och cykelvägar, Aebi-Schmidit AB/Peab samt B/ kompakt , modern sopmaskinsteknik för trånga ytor, Nilfisk AB). Föreläsare A är Per Celander med benäget bistånd av erfarna maskinförare från entreprenören Peab. Åskådartält kommer att finnas vid dålig väderlek. Föreläsare B är representant från Nilfisk tillsammans med förare från maskinentreprenadföretag.

17.15-18.00 Incheckning på hotellet samt mingel i montrar vid sidorna i stora salen, där skärmar finns kring aktuella metoder, tekniker och material.

18.00 Vi inleder kvällens middag med en liten ölprovning för de som är intresserade. Vi kommer tillsammans med en erfaren bryggeriarbetare att jämföra tre vanliga öl av olika kvalitéter och prata om öltillverkningens process

18.45 – 21.30 - Tre-rätters middag med kaffe.


DAG 2

09.00 – 09.30 –”Praktisk materialskola – friktionshämmande medel för halkbekämpningEtt föredrag om stenkross, sand och andra friktionshämmande medel. Föreläsare är agronomen anders Larsson, Glivarp Garden AB som ger exempel på vanliga problem och frågeställningar. Möjlighet att känna på de olika materialen erbjuds i samband med förmiddagskaffet.

09.30 - 10.00 – ”Praktisk materialskola –vägsalt för halkbekämpning”, Ett föredrag om vägsalter av olika kvaliteter. Mathias Gustafsson, affärsutvecklare Salinity AB föreläser och ger exempel på vanliga problem och frågeställningar. Möjlighet att känna på de olika materialen erbjuds i samband med förmiddagskaffet.

10.00-10.30 – Förmiddagskaffe med möjlighet att känna på olika halkbekämpande material

10.30-11.00 – ”Att styra vinterväghållningen för att optimera resursinsättning och resultat, en inblick i hur man klarar att vinterväghålla Sveriges största flygplats Arlanda. Vilka lärdomar kan vi i kommunal och privat vinterväghållning dra av detta för framtiden?”. Ett föredrag om Aebi-Schmidts skräddarsydda och kundutvecklade styrsystem för flygplatsens vinterväghållning. Föreläsare är Christopher Liljedahl från Aebi-Schmidt och representant från utförarenheten på Arlanda flygplats.

11.00 – 12.00 ”Kalkylering och prissättning av vinterväghållningsarbeten”. Hur ska jag som entreprenör eller kommunal utförare tänka vid kostnadsberäkning och prissättning? Ett föredrag med praktiskt Case utifrån kalkylprogrammet Kp-system. Föreläsare är Sebastian Mathisson, affärsutvecklare, KP-system AB.

12.00-13.00 – Lunch

13.00 -13.45 "Val av plog- och spridarutrustning för lastbilar, lastmaskiner och andra redskapsbärare”, en praktisk genomgång i föredragsform av olika typutrustningar för snöröjning och halkbekämpning". Föreläsare från branschen..

13.45 -14.45 – Produktnyheter från våra utställare. Föranmälda talare, 5-10 minuter per utställare.

14.45 -15.00. – Sammanfattning av vinterväghållningsdagarna, Claes-Anders Malmberg, VD, Acama konsult AB.

15.00 – 15.30 - Kursdagarna avslutas med eftermiddagskaffe

Information om hur du anmäler dig finner du i faktarutan till höger om artikeln. Varmt välkommen med din anmälan!

Claes-Anders Malmberg, Org- och grönytekonsult/VD, Acama konsult AB

Denna artikel

Skriv ut artikeln

Fakta

Datum och plats

24-25 oktober 2018 på Wärdshuset Lasse Maja i Järfälla
Barkarby Torg 2-5, 177 46 Järfälla.

Första dagen börjar kl 09.00 och slutar ca kl 16.30.
Andra dagen börjar kl 09.00 och slutar ca kl 15.40.

Klicka på länken för att komma till anläggningen:

http://www.lassemaja.se/kontakt/

Kostnad

Deltagaravgiften är 6495 kr exklusive moms och inkluderar: kaffen, luncher, dokumentation, liten ölprovning och konferensmiddag.

Fram till den 24/9 gäller också erbjudandet: Gå 4 och betala för 3. Anmäl dig redan idag!

Utställare

Alla företag inom branschen är varmt välkomna att medverka som utställare på dessa två dagar. Här ges en fantastisk möjlighet att visa upp företaget, nya produkter, vårda relationen med befintliga kunder och även skapa kontakt med nya potentiella kunder! Tid finns utsatt i dagsprogrammet för mingel och möjlighet att besöka "utställningsmontrarna" som kommer placeras inne i konferenslokalen.

Årets utställningsplatser är redan fulltecknade.

Anmälan

Maila din anmälan till Maria Malmberg (kurs/konferensansvarig på Acama Konsult AB) maria(a)acama.se eller ring 070-639 88 93.
Du kan också anmäla dig på Gröna Trenders sida för kursanmälan.

Länkar

http://www.vintervaghallning.se


Kolla gärna in på och gilla våra sidor på Facebook!

Vinterväghållning

Gröna Trender

Vi följer branchens standardregler vid bokning.

Deltagare är anmäld så snart ACAMA accepterat bokningen och skickat
bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen.
Eventuell avbokning ska alltid ske skriftligt till ACAMA.
Vid avbokning 4 - 3 veckor före kursstart ska beställaren ersätta ACAMA
med 50% av kursavgiften.
Vid avbokning 2 - 0 veckor före kursstart ska beställaren ersätta ACAMA
med 100% av kursavgiften.
Vid förhinder kan platsen överlåtas till kollega från samma
organisation. Detta skall skriftligt meddelas ACAMA via e-post.
ACAMA har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda
avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.
ACAMA fakturerar kursavgiften före kursstart, betalningsfristen är 30
dagar.
ACAMA reserverar sig för eventuella ändringar i programmet.

Senaste artiklar

21 september 2018

Fortbildningsdag sten, fog och murar

Detta blir en dag fylld av en mängd tips kring natursten, betongsten, murar, markförankring, fogar, gatsten mm. Den ger svar på många av de frågor som finns kring markprojekt både i projektering och i anläggningsstadie.

Läs mer »

21 september 2018

Kurs i kalkylering av markentreprenader

Ny egenarrangerad kurs i kalkylering och prissättning av markentreprenader ordnas i Halmstad den 10-11 oktober 2018.
 

Läs mer »

21 september 2018

Vinterväghållningsdagarna 2018

Acama inbjuder för tredje året i rad till fortbildningsdagar för vinterväghållare och andra intressenter i vinterväghållningsbranschen. I år på Wärdshuset Lasse Maja i Järfälla 24-25/10. Årets ledteman för dagarna är: ”Praktiskt utförande i vardagen" och "Framtidens vinterväghållning”

Läs mer »

21 september 2018

Gödsling av stadens träd - en ekonomisk aspekt

Uppföljande artikel i serien om växtnäring av stadsträd - varför och hur? Agronomen Anders Larsson är kursledare i den uppskattade endagskursen Vad är Jord och Växtnäring, som även kan ordnas som uppdragsutbildning runt om i landet.

Läs mer »

Bli prenumerant!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev här!

Namn:
E-post:
Kategori:

Gilla oss på Facebook!

Gata och park

Fastighet

Kyrkogård

Entreprenad