Växtnäring till stadsträd

Publicerad: 2018-09-21 07.46 | Senast ändrad: 2018-09-21 07.46

Växtnäring till stadsträd

Del 1

I denna artikelserie kommer vi att diskutera växtnäring till stadsträd. Ett område som det idag i alltför stor utsträckning bortses ifrån. Stora insatser och framsteg har gjorts gällande etablerings- och vitaliseringsteknik med växtbäddar, skelettjordar, biokol och annat. Alltför sällan funderas det dock över trädens möjlighet till växtnäringsupptag - såväl i etableringsskedet som senare efter 5, 10 eller 35 år.

Växtnäring för etablering, tillväxt, och vitalitet

Ett träd behöver växtnäring för att etablera sig på en växtplats, för att växa till sig samt inte minst vara frodigt, grönt och vackert – det vill säga ha en god vitalitet. I olika skeden av trädets utveckling kan olika växtnäringsämnen vara mer kritiska men viktigt är en kontinuerlig tillgång till alla de växtnäringsämnen ett träd behöver. Brist på bara ett av dessa ämnen kan drastiskt försämra trädets vitalitet.

Ett ”naturligt” träds växtnäringsförsörjning

Ett träd i naturen har – i större eller mindre utsträckning - sin växtnäringsförsörjning tillgodosedd från jorden det står i. Då löv, döda träd och grenar lämnas kvar och bryts ner cirkulerar växtnäringen i ett kretslopp. Rötterna har små begränsningar i hur långt de kan breda ut sig och tar växtnäringen slut alldeles intill kan rötterna söka sig längre ut från stammen i sin jakt på vatten och näring. Växtnäring finns tillgängligt kontinuerligt och trädet kan utvecklas och må bra.

Stadsträdets möjligheter

Hur ser det då ut för våra träd på stadens gator och torg? Nja, kanske inte alltid så bra. Jordvolymerna är begränsade och rötterna har efter en tid ingenstans att söka sin näring. Marken har packats hårt för att möjliggöra bärighet vilket ger syrebrist för rötterna och tillgången till vatten är begränsad. Varje år tar trädet upp näring från den begränsade omkringliggande jorden – och varje år körs löven bort. Växtbädden utarmas på näring år efter år. Kretsloppet är brutet.

De senaste åren har enorma insatser gjorts för att förbättra stadsträdens situation. Stora resurser har satsats på att förbättra växtbäddar med ny näringsrik jord, skelettjordar för ökad syretillförsel till rötterna, samt exempelvis kol och pimpsten för att öka den vattenhållande förmågan. Listan på framsteg kan göras lång och detta har självfallet gett resultat.

Grundproblemet när det gäller växtnäringen finns dock kvar – hur bra växtbädden än görs utarmas den successivt på växtnäring så länge ett träd inte står i en naturlig miljö. De fysikaliska förbättringarna som bland annat skelettjorden åstadkommer är förhoppningsvis bestående men det är inte växtnäringssituationen. Det som ur andra perspektiv är ett framsteg med porösare jordar är ur växtnäringsperspektivet ingen lösning eftersom en porösare jord kommer att läcka mera näring och därmed påskynda en växtnäringsbrist. Detta visar sig inte de första åren utan kommer smygande efter hand. För att motverka problem är det viktigt att se till att träden har bra växtbetingelser, inklusive god tillgång på tillgänglig växtnäring, för att utvecklas och må bra!

I kommande artiklar skall vi titta närmare på dels trädets behov av olika växtnäringsämnen samt inte minst hur man praktiskt kan göra för att ge sina träd bättre förutsättningar.

Anders Larsson, VD Glivarp Garden AB

Denna artikel

Skriv ut artikeln

Fakta

Anders Larsson håller i en uppskattad jordkurs, Vad är Jord och Växtnäring, som också kan fås som uppdragsutbildning runt om i landet. Läs mer här:

https://www.gronatrender.se/article.php?id=296

Glivarp Garden AB vill vara det ledande företaget inom växtnäring till träd i Skandinavien. Företaget har grundats av Anders Larsson (Agronom och trädgårdsanläggare) med familj samt Tomas Kjellquist (Agronom) och Jan Nystedt (Driftledare). Bland grundarna finns en gedigen kunskap om växtnäring och biologiska processer, samt en passion för parker och träd.

Glivarp Garden AB marknadsför idag en gödselstav GRÖNVÄX, som nominerades till Elmia Garden Awards 2015 bland annat för dess effektivitet och långtidsverkan (upp till tre år). Ledande plantskolor som Tönnersjö Plantskola rekommenderar produkten bland annat för dess enkelhet. Mer information och referenser finns på www.godselstav.se eller hos företagets svenska återförsäljare www.weibullshorto.se

Senaste artiklar

17 december 2018

Vad ska man använda som halkbekämpningsmedel?

Halkbekämpningsmedel brukar indelas i två olika grupper, töande och friktionshöjande medel. Bland de töverkande medlen är idag vägsalt--

Läs mer »

11 december 2018

Barmarksdagarna 2019 - Hållbar barmarksdrift

ACAMA inbjuder till Barmarksdagarna 2019 - Hållbar barmarksdrift gata/park, som arrangeras för första gången den 20-21 mars 2019 på Lasse Maja värdshus i Järfälla 

Läs mer »

11 december 2018

En upptäcktsresa i substratens och jordarnas tecken

Under en vecka i början av augusti hade jag förmånen att tillsammans med Gröna Trenders redaktör göra en studieresa till Hessen och Rheinland Pfalz i Tyskland för att studera odlingssubstrat..

Läs mer »

11 december 2018

Fjällbotaniska trädgården - en del av Ájtte, svenskt fjäll- och samemuseum.

Fjällbotaniska trädgården ligger i Jokkmokk, norr om polcirkeln. Den kom till på initiativ av Stig Lindberg,som var en brinnande trädgårdsentusiast och invigdes år 1995.

Läs mer »

Bli prenumerant!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev här!

Namn:
E-post:
Kategori:

Gilla oss på Facebook!

Fastighet

Kyrkogård

Entreprenad