Växtnäring till stadsträd

Publicerad: 2019-11-05 18.17 | Senast ändrad: 2019-11-05 18.17

Växtnäring till stadsträd

Del 1

I denna artikelserie kommer vi att diskutera växtnäring till stadsträd. Ett område som det idag i alltför stor utsträckning bortses ifrån. Stora insatser och framsteg har gjorts gällande etablerings- och vitaliseringsteknik med växtbäddar, skelettjordar, biokol och annat. Alltför sällan funderas det dock över trädens möjlighet till växtnäringsupptag - såväl i etableringsskedet som senare efter 5, 10 eller 35 år.

Växtnäring för etablering, tillväxt, och vitalitet

Ett träd behöver växtnäring för att etablera sig på en växtplats, för att växa till sig samt inte minst vara frodigt, grönt och vackert – det vill säga ha en god vitalitet. I olika skeden av trädets utveckling kan olika växtnäringsämnen vara mer kritiska men viktigt är en kontinuerlig tillgång till alla de växtnäringsämnen ett träd behöver. Brist på bara ett av dessa ämnen kan drastiskt försämra trädets vitalitet.

Ett ”naturligt” träds växtnäringsförsörjning

Ett träd i naturen har – i större eller mindre utsträckning - sin växtnäringsförsörjning tillgodosedd från jorden det står i. Då löv, döda träd och grenar lämnas kvar och bryts ner cirkulerar växtnäringen i ett kretslopp. Rötterna har små begränsningar i hur långt de kan breda ut sig och tar växtnäringen slut alldeles intill kan rötterna söka sig längre ut från stammen i sin jakt på vatten och näring. Växtnäring finns tillgängligt kontinuerligt och trädet kan utvecklas och må bra.

Stadsträdets möjligheter

Hur ser det då ut för våra träd på stadens gator och torg? Nja, kanske inte alltid så bra. Jordvolymerna är begränsade och rötterna har efter en tid ingenstans att söka sin näring. Marken har packats hårt för att möjliggöra bärighet vilket ger syrebrist för rötterna och tillgången till vatten är begränsad. Varje år tar trädet upp näring från den begränsade omkringliggande jorden – och varje år körs löven bort. Växtbädden utarmas på näring år efter år. Kretsloppet är brutet.

De senaste åren har enorma insatser gjorts för att förbättra stadsträdens situation. Stora resurser har satsats på att förbättra växtbäddar med ny näringsrik jord, skelettjordar för ökad syretillförsel till rötterna, samt exempelvis kol och pimpsten för att öka den vattenhållande förmågan. Listan på framsteg kan göras lång och detta har självfallet gett resultat.

Grundproblemet när det gäller växtnäringen finns dock kvar – hur bra växtbädden än görs utarmas den successivt på växtnäring så länge ett träd inte står i en naturlig miljö. De fysikaliska förbättringarna som bland annat skelettjorden åstadkommer är förhoppningsvis bestående men det är inte växtnäringssituationen. Det som ur andra perspektiv är ett framsteg med porösare jordar är ur växtnäringsperspektivet ingen lösning eftersom en porösare jord kommer att läcka mera näring och därmed påskynda en växtnäringsbrist. Detta visar sig inte de första åren utan kommer smygande efter hand. För att motverka problem är det viktigt att se till att träden har bra växtbetingelser, inklusive god tillgång på tillgänglig växtnäring, för att utvecklas och må bra!

I kommande artiklar skall vi titta närmare på dels trädets behov av olika växtnäringsämnen samt inte minst hur man praktiskt kan göra för att ge sina träd bättre förutsättningar.

Anders Larsson, VD Glivarp Garden AB

Denna artikel

Skriv ut artikeln

Fakta

Anders Larsson håller en endagskurs i jord och växtnäring i Huddinge den 11/3 2020. Läs mer om kursen här:

https://www.gronatrender.se/article.php?id=296

Anmäl dig på kursanmälningsformuläret ovan.

Anders Larsson är agronom med inriktning ekonomi. Läs mer om Anders på hans LinkedIn profil: 

https://se.linkedin.com/in/anders-larsson-19583646/en

Datum och plats

11 mars 2020 på Folkets Hus i Huddinge
Dagen börjar kl. 08.30 och slutar kl. 16.00.

http://www.folkesevent.se/home/
Kostnad
Kursen kostar 3250 kr exklusive moms, vilket inkluderar kaffen, lunch och dokumentation.
Om du anmäler dig innan 11 januari 2020 får du 500 kr rabatt! OBS: Gå 4 och betala för 3 gäller till den 11 februari. 
Sista anmälningsdag är den 11 februari 2020. 
Anmälan
https://www.gronatrender.se/kursanmalan.php
Anmäl dig till vår kurs-och konferensansvarige, Maria Malmberg,
via e-postmaria(a)acama.se
eller telefon070-639 88 93.
Du kan också anmäla dig via kursanmälningsformuläret ovan. Den driftstörning vi tidigare hade på formuläret har nu löst sig och formuläret fungerar igen.

Kolla gärna in på och gilla våran sida på Facebook!
https://www.facebook.com/GronaTrender/

 

Vi följer branchens standardregler vid bokning.

Deltagare är anmäld så snart ACAMA accepterat bokningen och skickat 
bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen.
Eventuell avbokning ska alltid ske skriftligt till ACAMA.
Vid avbokning 4 - 3 veckor före kursstart ska beställaren ersätta ACAMA 
med 50% av kursavgiften.
Vid avbokning 2 - 0 veckor före kursstart ska beställaren ersätta ACAMA 
med 100% av kursavgiften.
Vid förhinder kan platsen överlåtas till kollega från samma 
organisation. Detta skall skriftligt meddelas ACAMA via e-post.
ACAMA har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda 
avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.
ACAMA fakturerar kursavgiften före kursstart, betalningsfristen är 30 
dagar.
ACAMA reserverar sig för eventuella ändringar i programmet.

Kursen ges som uppdragsutbildning på plats hos er i era egna lokaler. Ni ordnar själva kaffen och lunch. Kursdokumentation ingår i kursens pris från oss.

Vid intresse kontakta gärna ACAMA genom Claes-Anders Malmberg eller Glivarp Garden direkt genom Anders Larsson via telefon nedan.

Anders Larsson, info@hannelund.se, 070-2364467

 

C-A Malmberg, ca@acama.se, 070-5719833

 

Senaste artiklar

10 december 2019

Vi kan inte höja begravningsavgiften mer

Landskapsingenjören och biträdande kyrkogårdschefen Josefine Pettersson skriver en intressant debattartikel om riskerna med den stigande begravningsavgiften. Avgiften har ökat med 69% sedan 2003. Den praktiska skötseln står för en väldigt liten andel av den ökning som skett. Vad beror ökningarna mer på?

Läs mer »

10 december 2019

Återtagande i egen regi av drift- och underhållsarbeten

En ny trend kan skönjas inom kommunernas och fastighetsbolagens drift- och underhållsverksamheter. Återtagande i egen regi. Missa inte vår nya kurs i att effektivisera egen regi den 25-26 mars i Huddinge. Januarikursen är redan fulltecknad.

Läs mer »

10 december 2019

Kurs i att effektivisera egen regi

Hur skapar man en egen regi verksamhet som ger pang för pengarna? Och vad är bäst att inte göra i egen regi?

Kursen har tagits fram för att öka kunskapen hos kommunernas tekniska förvaltningar med tanke på besparingskrav och eventuellt kommande lågkonjunktur. Ny kurs ordnas 25-26 mars i Huddinge.

Läs mer »

9 december 2019

Rätt styrning gör stor skillnad i gröna projekt

I denna artikel diskuterar projektledaren, landskapsarkitekten och certifierade besiktningsmannen Maria Rydell vikten av korrekta förfrågningsunderlag och rätt kompetens vid anläggning av gröna områden.

Läs mer »

Bli prenumerant!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev här!

Namn:
E-post:
Kategori:

Gilla oss på Facebook!

Gata och park

Fastighet

Kyrkogård

Entreprenad