Växtnäring till stadsträd

Publicerad: 2019-11-05 18.17 | Senast ändrad: 2020-03-05 21.22

Växtnäring till stadsträd

Del 1

I denna artikelserie kommer vi att diskutera växtnäring till stadsträd. Ett område som det idag i alltför stor utsträckning bortses ifrån. Stora insatser och framsteg har gjorts gällande etablerings- och vitaliseringsteknik med växtbäddar, skelettjordar, biokol och annat. Alltför sällan funderas det dock över trädens möjlighet till växtnäringsupptag - såväl i etableringsskedet som senare efter 5, 10 eller 35 år.Kurser

Klicka på bilden för att se aktuella utbildningar för Tekniska Förvaltningar


 

Växtnäring för etablering, tillväxt, och vitalitet

Ett träd behöver växtnäring för att etablera sig på en växtplats, för att växa till sig samt inte minst vara frodigt, grönt och vackert – det vill säga ha en god vitalitet. I olika skeden av trädets utveckling kan olika växtnäringsämnen vara mer kritiska men viktigt är en kontinuerlig tillgång till alla de växtnäringsämnen ett träd behöver. Brist på bara ett av dessa ämnen kan drastiskt försämra trädets vitalitet.

Ett ”naturligt” träds växtnäringsförsörjning

Ett träd i naturen har – i större eller mindre utsträckning - sin växtnäringsförsörjning tillgodosedd från jorden det står i. Då löv, döda träd och grenar lämnas kvar och bryts ner cirkulerar växtnäringen i ett kretslopp. Rötterna har små begränsningar i hur långt de kan breda ut sig och tar växtnäringen slut alldeles intill kan rötterna söka sig längre ut från stammen i sin jakt på vatten och näring. Växtnäring finns tillgängligt kontinuerligt och trädet kan utvecklas och må bra.

Stadsträdets möjligheter

Hur ser det då ut för våra träd på stadens gator och torg? Nja, kanske inte alltid så bra. Jordvolymerna är begränsade och rötterna har efter en tid ingenstans att söka sin näring. Marken har packats hårt för att möjliggöra bärighet vilket ger syrebrist för rötterna och tillgången till vatten är begränsad. Varje år tar trädet upp näring från den begränsade omkringliggande jorden – och varje år körs löven bort. Växtbädden utarmas på näring år efter år. Kretsloppet är brutet.

De senaste åren har enorma insatser gjorts för att förbättra stadsträdens situation. Stora resurser har satsats på att förbättra växtbäddar med ny näringsrik jord, skelettjordar för ökad syretillförsel till rötterna, samt exempelvis kol och pimpsten för att öka den vattenhållande förmågan. Listan på framsteg kan göras lång och detta har självfallet gett resultat.

Grundproblemet när det gäller växtnäringen finns dock kvar – hur bra växtbädden än görs utarmas den successivt på växtnäring så länge ett träd inte står i en naturlig miljö. De fysikaliska förbättringarna som bland annat skelettjorden åstadkommer är förhoppningsvis bestående men det är inte växtnäringssituationen. Det som ur andra perspektiv är ett framsteg med porösare jordar är ur växtnäringsperspektivet ingen lösning eftersom en porösare jord kommer att läcka mera näring och därmed påskynda en växtnäringsbrist. Detta visar sig inte de första åren utan kommer smygande efter hand. För att motverka problem är det viktigt att se till att träden har bra växtbetingelser, inklusive god tillgång på tillgänglig växtnäring, för att utvecklas och må bra!

I kommande artiklar skall vi titta närmare på dels trädets behov av olika växtnäringsämnen samt inte minst hur man praktiskt kan göra för att ge sina träd bättre förutsättningar.

Anders Larsson, VD Glivarp Garden AB

Denna artikel

Skriv ut artikeln

Fakta

GrönVäx är den perfekta växtnäringen för häckar, buskar och träd!

GrönVäx lämpar sig för applikationer inom, gata, park kyrkogård och golf samt i privata trädgårdar.

Genom att placera växtnäringen vid trädets rötter uppnås både effektivitets- och miljöfördelar. För mer information och beställning: www.godselstav.se eller order@godselstav.se

Senaste artiklar

20 oktober 2020

Hur ställer vi om till extensiv parkskötsel?

Hur går vi över till extensiv och miljövänligare parkskötsel? Börja med gräset.

En fjärdedel av parkens kostnader brukar gå till att sköta bruksgräset. Och det har blivit allt fler intensivt skötta ytor i kommunerna.

Hur kan man effektivisera, förbilliga eller sänka ambitionerna?

 

Läs mer »

20 oktober 2020

Livesänd webbkurs: effektivisera egen regi

Hur skapar man en egen regi verksamhet som ger pang för pengarna? 

Kursen har tagits fram för att öka kunskapen hos kommunernas tekniska förvaltningar med tanke på besparingskrav och eventuellt kommande lågkonjunktur.

Läs mer »

14 oktober 2020

Är utemiljön värd mer eller mindre?

Vilket pang får politikerna för verksamhetens anslag och hur produktionsplanerar och kalkylerar man utifrån det?
Att stärka produktionsstyrningen är vägen framåt. Inte minst nu när lågkonjunkturen inte är en möjlig utmaning utan snarare en hård realitet.

Läs mer »

29 september 2020

Växtkunskap del 4 - Var finns informationen?

I fjärde och sista delen av Jenny Nilssons artikelserie om växtkunskap diskuterar vi för- och nackdelarna med olika källor och ger några tips på bra ställen där man hittar växtinformation online. Avslutningsvis tipsar vi om ett webbinarium för dig som vill arbeta mer med växtinformation.

Läs mer »

Bli prenumerant!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev här!

Namn:
E-post:
Kategori:

Gilla oss på Facebook!

Gata och park

Inspiration

Kyrkogård

Entreprenad