Fortbildningsdagar i markbyggnad och projektering

Publicerad: 2016-08-12 07.42 | Senast ändrad: 2016-08-21 21.36

Fortbildningsdagar i markbyggnad och projektering

ACAMA inbjuder i samarbete med flera ledande aktörer på markbyggnadsområdet till två innehållsrika fortbildningsdagar i Huddinge konferenscenter den 20-21 september 2016.
För att ge tillfälle till nätverkande och mingel ingår konferensmiddag kvällen den 20 september i kursavgiften. 

Ledtemat är ”Effektivare resursanvändning och högre måluppfyllelse i framtida markanläggningsarbeten” .

Målgruppen är chefer, landskapsarkitekter, planerare, ingenjörer, arbetsledare, entreprenörer m.fl på beställare- respektive utförarsidan i markanläggningsarbeten.

Under dagarna lyfter vi på många ”stenar” avseende underhåll och investeringar i yttre miljön hos kommunernas park- och fastighetskontor, de alllmännyttiga bostadsföretagen, bostadskooperationen och privata fastighetsbolag.

Hur får vi bättre flöde och hög kvalitetssäkring i projekten? Hur får vi hållbara anläggningar som är kostnadseffektiva att drifta? Hur ska man också kunna göra de rätta valen i anläggning, drift och underhåll i syfte att få boende, verksamheter och kommuninvånare mer nöjda med sin utemiljö. Vad behövs och vad ger mest pang för pengarna?
 

Kursprogram


DAG 1

09.00 Registrering och morgonkaffe.

09.30 Claes-Anders Malmberg, VD, Acama konsult AB, inleder med praktisk info och en kort introduktion till fortbildningsdagarna.

09.45 Lars Keyser, VD för Strängnäs Bostads AB/ Strängnäs Fastighets AB med ett inledande föredrag om hur man minimerar förgäveskostnaderna i projektering av bygg och anläggningsarbeten. Vad händer när det inte blir något av det som projekterats? Hur kan vi undvika att hamna i projekteringens återvändsgränd? I Strängnäs arbetar bolagen framgångsrikt för att resurserna inte ska användas förgäves. 

10.35 Michael Bergman, landskapsarkitekt hos AB Gavlegårdarna, föreläser om hur tydliga projekteringsriktlinjer och dokuemterad arbetsgång i Gavlegårdarnas  markanläggningsaarbeten ger nya möjligheter att beställarstyra och ur beställarens perspektiv kvalitetssäkra både projektering och byggledning. 

11.25-11.40 Bensträckare

11.40 Charlotte Svedlund, landskapsingenjör från HSB Stockholm,föreläser om hur HSB Stockholm arbetar med gestaltningsfrågor för att utveckla attraktiva boendemiljöer. Vad tycker Charlotte är särskilt viktigt att lyfta fram och vilka erfarenheter har hon från lyckade projekt? 

12.30-13.30 LUNCH

13.30. Anne Heino, landskapsingenjör, trädgårdschef hos AB Hugefastigheter och ordförande i Landskapsingenjörernas riksorganisation, föreläser om ekonomisk värdering av utemiljö. Vad anses mer eller mindre värdefullt och hur kan man mäta de ekonomiska värdena av en bättre utemiljö? 

14.15 Petter Bergström, landskapsarkitekt från Naturator, föreläser om varför vi lägger resurser på utemiljön. Vad vill vi uppnå när vi anlägger och driftar bostadsgårdar och parker och hur vet vi om vi lyckas? Diskussion kring mätmetoder, målstyrning och värden i utemiljön, med fokus på NKI (Nöjd-Kund-Index). 

15.00-15.30  Eftermiddagskaffe med mingel.

15.30 Claes-Anders Malmberg, VD Acama konsult AB föreläser om hur man i markanläggningar och markskötsel kan använda nyckeltal för att underlätta budgeteringen i anläggningsprojekt och driftarbeten. Han berättar också om hur man i  de tyska kommunerna arbetat fram en ”markprojektslathund” 2012-13 som uppskattas ute i verksamheterna för dess enkelhet och systematiska uppbyggnad. 

16.20-16.30 Praktisk info inför kvällens middag.

16.30 Fortbildningsdagen avslutas.

19.30-22.30  Tre-rätters middag med kaffe och möjlighet till nätverkande med föreläsare och deltagare.


DAG 2

09.00  Anders Rönngren, VD Rönngrens mark o trädgård AB, föreläser om Sten i våra utemiljöer - svensk v/s importerad natursten, betong vs/ natursten, trender etc. Anders är markingenjör och har även ett förflutet inom geoteknik. Rönngrens är specialiserade på kvalificerade markanläggningsarbeten och trädgårdsskötsel och driver sedan 2006 även en stor mark- och stenbutik i Gävle med egen import av natursten. 

10.00 Förmiddagskaffe och mingel.

10.30. Micael Pamberg, affärsutveckare fastighetsförvaltning hos Riksbyggen föreläser om Fokus på yttre skötsel. Hur ska vi tänka för att våra satsningar på utemiljöerna ska bli hållbara både som investering och i driften? 

11.20 Petter Bergström, landskapsarkitekt från Naturator återkommer med ett föredrag om mikroklimatens betydelse och möjligheter i attraktiva utemiljöer. Hur kan man t ex skapa optimala solförhållanden eller uppnå energibesparingar genom att sätta mikroklimatet i fokus? 

12.15 LUNCH

13.15 Sedan återkommer Claes-Anders Malmberg, VD Acama konsult AB, med ett föredrag på temat: Att överlämna färdiga markprojektarbeten till driften. Claes-Anders delar med sig av sina mångåriga erfarenheter från upphandlingar och organisationsöversyner/genomlysningar och vilka vanliga fel som begås i överlämningen mellan projekt och drift. Och vad får det för konskvenser för beställare och utförare? 

14.00 Eftermiddagskaffe med gruppdiskussioner på frågan ”Hur bygger vi en handlingsplan för bättre projektöverlämnande? Vad, när, hur? Och vem är nyckelspelarna?

15.00-15.20 Redovisning av gruppdiskussionerna.

15.20-15.30 Markbyggardagarna uppsummeras och avslutas.
 

 
 

Claes-Anders Malmberg, Org- o grönytekonsult/VD, Acama konsult AB

Denna artikel

Skriv ut artikeln

Fakta

Datum och plats

20-21 september 2016 på Huddinge konferenscenter i Huddinge. Första dagen börjar kl 09.30 och slutar kl 16.30. Tre rätters middag på kvällen 19.30-22.30. Andra dagen börjar kl 09.00 och slutar kl 15.30.
http://www.huddingekonferenscenter.se/

Kostnad

Fortbildningsdagarna kostar 5950 kr exklusive moms, vilket inkluderar kaffen, lunch, middag på kvällen den 20/9 samt dokumentation. Sista anmälningsdag är den 25 augusti 2016.
Specialerbjudande: Gå 4 och betala för 3. Missa inte detta generösa grupperbjudande som gäller till 25/8 !

Anmälan

Anmäl dig till vår kurs-och konferensansvarige, Maria Malmberg,
via e-post; maria(a)acama.se
eller telefon070-639 88 93.


Du kan också anmäla dig via kursanmälningsformuläret ovan. Den driftstörning vi tidigare hade på formuläret har nu löst sig och formuläret fungerar igen.

Kolla gärna in på och gilla våran sida på Facebook!
https://www.facebook.com/GronaTrender/

Vi följer branchens standardregler vid bokning.

Deltagare är anmäld så snart ACAMA accepterat bokningen och skickat 
bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen.
Eventuell avbokning ska alltid ske skriftligt till ACAMA.
Vid avbokning 4 - 3 veckor före kursstart ska beställaren ersätta ACAMA 
med 50% av kursavgiften.
Vid avbokning 2 - 0 veckor före kursstart ska beställaren ersätta ACAMA 
med 100% av kursavgiften.
Vid förhinder kan platsen överlåtas till kollega från samma 
organisation. Detta skall skriftligt meddelas ACAMA via e-post.
ACAMA har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda 
avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.
ACAMA fakturerar kursavgiften före kursstart, betalningsfristen är 30 
dagar.
ACAMA reserverar sig för eventuella ändringar i programmet.

Senaste artiklar

10 oktober 2017

Driftledare i gata-/parkverksamhet och yttre fastighetsskötsel

Kurs för driftledare i gata/parkverksamhet och yttre fastighetsskötsel i Huddinge 22-23 november 2017.

Läs mer »

10 oktober 2017

Glivarp Gardens Jordskola - Vad är jord?

I några artiklar under hösten kommer Glivarp Garden att försöka åskådliggöra ett antal begrepp som vi alla i grönytebranschen kan ha nytta av.

Läs mer »

10 oktober 2017

Glivarp Gardens Jordskola Del två

Del 2 av Glivarps Gardens Jordskola!

Läs mer »

10 oktober 2017

Glivarp Gardens Jordskola Del 3

I denna artikel kommer vi att fortsätta på ämnet jord. I förra delen av jordskolan gick vi igenom några fysikaliska aspekter kring jordars poriositet, vattenhållande förmåga samt kring ett alltid aktuellt ämne nämligen markpackning. I denna del 3 kommer vi att fördjupa oss lite i det biologiska och kemiska kring våra jordar. 

 

Läs mer »

Bli prenumerant!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev här!

Namn:
E-post:
Kategori:

Gilla oss på Facebook!

Gata och park

Fastighet

Kyrkogård

Entreprenad