Fortbildningsdagar - planerat underhåll i yttre miljö

Publicerad: 2018-10-23 17.21 | Senast ändrad: 2018-12-19 12.38

Fortbildningsdagar - planerat underhåll i yttre miljö

ACAMA inbjuder till två innehållsrika fortbildningsdagar kring planerat underhåll i yttre miljö i Huddinge den 23-24 januari 2019. För att ge tillfälle till nätverkande med branschkollegor ordnar vi gruppdiskussioner efter lunch dag1.

OBS! Sista anmälningsdag är fredag 21 december! https://www.gronatrender.se/kursanmalan.php

Ledtemat är "Planerat underhåll i yttre miljö - en långsiktig utmaning" Effektivare resursanvändning och bättre framförhållning ger längre livslängd och bibehållen funktionalitet i våra markanläggningar" .

Målgruppen är chefer, landskapsarkitekter, planerare, ingenjörer, arbetsledare, entreprenörer m.fl på beställare- respektive utförarsidan i gata-, park-, fastighets- och kyrkogårdsverksamhet.

Under dagarna lyfter vi på många ”stenar” avseende planerat underhåll och hur man får anläggningarna funktionsdugliga under hela den avsedda livstiden trots slitage och åldrande. Idag har utemiljöbranschen mycket stora utmaningar i yttre miljön hos kommunernas park- och fastighetskontor, de alllmännyttiga bostadsföretagen, kyrkogårdsförvaltningarna, bostadskooperationen och privata fastighetsbolag.

  • Hur får vi anläggningar i balans?
  • Hur får vi verklighetsanpassade underhållsplaner och kvalitetssäkring i bedömningar och kostnadsberäkningar?
  • Vilka konsekvenser får en ökande underhållsskuld för hälsa, säkerhet och funktionalitet?
  • Vilka planerings- och styrsystem behöver vi för tydlighet kring ansvar, omfattning, gränsdragning och kravbeskrivning?
  • Hur ska man agera när underhållsanslagen är små och underhåll gärna skjuts på framtiden?.
  • Vad behövs och vad ger mest pang för pengarna?

Välkommen till två högaktuella och innehållsrika kursdagar i Huddinge 23-24/1.

Kursprogram


DAG 1

09.00 Registrering och morgonkaffe.

09.30 Claes-Anders Malmberg, VD, Acama konsult AB, inleder med praktisk info och introduktion till fortbildningsdagarna. 

09.45 Birger Ekenstierna, hortonom och certifierad besiktningsman för utemiljön, föreläser om hur han i sin yrkesroll ser på behovet av planerat underhåll och hur man prioriterar och synliggör det planerade underhåll i yttre miljö.

10.35 Michael Bergman, landskapsarkitekt hos AB Gavlegårdarna, föreläser om deras arbete och utmaningar med det planerade underhållet i yttre miljö och ger exempel från Gavlegårdarna.

11.25-11.40 Bensträckare

11.40 Micael Pamberg, områdeschef konsult, Mark&Trädgård HSB Stockholmföreläser om hur HSB Stockholm arbetar med planerade underhållsfrågor  i yttre  miljö på strategisk och operativ nivå..Vilka är de största utmaningarna och hur bedömer och beräknar HSB Stockholm behov och åtgärder?

12.30-13.30 LUNCH

13.30. Gruppdiskussioner på frågan: Hur eftersatt är det planerade underhållet hos er? Ge några exempel. Och vilka konkreta åtgärder jobbar ni med idag? Visätter oss i förplanerade tvärgrupper över yrkes- och arbetsplatsgränserna så vi får mötas och ta del av varandras erfarenheter. Vi kommer vi att sammanställa resultaten och distribuera ut på mejlen till alla deltagare nästa morgon.

14.30 Claes-Anders Malmberg, VD Acama konsult AB, föreläser om sina erfarenheter från de senaste årens genomlysningar av olika gata-park verksamheter, om driftkonsekvenser av uteblivet planerat underhållsinsatser och svårigheter att tydliggöra och värdera vikten av underhållsåtgärder i rätt tid. 

15.10-15.40  Eftermiddagskaffe med mingel.

15.40  Anne Heino, landskapsingenjör hos Stockholmshem, föreläser om hur Stockholmshem arbetar med planerat underhåll för att säkerställa funktionella och attraktiva boendemiljöer. Vad tycker Anne är särskilt viktigt att lyfta fram och vilka erfarenheter har hon från sina år i branschen? 

16.30 Fortbildningsdagen avslutas.

DAG 2

09.00  Rickard Hjälm, VD, Flisby AB. rätt materialval för underhåll i stadsmiljö. Infrastrukturen har förändrats drastiskt på senare år i de urbana miljöerna. Utmaningarna är många i underhållet. Inte minst gäller detta torg- och centrumytorna. Ett föredrag om val av sten- och fogmaterial med fokus på livslängd.

10.00 Förmiddagskaffe och mingel.

10.30. Kalle Hansson, kyrkogårds- och fastighetschef, Nyköpings församling föreläser om vård och underhållsplanering i kulturhistoriska miljöer, en viktig del av driften för att kyrkogården inte ska tappa sitt kulturarv. Att arbeta med kulturhistoriska markanläggningar är en stor utmaning. Vad är viktigt att tänka på i planeringen och genomförandet? Vilka särskilda problem möter man och hur ser lösningarna ut?

11.20 Anna Cedvén, konsult i egna företaget Förvaltningsstrategi AB och specialiserad på AFF-konceptetPlanerat underhåll -Hur definieras det av Aff, vad innebär det i utemiljön, hur kan man hantera det praktiskt, och hur bör man reglera det juridiskt (när måste man använda kompletteringar från ABT t.ex.).

12.15 LUNCH

13.15 Fredrik Thomée, utbildningsledare Akademi Båstad, landskapsingenjör och trädgårdsanläggare. Hur kostnads- och tidsberäknar vi de planerade underhållsarbetena? Vilka nyckeltal kan vi använda oss av för olika underhållsarbeten?

14.00 Claes-Anders Malmberg, VD Acama konsult AB, återkommer med ett föredrag om gatunderhållets framtid i mindre och medelstora kommuner. Om svårigheterna med kommunicerande kärl mellan gatuunderhåll och vinterväghållning inom samma anslagsram och möjligheterna att samplanera och samordna tillsyn och avhjälpande underhåll i egen regi för att bli mer kostnadseffektiva och få bättre framförhållning och mer pang för pengarna.


15.00-15.30 Fortbildningsdagarna avslutas med mingel och gemensamt eftermiddagskaffe.
 

 
 

Claes-Anders Malmberg, Org- o grönytekonsult/VD, Acama konsult AB

Denna artikel

Skriv ut artikeln

Fakta

Datum och plats

23-24 januari 2019 på Folkes (folkets hus) i Huddinge.
Första dagen börjar kl 09.30 och slutar kl 16.30.
Andra dagen börjar kl 09.00 och slutar kl 15.30.

OBS! Sista anmälningsdag är fredag 21 december!

Kostnad

Fortbildningsdagarna kostar 5950 kr exklusive moms, vilket inkluderar kaffen, luncher samt dokumentation. 

Missa inte vårt specialerbjudande: Gå 4 och betala för 3. Gäller till 30 dagar före kursstart.

Anmälan

Anmäl dig på https://www.gronatrender.se/kursanmalan.php
eller till vår kurs-och konferensansvarige, Maria Malmberg,
via e-post; maria(a)acama.se
eller telefon070-639 88 93.


Du kan också anmäla dig via kursanmälningsformuläret ovan. 

Kolla gärna in på och gilla våran sida på Facebook!
https://www.facebook.com/GronaTrender/

Vi följer branchens standardregler vid bokning.

Deltagare är anmäld så snart ACAMA accepterat bokningen och skickat 
bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen.
Eventuell avbokning ska alltid ske skriftligt till ACAMA.
Vid avbokning 4 - 3 veckor före kursstart ska beställaren ersätta ACAMA 
med 50% av kursavgiften.
Vid avbokning 2 - 0 veckor före kursstart ska beställaren ersätta ACAMA 
med 100% av kursavgiften.
Vid förhinder kan platsen överlåtas till kollega från samma 
organisation. Detta skall skriftligt meddelas ACAMA via e-post.
ACAMA har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda 
avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.
ACAMA fakturerar kursavgiften före kursstart, betalningsfristen är 30 
dagar.
ACAMA reserverar sig för eventuella ändringar i programmet.

Senaste artiklar

20 augusti 2019

Fem sätt att spara pengar på snöröjningen

Vinterväghållning är svår att förutse och budgetera.
Acamas egen vinterväghållningsexpert Claes-Anders Malmberg skriver i denna artikel om hur du kan spara pengar på snöröjningen i vinter.

Läs mer »

6 augusti 2019

Kyrkogårdarna under förändring

Det finns få offentliga platser som berör människorna lika mycket som platsen för den sista vilan. Kyrkogårdarna, begravningsplatserna och griftegårdarna är starka bärare av ortens kulturhistoria och det engagerar så fort något verkar avvikande mot traditionen.

Läs mer »

18 juli 2019

Glivarp Gardens Jordskola Del 3

I denna artikel kommer vi att fortsätta på ämnet jord. I förra delen av jordskolan gick vi igenom några fysikaliska aspekter kring jordars poriositet, vattenhållande förmåga samt kring ett alltid aktuellt ämne nämligen markpackning. I denna del 3 kommer vi att fördjupa oss lite i det biologiska och kemiska kring våra jordar. 

 

Läs mer »

18 juli 2019

Glivarp Gardens Jordskola Del två

Del 2 av Glivarps Gardens Jordskola!

Läs mer »

Bli prenumerant!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev här!

Namn:
E-post:
Kategori:

Gilla oss på Facebook!

Gata och park

Fastighet

Kyrkogård

Entreprenad