Fortbildningsdagar - avhjälpande underhåll i yttre miljö

Publicerad: 2017-11-21 12.41 | Senast ändrad: 2017-12-08 14.00

Fortbildningsdagar - avhjälpande underhåll i yttre miljö

ACAMA inbjuder till två innehållsrika fortbildningsdagar kring avhjälpande underhåll i yttre miljö i Huddinge den 23-24 januari 2018. För att ge tillfälle till nätverkande med branschkollegor ordnar vi gruppdiskussioner efter lunch dag1.

Ledtemat är ”Hur blir vi bättre på att  planera, beräkna och genomföra avhjälpande underhållsarbeten i utemiljön? Effektivare resursanvändning och bättre framförhållning ger längre livslängd och bibehållen funktionalitet i våra markanläggningar" .

Målgruppen är chefer, landskapsarkitekter, planerare, ingenjörer, arbetsledare, entreprenörer m.fl på beställare- respektive utförarsidan i gata-, park-, fastighets- och kyrkogårdsverksamhet.

Under dagarna lyfter vi på många ”stenar” avseende avhjälpande underhåll och hur man får anläggningarna funktionsdugliga under hela den avsedda livstiden trots slitage och åldrande. Idag har utemiljöbranschen mycket stora utmaningar i yttre miljön hos kommunernas park- och fastighetskontor, de alllmännyttiga bostadsföretagen, kyrkogårdsförvaltningarna, bostadskooperationen och privata fastighetsbolag.

  • Hur får vi anläggningar i balans?
  • Hur får vi verklighetsanpassade underhållsplaner och kvalitetssäkring i bedömningar och kostnadsberäkningar?
  • Vilka konsekvenser får en ökande underhållsskuld för hälsa, säkerhet och funktionalitet?
  • Vilka planerings- och styrsystem behöver vi för tydlighet kring ansvar, omfattning, gränsdragning och kravbeskrivning?
  • Hur ska man agera när underhållsanslagen är små och underhåll gärna skjuts på framtiden?.
  • Vad behövs och vad ger mest pang för pengarna?

Välkommen till två högaktuella och innehållsrika kursdagar i Huddinge 23-24/1.

Kursprogram


DAG 1

09.00 Registrering och morgonkaffe.

09.30 Claes-Anders Malmberg, VD, Acama konsult AB, inleder med praktisk info och introduktion till fortbildningsdagarna. 

09.45 Maria Rydell, landskapsarkitekt och certifierad besiktningsman för utemiljön, Forsen AB, föreläser om markanläggningar i balans och hur man prioriterar och synliggör avhjälpande underhåll.

10.35 Michael Bergman, landskapsarkitekt hos AB Gavlegårdarna, föreläser om hur vi redan i planerings- och projekteringsstadiet behöver lyfta fram den kommande driften och underhållsbehovet. Det går att bygga markanläggningar som både är estetiska, funktionsdugliga och hållbara. Michael ger också praktiska exempel på rätt och fel i vanliga markanläggningar. 

11.25-11.40 Bensträckare

11.40 Anna Cedvén, konsult i egna företaget Förvaltningsstrategi AB och specialiserad på AFF-konceptetHur sätter Aff strukturen kring Avhjälpande underhåll? Genomgång av underhållsterminologin.Vad blir egentligen avhjälpande underhåll när det gäller utemiljö? Gräns mot skötsel och PU, och förbrukningsmaterial kontra underhållsmaterial. Affärsmodeller för avhjälpande underhåll - funktion och utförande, ersättning och ansvar. När det gäller saker som prioriteringar, tider, krav på utförandet etc. - hur (och var) hanteras det i Aff.

12.30-13.30 LUNCH

13.30. Gruppdiskussioner på frågan: Hur eftersatt är det avhjälpande underhållet hos er? Ge några exempel. Och vilka konkreta åtgärder jobbar ni med idag? Visätter oss i förplanerade tvärgrupper över yrkes- och arbetsplatsgränserna så vi får mötas och ta del av varandras erfarenheter. Vi kommer vi att sammanställa resultaten och distribuera ut på mejlen till alla deltagare nästa morgon.

14.30 Claes-Anders Malmberg, VD Acama konsult AB, föreläser om sina erfarenheter från de senaste årens genomlysningar av olika gata-park verksamheter, om driftkonsekvenser av bristande underhållsinsatser och svårigheter att tydliggöra och värdera vikten av avhjälpande underhållsåtgärder i rätt tid. 

15.10-15.40  Eftermiddagskaffe med mingel.

15.40  Anne Heino, landskapsingenjör hos Stockholmshem och ordförande i LIR, landskapsingenjörernas riksorganisation, föreläser om hur Stockholmshem arbetar med avhjälpande underhållsfrågor för att säkerställa funktionella och attraktiva boendemiljöer. Vad tycker Anne är särskilt viktigt att lyfta fram och vilka erfarenheter har hon från sina år i branschen? 

16.30 Fortbildningsdagen avslutas.

DAG 2

09.00  Micael Pamberg, områdeschef konsult, Mark&Trädgård HSB Stockholm, föreläser om hur HSB Stockholm arbetar med avhjälpande underhållsfrågor  i yttre  miljö på strategisk och operativ nivå..Vilka är de största utmaningarna och hur bedömer och beräknar HSB Stockholm behov och åtgärder?

10.00 Förmiddagskaffe och mingel.

10.30. Kalle Hansson, kyrkogårds- och fastighetschef, Nyköpings församling föreläser om vård och underhållsplanering i kulturhistoriska miljöer, en viktig del av driften för att kyrkogården inte ska tappa sitt kulturarv. Att arbeta med kulturhistoriska markanläggningar är en stor utmaning. Vad är viktigt att tänka på i planeringen och genomförandet? Vilka särskilda problem möter man och hur ser lösningarna ut?

11.20 Sebastian Mathison, affärsutvecklare, KP-system AB, föreläser om kalkylstöd i underhållsplaneringen. Vad är viktigt att tänka på? Han  låter oss också vara med om ett praktiskt beräkningsexempel och guidar oss igenom gången i korrekt kalkylering av ett avhjälpande underhållsarbete.

12.15 LUNCH

13.15 Rickard Hjälm, VD, Flisby AB. rätt materialval för enklare underhåll i stadsmiljö. Infrastrukturen har förändrats drastiskt på senare år i de urbana miljöerna. Utmaningarna är många i underhållet. Inte minst gäller detta torg- och centrumytorna. Ett föredrag om val av sten- och fogmaterial med fokus på livslängd.

14.00 Claes-Anders Malmberg, VD Acama konsult AB, återkommer med ett föredrag om gatunderhållets framtid i mindre och medelstora kommuner. Om svårigheterna med kommunicerande kärl mellan gatuunderhåll och vinterväghållning inom samma anslagsram och möjligheterna att samplanera och samordna tillsyn och avhjälpande underhåll i egen regi för att bli mer kostnadseffektiva och få bättre framförhållning och mer pang för pengarna.


15.00-15.30 Fortbildningsdagarna avslutas med mingel och gemensamt eftermiddagskaffe.
 

 
 

Claes-Anders Malmberg, Org- o grönytekonsult/VD, Acama konsult AB

Denna artikel

Skriv ut artikeln

Fakta

Datum och plats

23-24 januari 2018 på Folkes (folkets hus) i Huddinge.
Första dagen börjar kl 09.30 och slutar kl 16.30.
Andra dagen börjar kl 09.00 och slutar kl 15.30.
 

Kostnad

Fortbildningsdagarna kostar 5650 kr exklusive moms, vilket inkluderar kaffen, luncher samt dokumentation. Sista anmälningsdag är den 22 december 2017.
Specialerbjudande: Gå 4 och betala för 3. Missa inte detta generösa grupperbjudande som gäller till 8/12 !

Kursen kan kombineras med deltagande på Temadagen: Klimatförändringarnas konsekvenser på utemiljön som går dagen efter, 25 januari på samma plats i Huddinge.
Läs mer på: https://gronatrender.se/article.php?id=236
Vill man gå både kursen och temadagen ovan har vi ett paketpris på 6500 kr exkl. moms! Ange rabattkod KOMBI vid anmälan.

Rabatterbjudanden kan inte kombineras med varandra.

Anmälan

Anmäl dig till vår kurs-och konferensansvarige, Maria Malmberg,
via e-post; maria(a)acama.se
eller telefon070-639 88 93.


Du kan också anmäla dig via kursanmälningsformuläret ovan. Den driftstörning vi tidigare hade på formuläret har nu löst sig och formuläret fungerar igen.

Kolla gärna in på och gilla våran sida på Facebook!
https://www.facebook.com/GronaTrender/

Vi följer branchens standardregler vid bokning.

Deltagare är anmäld så snart ACAMA accepterat bokningen och skickat 
bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen.
Eventuell avbokning ska alltid ske skriftligt till ACAMA.
Vid avbokning 4 - 3 veckor före kursstart ska beställaren ersätta ACAMA 
med 50% av kursavgiften.
Vid avbokning 2 - 0 veckor före kursstart ska beställaren ersätta ACAMA 
med 100% av kursavgiften.
Vid förhinder kan platsen överlåtas till kollega från samma 
organisation. Detta skall skriftligt meddelas ACAMA via e-post.
ACAMA har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda 
avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.
ACAMA fakturerar kursavgiften före kursstart, betalningsfristen är 30 
dagar.
ACAMA reserverar sig för eventuella ändringar i programmet.

Senaste artiklar

7 december 2017

Vad ger jorden växtkraft? - Ett agronomiskt perspektiv

En ny och lärorik artikel av vår jordexpert Anders Larsson!

Läs mer »

7 december 2017

Sammandrag från Träddagarna 2017

Reino Raitala sammanfattar Träddagarna 2017 i Göteborg
med temat "Stadsträden i centrum"!

Läs mer »

6 december 2017

Schakta och gräva säkert

Hur mycket belastning tål marken närmast schaktet? Behöver vi veta mer om markens egenskaper, till exempel genom att göra en geoteknisk undersökning?

Läs mer »

6 december 2017

Fortbildningsdag för kyrko- och kyrkogårdsvaktmästare

Kyrkvaktmästare har ett ansvarsfullt och varierat servicearbete i församlingens tjänst. Nya kurser ordnas i Falun 13 februari och Njurunda.19 april.

Läs mer »

Bli prenumerant!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev här!

Namn:
E-post:
Kategori:

Gilla oss på Facebook!

Gata och park

Kyrkogård

Entreprenad