Vinterns kurser för tekniska förvaltningar

Publicerad: 2017-11-03 15.46 | Senast ändrad: 2017-11-03 15.46

Vinterns kurser för tekniska förvaltningar

Det är dags att presentera vårt kursprogram för vintern 2018. 
 

"Avhjälpande underhåll i  yttre miljö" i Huddinge den 23-24 januari

ACAMA inbjuder till två innehållsrika fortbildningsdagar kring avhjälpande underhåll i yttre miljö i Huddinge den 23-24 januari 2018. För att ge tillfälle till nätverkande med branschkollegor ordnar vi gruppdiskussioner efter lunch dag1.

Ledtemat är ”Hur blir vi bättre på att  planera, beräkna och genomföra avhjälpande underhållsarbeten i utemiljön? Effektivare resursanvändning och bättre framförhållning ger längre livslängd och bibehållen funktionalitet i våra markanläggningar".

Kursen kostar 5650 kr exklusive moms per kursdeltagare.

Läs mer här: https://gronatrender.se/article.php?id=207

 

"Temadag, Klimatförändringarnas konsekvenser på utemiljön" i Huddinge den 25 januari 

Klimatförändringarna går väl inte någon av oss förbi, men hur påverkar de oss som arbetar med yttre miljö och vad får det för konsekvenser för anläggning och drift? Denna högaktuella fråga är ämnet för vår temadag 25 januari i Huddinge.

Du får på temdagen kunskap och inspiration om hur markanläggning och drift hos gatu- och parkförvaltningar, bostadsföretag m fl påverkas och vilka åtgärder som är på gång. Du får tips på nya tekniska lösningar och insikt i aktuella vägar till kravställande och problemlösning.

Temadagen kostar 2650 kr exklusive moms per kursdeltagare.

Läs mer här: https://www.gronatrender.se/article.php?id=236

 

"Alternativt utförande av park-och gatudrift" i Göteborg den 30-31 januari

Med denna tvådagars kurs vill vi ge kursdeltagarna inblick i alternativa uförandeformer som egen regi och olika former av skötselentreprenader. Vi vill också ge kunskap om hur man stärker konkurrenskraften i egen regi arbeten respektive blir en bra beställare och utförare av dessa servicetjänster.

Kursen riktar sig till kommunala beställare samt offentliga och privata utförare av park- och gatudrift, från ansvariga chefer till arbetsledare och planerare.

Kursen kostar 5650 kr exklusive moms per kursdeltagare.

Läs mer här: http://gronatrender.se/article.php?id=141


"Endagskurs för praktiska utförare av kommunal vinterväghållning" i Linköping den 2 februari

Acama inbjuder till en ny kurs i det alltid aktuella ämnet kommunal vinterväghållning, den 1 februari i Linköping. Snöröjning, halkbekämpning, snöbortforsling och sandupptagning utgör tillsammans en väsentlig del av gatudriftens och fastighetsdriftens kostnader. Ändå gör vi ofta som vi alltid har gjort och fortsätter att gå i gamla fotspår och hjulspår.

Kursdagen är praktiskt orienterad och ger en god sammanfattning av lagstiftning, kunskapsläge, arbetstekniker och maskinteknik samt vanliga utförarproblem och driftfrågor.

Målgruppen är arbetsledare, planerare, maskinförare, gatu- och parkarbetare samt fastighetsskötare.

Kursen kostar 2675kr exklusive moms per kursdeltagare

Läs mer här: https://www.gronatrender.se/article.php?id=297
 

"Kalkylering av markentreprenader" i Huddinge den 7-8 februari

Behöver du också lära dig mer om kalkylering och prissättning av entreprenad- och intraprenadarbeten?
Då är detta rätt kurs för dig!

Den populära kursen är tillbaka igen i vinter, den här gången hålls den i Huddinge den 7-8 februari 2018. Kursen vänder sig både till beställare och utförare.

Kursledare är Acamas VD Claes-Anders Malmberg. Gästföreläsare dag 2 är Sebastian Mathisson, specialist på kalkylprogrammaet KP-fakta (markanläggning samt drift och underhåll).

Kursen kostar 5650 kr exklusive moms per kursdeltagare.

Läs mer här: https://www.gronatrender.se/article.php?id=102

 

"Yttre fastighetsskötsel på entreprenad" i Huddinge den 7- 8 mars

Nu kommer den populära kursen i YFS på entreprenad tillbaka igen. Nu i ny tappning och med både Acamas VD, Claes-Anders Malmberg (dag 1 och dag 2) tillsammans med landskapsarkitekten och certifierade besiktningsmannen Maria Rydell (dag 2) som kursledare.

Kursen riktar sig både till beställare och utförare av yttre fastighetsskötsel och ger ”kött på benen” i många frågor kring denna typ av serviceentreprenader.

Kursen kostar 5650 kr exklusive moms per kursdeltagare.

Läs mer här: http://gronatrender.se/article.php?id=265


Varmt välkommen att anmäla dig på  http://www.gronatrender.se/kursanmalan.php eller vid frågor ring vår kurs- och konferensansvariga
Maria Malmberg, e-post: maria@acama.se , telefon: 070-6398893.

Claes-Anders Malmberg, VD Acama konsult AB

Denna artikel

Skriv ut artikeln

Fakta

För information om respektive kurs (avgift, innehåll, plats etc.) finner du med hjälp av länkarna i artikeln!

Kurser:
börjar Dag 1 - kl 09.30 och slutar 16.30
börjar Dag 2 -  kl 09.00 och slutar 15.30.

Anmälan kan antingen ske via kursanmälningsformuläret på Gröna Trender (se näst längst till höger bland kategorierna längst upp på sidan)
eller anmäl er till vår kurs-och konferensansvarige Maria Malmberg via mail - maria@acama.se.
 

Senaste artiklar

13 februari 2018

Kurs i beskärning och trädvård i kulturmiljöer

När man arbetar i äldre anläggningar som kyrkogårdar, historiska parker och andra kulturmiljöer är det viktigt att ha grundläggande kunskap och kännedom om beskärning och trädvård för att säkerställa så god och långsiktig skötsel som möjligt.

Läs mer »

8 februari 2018

Sockerbiten, badbollen och kornfördelningskurvan

Vi skall i denna lilla miniartikel uppehålla oss kring mineralpartiklarna, och deras påverkan på bland annat den näringshållande förmågan.

Läs mer »

31 januari 2018

Kurs i Yttre fastighetsskötsel på entreprenad

Ny kurs kommer till hösten 2018.. Bättre beställarstyrning ökar både kvalitet, kostnadskontroll och ger förutsättningar för rätt prioritering på arbetet.

Läs mer »

30 januari 2018

Natursten – hårt, hållbart och historiskt!

Äkta natursten har i alla tider använts som ett hållbart byggmaterial. Vid planering av ett stenprojekt bör alltid åldersbeständighet vara en aspekt att ta med i kalkylen. Betongsten är stilrent, billigt och lättarbetat men är inget evighetsmaterial. Det är däremot många naturstenssorter.

Läs mer »

Bli prenumerant!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev här!

Namn:
E-post:
Kategori:

Gilla oss på Facebook!

Gata och park

Kyrkogård

Entreprenad