Vinterns kurser för tekniska förvaltningar

Publicerad: 2018-11-28 20.08 | Senast ändrad: 2018-11-28 20.08

Vinterns kurser för tekniska förvaltningar

"Planerat underhåll i yttre miljö"  Huddinge 23-24 januari 

ACAMA inbjuder till två innehållsrika fortbildningsdagar kring planerat underhåll i yttre miljö i Huddinge den 23-24 januari 2019. För att ge tillfälle till nätverkande med branschkollegor ordnar vi gruppdiskussioner efter lunch dag 1.

Ledtemat är "Planerat underhåll i yttre miljö - en långsiktig utmaning" Effektivare resursanvändning och bättre framförhållning ger längre livslängd och bibehållen funktionalitet i våra markanläggningar" .

Kursen kostar 5950 kr exklusive moms per kursdeltagare.

Läs mer härhttps://www.gronatrender.se/article.php?id=207

"Endagskurs för praktiska utförare av kommunal vinterväghållning" Nyköping den 30 januari

Acama inbjuder till en ny kurs i det alltid aktuella ämnet kommunal vinterväghållning, den 30 januari i Nyköping. Snöröjning, halkbekämpning, snöbortforsling och sandupptagning utgör tillsammans en väsentlig del av gatudriftens och fastighetsdriftens kostnader. Ändå gör vi ofta som vi alltid har gjort och fortsätter att gå i gamla fotspår och hjulspår. Kursdagen är praktiskt orienterad och ger en god sammanfattning av lagstiftning, kunskapsläge, arbetstekniker och maskinteknik samt vanliga utförarproblem och driftfrågor.

Målgruppen är arbetsledare, planerare, maskinförare, gatu- och parkarbetare samt fastighetsskötare.

Kursen kostar 2975 kr exklusive moms per kursdeltagare.

Läs mer här: https://www.gronatrender.se/article.php?id=297

"Jord och växtnäring", Nyköping den 31 januari

ACAMA och Glivarp Gardens kurs hade premiär under våren 2018 och blev en stor succé! I vinter är kursen tillbaka igen och hålls denna gång i Nyköping. Under kursen går Agronomen Anders Larsson igenom väsentliga frågeställningar kring jord och växtnäring. Anders har mångårig erfarenhet av såväl jord som växtnäringsfrågor, men också som trädgårdsanläggare och skötselentreprenör. Anders styrka är därför förmågan att koppla samman de teoretiska delarna som t ex markens struktur till vad det betyder när vi planterar och sköter våra miljöer.

Kursen syftar till att ge fältpersonalen en grundlig genomgång inom mark och växtnäringsfrågor. Efter kusen skall deltagarna känna till och förstå aspekter som påverkar driften av planteringar och andra grönmiljöer. 

Kursen kostar 2975 kr exklusive moms per kursdeltagare. Gå 4 och betala för 3 erbjudande gäller till en månad före kursstart. Läs mer här: https://www.gronatrender.se/article.php?id=296


"Driftledare i gata/park och fastighetsskötsel" Huddinge den 6-7 februari

Kurs för driftledare i gata/parkverksamhet och yttre fastighetsskötsel i Huddinge 6-7 februari 2019. Dessa kursdagar ger fördjupningskunskaper inom verksamhetsstyrning, verksamhetsbeskrivning, produktionsplanering, budgetering, tids- och resursåtgångar, kostnadsfördelning, kalkylering och kvalitetssäkring.

Kursen kostar 5950 kr exklusive moms per kursdeltagare.

Läs mer härhttps://www.gronatrender.se/article.php?id=187

 

"Barmarksdagarna 2019 - Hållbar barmarksdrift" Järfälla den 20-21 mars

Barmarksdriftens fortbildningsdagar arrangeras  för första gången någonsin och är en motsvarighet till våra välbesökta och framgångsrika vinterväghållningsdagar som i höst anordnades för tredje året i rad. Barmarksdriften är en viktig del av utemiljöarbetet och svarar för runt en tredjedel av den totala driftskostnaden, ändå är barmarksdriften en ganska osynlig verksamhet som är lätt att bara ta för given och inte få fullt fokus på. Detta blir två intressanta fortbildningsdagar  med kunniga föreläsare, intressanta maskindemonstrationer, erfarenhetsutbyte och utställarmöten. Konferensamiddag på kvällen den 13 mars. Våra två ledteman för dagarna: är  ”Praktiskt utförande i vardagen" och "Hållbar barmarksdrift”.
 

* När du anmäler dig mellan 15/11 och 23/12 kostar det 5495 kr/pers

* När du anmäler dig mellan 24/12 och 15/1 kostar det 5995 kr/pers

* När du anmäler dig mellan 16/1 och 13/2 kostar det 6495 kr/pers

Läs mer härhttps://www.gronatrender.se/article.php?id=349

Varmt välkommen att anmäla dig till någon av vinterns tekniska utbildningar!

Anmälan görs till vår kurs- och konferensansvariga Maria Malmberg, maria@acama.se  eller via vårt kursanmälningsformulär: http://www.gronatrender.se/kursanmalan.php

Claes-Anders Malmberg, VD Acama konsult AB

Denna artikel

Skriv ut artikeln

Fakta

För information om respektive kurs (avgift, innehåll, plats etc.) finner du med hjälp av länkarna i artikeln!

Kurser:
börjar Dag 1 - kl 09.30 och slutar 16.30
börjar Dag 2 -  kl 09.00 och slutar 15.30.

Anmälan kan antingen ske via kursanmälningsformuläret på Gröna Trender (se tredje från höger bland kategorierna längst upp på sidan)
eller anmäl er till vår kurs-och konferensansvarige Maria Malmberg via mail - maria@acama.se.
 

Senaste artiklar

14 april 2019

Att möta kunden i trädgårdsbranschen

Hur ska man som entreprenör genomföra det viktiga första kundbesöket? Här får du användbara råd och tips om vad du ska tänka på. Det är ute hos kunden som avgörandet står om det blir affär eller inte. 

Ny kurs i att arbetsleda markentreprenader blir det i Huddinge den 13-14 november.

Läs mer »

14 april 2019

Optimera kostnadseffektiviteten nu!

Känner du av konkurrensen? Dags att ta ett starkt grepp redan nu ! Kunskaper i kalkylering och prissättning är grundläggande för att vara konkurrenskraftig.

Ny kurs i kalkylering av markentreprenader blir det i Huddinge den 16-17 oktober.

Läs mer »

14 april 2019

Att själv kunna tänka rätt i kalkyleringen

Mycket av kalkyleringen handlar om att utveckla sitt sunda förnuft och kunna tänka rätt. Det ökar både precision och tydlighet. Ny kurs i kalkylering av markentreprenader blir det i Huddinge 16-17 oktober 2019.

Läs mer »

14 april 2019

Fasta eller rörliga kostnader?

I all kalkylering är det viktigt att veta vad just detta projektet kostar. Hur mycket mer kostar det nytillkommande och hur mycket uppgår de fasta kostnaderna i verksamheten till. En avgörande fråga för att få lönsamhet;)

Ny kalkylkurs går i Huddinge den 16-17 oktober 2019.

Läs mer »

Bli prenumerant!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev här!

Namn:
E-post:
Kategori:

Gilla oss på Facebook!

Fastighet

Kyrkogård

Entreprenad