Temadag - Klimatförändringarnas konsekvenser för utemiljön

Publicerad: 2017-12-27 12.13 | Senast ändrad: 2018-02-13 22.24

Temadag - Klimatförändringarnas konsekvenser för utemiljön

Klimatförändringarna går väl inte någon av oss förbi, men hur påverkar de oss som arbetar med yttre miljö och vad får det för konsekvenser för anläggning och drift? Denna högaktuella fråga är ämnet för vår temadag 3 maj i Huddinge.

Du får på temadagen kunskap och inspiration om hur markanläggning och drift hos gatu- och parkförvaltningar, bostadsföretag m fl påverkas och vilka åtgärder som är på gång. Du får tips på nya tekniska lösningar och insikt i aktuella vägar till kravställande och problemlösning.

På temadagen medverkar Claes-Anders Malmberg, VD på Acama konsult AB och inbjudna gästföreläsare från branschen.

Temadagen börjar kl. 09.30

Claes-Anders Malmberg, VD, Acama konsult AB, inleder dagen med en färsk trendspaning kring aktuell problematik och ger exempel från olika genomlysningar av gata/park- och fastighetsdrift där denna fråga aktualiseras allt mer.

Leon Lee, meteorolog hos TV4-gruppen och MET-instruktör på Svensk Pilotutbildning, kommer att inleda med ett föredrag om att de meteorologiska förutsättningarna har förändrats men vad är det egentligen som sker och vad kan vi förvänta oss i framtiden? 

Anders Larsson, agronom och trädgårdsanläggare, Glivarp Garden AB kommer därefter och berättar ur ett jordiskt perspektiv om lantbrukets erfarenheter och åtgärder för att klimatanpassa sig. Anders ger oss även sin syn på hur han möter kraven från klimatförändringarna i den dagliga verksamheten.

Petter Bergström, landskapsarkitekt och ägare till företaget Naturator föreläser Innan lunch på temat klimatsmarta lösningar i landskapsarkitekturen där vi får praktiska exempel på hur man själv kan bidra till att tänka klimatsmart och även förändra och förbättra sitt mikroklimat i den egna närmiljön. 

Lunch blir det mellan 12.15 och 13.15

Efter lunch kommer vi att ha gruppdiskussioner i tvärgrupper över yrkes- och arbetsplatsgränserna på temat; Vad är på gång på hemmaplan? Vilka är de tre största utmaningarna framöver till följd av klimatförändringarna? Och vilka åtgärder är vidtagna eller planerade? Vi distribuerar ut gruppernas svar via dropbox tillsammans med föredragen efter temadagen.

Rickard Hjäm, VD Flisby AB, klimat- och miljöpåverkan på stenmaterial. Ett föredrag om avhjälpande åtgärder för att minska påväxt av alger och lav..

Anne Heino, landskapsingenjör och mark- och utemiljöspecialist hos Stockholmshem håller därefter dagens sista föredrag om hur det allmännyttiga bostadsföretaget Stockholmshem arbetar med ekosystemlösningar utifrån Stockholms stads krav att skapa klimatsmarta lösningar som beredskap för kommande skyfall

Vi avslutar med gemensamt mingel och eftermiddagskaffe.


 

Claes-Anders Malmberg, VD Acama konsult AB

Denna artikel

Skriv ut artikeln

Fakta

Datum och plats

3 maj 2018 på Folkes (folkets hus) i Huddinge. OBS! Nytt datum. Dagen börjar kl 09.30 och slutar kl 15.30.

Kostnad

Fortbildningsdagen kostar 2650 kr exklusive moms, vilket inkluderar kaffen, lunch och dokumentation. Sista anmälningsdag är den 3 april 2018. 

Gå 4 och betala för 3 erbjudande gäller till den 3 mars!

Rabatterbjudanden kan inte kombineras med varandra.

Anmälan

Anmäl dig till vår kurs-och konferensansvarige, Maria Malmberg,
via e-post; maria(a)acama.se
eller telefon070-639 88 93.

Du kan också anmäla dig via kursanmälningsformuläret ovan. Den driftstörning vi tidigare hade på formuläret har nu löst sig och formuläret fungerar igen.

Kolla gärna in på och gilla våran sida på Facebook!
https://www.facebook.com/GronaTrender/

Vi följer branchens standardregler vid bokning.

Deltagare är anmäld så snart ACAMA accepterat bokningen och skickat 
bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen.
Eventuell avbokning ska alltid ske skriftligt till ACAMA.
Vid avbokning 4 - 3 veckor före kursstart ska beställaren ersätta ACAMA 
med 50% av kursavgiften.
Vid avbokning 2 - 0 veckor före kursstart ska beställaren ersätta ACAMA 
med 100% av kursavgiften.
Vid förhinder kan platsen överlåtas till kollega från samma 
organisation. Detta skall skriftligt meddelas ACAMA via e-post.
ACAMA har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda 
avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.
ACAMA fakturerar kursavgiften före kursstart, betalningsfristen är 30 
dagar.
ACAMA reserverar sig för eventuella ändringar i programmet.

Senaste artiklar

14 november 2018

Vinterns uppdragsutbildningar 2019

I denna artikel presenteras vinterns utbud av uppdragsutbildningar 2019

Läs mer »

14 november 2018

Forum Vinterväghållning - Leon Lee - Klimatförändringar

Leon Lee, meteorolog och vindkonsult, bl. a känd som meteorolog i TV4-nyheterna, föreläsate på årets Vinterväghållningsdagar om utmaningarna vi står inför med de kommande klimatförändringarna.

Läs mer »

7 november 2018

Vinterns kurser för tekniska förvaltningar

Nu är det dags att presentera vårt kursprogram för vintern 2019! Planerat underhåll i yttre miljö, vinterväghållning för praktiska utförare, Vad är Jord och Växtnäring, driftledare gata/park o fastighetsskötsel samt barmarkssdriftens fortbildningsdagar 2019.

Läs mer »

31 oktober 2018

Rätt renovering ger resultat även på längre sikt

Min aspekt i det här är att anlägga rätt sett till den budget man har, inte bara i investering utan det som kommer därefter. 

Läs mer »

Bli prenumerant!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev här!

Namn:
E-post:
Kategori:

Gilla oss på Facebook!

Gata och park

Fastighet

Kyrkogård

Entreprenad