Optimera kostnadseffektiviteten nu!

Publicerad: 2019-04-14 15.49 | Senast ändrad: 2019-04-14 15.49

Optimera kostnadseffektiviteten nu!

Nu när sommaren står för dörren gäller det för både entreprenörer och förvaltningar att optimera kostnadseffektiviteten i driften för att hänga med i konkurrensen. Här är några bra metoder att förbättra kostnadsläget.

1.    Minska restid och ställtider ute på fältet

Gå tillbaka till Ditt eget företag/ förvaltning och kartlägg noga hur transporterna sker och vilken tidsrymd och kostnad detta medför. Det kan vara nödvändigt att faktiskt mäta tidsåtgången vid ett eller flera försökstillfällen för varje ekipage. Det brukar gå att reducera transportkostnaderna, inklusive arbetstid för resa och lastning/lossning, med minst 10%.

Tips: Organisera transporten av personal, maskiner och material så att varje sak har sin plats och att personalen kan sköta på- och avlastning på snabbast, möjliga sätt. En av de anställda kan lämpligen börja arbetet 10-15 minuter före de andra och då ansvara för tankning, lastning mm så att onödig spilltid på morgonen undviks.

2.   Öka produktiviteten ”på plats” genom att skapa genomskinlighet i arbetsflödet

Detta gör man genom att följa en arbetsomgång hos utvalda skötselobjekt hos en eller flera kunder. Det är viktigt att snabbt kartlägga vad det är som drar ned produktiviteten under arbetet på plats. Satsa på att förändra maskininsatsen så att minsta möjliga manuella arbetsinsatser krävs för gå-klippning och grästrimning, inklusive att i den mån det går flytta på hinder eller sätta in enkla åtgärder för att förhindra uppkomst av trimningsbehov. En tydlig och enkel arbetsmetodik kan betyda ända upp till 15% upparbetningseffekt, d v s sänka arbetstidsåtgången med motsvarande.

3.   Skapa möjlighet för samtidigt utförande av andra trädgårdstjänster 

En entreprenör kan använda nytillkommande uppdrag för att täcka upp frigjord arbetstid som uppstår när man effektiviserar. En förtätning av rutten innebär att gapet fylls upp med debiteringsbar tid. Med rätt kompetens hos medarbetarna ökar möjligheterna att utföra bättre betalda tilläggstjänster hos de befintliga uppdragen/kunderna. I det offentliga kan frigjord tid användas för att öka grönytornas attraktivitet på ett sätt som låter sig omvandlas i reda pengar, d v s att brukarna är beredda att betala för den ökade imagen/standarden.

4.   Skapa genomskinlighet genom att använda täckningsbidragsmodellen och lägg fokus på fasta/ rörliga kostnader

Många mindre entreprenörer/utförare har ingen eller mycket liten uppfattning om det faktiska, ekonomiska resultatet ute på en enstaka arbetsplats. En enkel sak är att bli medveten om enhetens ekipagekostnad och relationen mellan effektiv arbetstid på plats och restid/ställtid. Viktigast är dock att man blir klar över sambandet mellan försäljningsintäkten och de rörliga kostnaderna och därmed vet vilket täckningsbidrag som uppstår. Därefter behöver man veta hur mycket täckningsbidrag som behövs för att täcka de fasta kostnaderna (overhead etc.) och vad nettovinsten egentligen blir.

5.   Genomskinlighet ger ökad kundförståelse för professionellt utförd grönyteskötsel

Genomskinlighet i kostnadskalkyler och i utförandet av skötselarbetet kommer också att leda till en annan fördel för utföraren. I diskussioner med kunden, både vid kontraktsskrivning och vid besiktningar etc., blir det lättare att ”få kunden att förstå” vad som utförs och vad detta är värt. Särskilt viktigt är detta när entreprenören/ utföraren har att göra med ”icke-gröna” kunder, t.ex privatkunder, styrelsefolk i bostadsrättsföreningar, ekonomer, politiker m.fl. Det ligger också en stor trygghet i att själv veta vad som har orsakssamband med vad.

Det är otryggt att behöva gissa sig fram i tillvaron. Så länge man vet var pengarna tjänas och var eventuella förluster uppstår finns en grundläggande kontroll över verksamheten. Kunskapen om hur företaget går är lika viktig som yrkeskunnandet. Och båda behövs för att man skall överleva i branschen.

Claes-Anders Malmberg, VD Acama konsult AB

Denna artikel

Skriv ut artikeln

Fakta

Behöver du också lära dig mer om kalkylering och prissättning av entreprenad- och intraprenadarbeten?
Då är detta rätt kurs för dig! 
 

Datum och plats

16-17 oktober 2019 i Huddinge på Folkes, centralt i Huddinge. Läs mer om Folkes här:

http://www.folkesevent.se/home/

Dag 1 börjar kl 09.30 och slutar kl 16.30.
Dag 2 börjar kl 09.00 och slutar kl 15.30.

Kursledare är Acamas VD Claes-Anders Malmberg (dag 1 och dag 2) och som gästföreläsare medverkar Anders Larsson (endast dag2), agronom och trädgårdsentreorenör.

Kostnad

Kostnaden är 6495 kr exklusive moms, inklusive kursdokumentation, kaffen och luncher.  Sista anmälningsdag är den 16 september 2019

Specialerbjudande: Gå 4 och betala för 3. Missa inte detta generösa grupperbjudande som gäller till 16 september 2019 !

Anmälan

Anmäl dig till vår kurs-och konferensansvarige, Maria Malmberg,
via e-postmaria(a)acama.se
eller telefon070-639 88 93.

Du kan också anmäla dig via kursanmälningsformuläret ovan. 

Kolla gärna in på och gilla våran sida på Facebook!
https://www.facebook.com/GronaTrender/

Vi följer branchens standardregler vid bokning.

Deltagare är anmäld så snart ACAMA accepterat bokningen och skickat 
bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen.
Eventuell avbokning ska alltid ske skriftligt till ACAMA.
Vid avbokning 4 - 3 veckor före kursstart ska beställaren ersätta ACAMA 
med 50% av kursavgiften.
Vid avbokning 2 - 0 veckor före kursstart ska beställaren ersätta ACAMA 
med 100% av kursavgiften.
Vid förhinder kan platsen överlåtas till kollega från samma 
organisation. Detta skall skriftligt meddelas ACAMA via e-post.
ACAMA har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda 
avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.
ACAMA fakturerar kursavgiften före kursstart, betalningsfristen är 30 
dagar.
ACAMA reserverar sig för eventuella ändringar i programmet.

Senaste artiklar

18 september 2019

Intryck från franska köksträdgårdar

I denna artikel besöker vi två köksträdgårdar i södra Frankrike. Den ena med ett praktiskt fokus och den andra med ett mer estetiskt fokus. 

Läs mer »

18 september 2019

Är trädgårdsbranschen beredd på en lågkonjunktur

Lågkonjunkturen är på ingång och det gäller att vara förberedd. Claes-Anders Malmberg diskuterar i denna artikel vad som hänt i tidigare lågkonjunkturer samt vad vi kan förvänta oss av den kommande.

 

Läs mer »

18 september 2019

Vi kan inte höja begravningsavgiften mer

Landskapsingenjören och biträdande kyrkogårdschefen Josefine Pettersson skriver en intressant debattartikel om riskerna med den stigande begravningsavgiften. Avgiften har ökat med 69% sedan 2003. Den praktiska skötseln står för en väldigt liten andel av den ökning som skett. Vad beror ökningarna mer på?

Läs mer »

10 september 2019

Risker för dig som jobbar med snön och halkan

Enkel checklista över risker för dig som arbetar med snö och halka, och hur man kan förebygga dessa.

Läs mer »

Bli prenumerant!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev här!

Namn:
E-post:
Kategori:

Gilla oss på Facebook!

Gata och park

Fastighet

Kyrkogård

Entreprenad