ACAMA och Glivarp Gardens kurs i Jord och växtnäring

Publicerad: 2018-03-02 18.30 | Senast ändrad: 2018-03-02 12.13

ACAMA och Glivarp Gardens kurs i Jord och växtnäring

Citat från tidigare kursdeltagare:

”Bra föreläsare, håller intresset vid liv. Rör på sig i rummet, varvar teori och praktik.”

”Bra upplägg, bra på att förklara jord och annat vi talat om”

”Se och känna på olika jordar och näringsämnen”

”Intressant ett stort och brett ämne”

Kursen den 18 april är fulltecknad! Då det varit hög efterfrågan kommer kursen att hållas även den 17 april i Nyköping.
Passa på att anmäla dig redan idag och säkra din plats på den populära kursen!

Jordarna påverkar våra växter i stadens parker och trädgårdar. Den mest triviala av alla frågeställningar kan ibland vara den såväl svåraste som en av de viktigare. Vad är jord? Jorden består som vi naturligtvis vet av vittrat mineral i olika storlekar. Detta har vi koll på genom siktkurvor och detta är enkelt att fysikaliskt mäta. För att det skall växa något i jorden krävs dock också mull, markfauna och växtnäringsämnen, dessutom krävs vatten samt inte minst luft. Olika proportioner mellan komponenterna kan drastiskt förändra förutsättningarna för växten som skall växa i jorden.

Image and video hosting by TinyPic

I denna kurs går Agronomen Anders Larsson igenom väsentliga frågeställningar kring jord och växtnäring. Anders har mångårig erfarenhet av såväl jord som växtnäringsfrågor, men också som trädgårdsanläggare och skötselentreprenör. Anders styrka är därför förmågan att koppla samman de teoretiska delarna som t ex markens struktur till vad det betyder när vi planterar och sköter våra miljöer.

Image and video hosting by TinyPic

Kursen syftar till att ge fältpersonalen en grundlig genomgång inom mark och växtnäringsfrågor. Efter kusen skall deltagarna känna till och förstå aspekter som påverkar driften av planteringar och andra grönmiljöer. Denna kunskap kommer rätt använd att öka livslängden på befintliga och kommande planteringar till gagn för såväl verksamhetens arbetsbelastning som budget.

Under kursen kommer vi att gå igenom några huvudsakliga frågeställningar. Föreläsningar varvas med grupparbeten och diskussioner. Dessutom gör vi besök ute i omgivningarna för att på ett praktiskt sätt befästa kunskaperna.

1. Vad är jord?

 • Mer konkret går vi igenom begrepp inom markfysiken som textur och struktur, mullämnenas uppbyggnad tillkomst och nedbrytning, markvätskans funktion och hur denna kan regleras genom tex dräneringar.
 • En levande jord har ett rikt mikroliv i form av allt från maskar, till bakterier. Hur skapar vide bästa förutsättningarna för mikrolivet för att över tid få en välfungerande jord och växtbädd?
 • Vi går också igenom en del grundläggande markkemi såsom pH, hur detta påverkar växtnäringsupptag och markens struktur.

2. Växtnäringens ABC

 • Ett pass ägnas åt växtnäringsämnena. Vilka är de och varför behövs de? Hur kan vi konkret arbeta med växtnäring och varför skall vi göra det?
 • Kvävets (och andra växtnäringsämnens) kretslopp
 • Gödselmedels olika verkningssätt och effekter.

3. Praktiska tillämpning av ovanstående bl a

 • Hur läser man en markanalys och vad betyder siffrorna?
 • Hur kan vi minska markpackning under anläggning och drift?

4. Exkursion

 • Efter lunch går vi ut i verkligheten och om möjligt studerar vi en grävd grop där vi kan studera olika jordlagers uppbyggnad och se textur/struktur i praktiken. Vi kan också titta på verksamhetens anläggningsjordar, dräneringsmaterial. Detta bestäms i samråd med beställaren.
 • Efter exkursionen samlar vi ihop våra intryck innan vi går vidare till nästa pass.

5. Underhåll av växtbäddar = Livstidsförlängning

 • Några vanliga växtbäddars uppbyggnad
 • Vad kan vi konkret göra för att förbättra växtbäddar såsom rabatter och trädgropar
 • Vanliga åtgärder samt kostnad relativt effekt.

Därefter sammanfattning och avslutning med diplomutdelning.

Kursern ordnas dels som öppen kurs i Nyköping den 17 april och dels som uppdragsutbildning på plats hos er. Vid frågor kontakta gärna ACAMA genom Claes-Anders Malmberg eller Glivarp Garden direkt genom Anders Larsson via telefon eller mail nedan.

info@hannelund.se
070/2364467

Anders Larsson, Agronom, Glivarp Garden AB

Denna artikel

Skriv ut artikeln

Fakta

Datum och plats

Då efterfrågan varit hög och kursen den 18 april är fulltecknad har vi planerat in samma kurs även den 17 april 2018 i Nyköping! 
Observera att det inte längre går att anmäla sig till den 18 april utan endast till den 17 april. 

Är ni ett stort gäng som vill gå kursen finns den även som uppdragsutbildning, kontakta oss för mer information. 

Varmt välkommen med din anmälan!

Kursen  ordnas på trevliga Blommenhof hotell och konferens, Blommenhof ligger bara 800 meter från Nyköpings centralstation och mycket nära E4an. Läs mer om Blommenhof här. :http://www.blommenhof.se/

Dagen börjar kl 08.30 och slutar kl 16.00. Efter lunch blir det ett praktiskt utepass på Nya kyrkogården som ligger mycket nära hotellet.

Kostnad

Fortbildningsdagen kostar 2675 kr exklusive moms, vilket inkluderar kaffen, lunch och elektronisk dokumentation. Sista anmälningsdag är den 18 mars 2018. 

Gå 4 och betala för 3 erbjudande gäller till den 18 februari 2018.

Anmälan

Anmäl dig till vår kurs-och konferensansvarige, Maria Malmberg,
via e-postmaria(a)acama.se
eller telefon070-639 88 93.

Du kan också anmäla dig via kursanmälningsformuläret ovan. 

Kolla gärna in på och gilla våran sida på Facebook!
https://www.facebook.com/GronaTrender/

Vi följer branchens standardregler vid bokning.

Deltagare är anmäld så snart ACAMA accepterat bokningen och skickat 
bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen.
Eventuell avbokning ska alltid ske skriftligt till ACAMA.
Vid avbokning 4 - 3 veckor före kursstart ska beställaren ersätta ACAMA 
med 50% av kursavgiften.
Vid avbokning 2 - 0 veckor före kursstart ska beställaren ersätta ACAMA 
med 100% av kursavgiften.
Vid förhinder kan platsen överlåtas till kollega från samma 
organisation. Detta skall skriftligt meddelas ACAMA via e-post.
ACAMA har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda 
avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.
ACAMA fakturerar kursavgiften före kursstart, betalningsfristen är 30 
dagar.
ACAMA reserverar sig för eventuella ändringar i programmet.

Kursen ges också  som uppdragsutbildning på plats hos er och utförs av vår samarbetspartner agronomen Anders Larsson

Kursdagen börjar kl 08.00 och slutar kl 15.30 

Högsta deltagarantal är 35 personer. 

För bokning kontakta Acama på maria@acama.se eller Anders Larsson på info@hannelund.se

Senaste artiklar

12 mars 2018

Bättre arbetsplanering ger effektivitet

Teknisk förvaltning av utemiljöer kämpar hårt runt om i landet för att kostnader och intäkter att gå ihop. Effektivitet i arbetslagen är en nyckelfaktor. Ny uppdragsutbildning i form av en inspirerande workshopsdag för all fältpersonal.

Läs mer »

9 mars 2018

Enklare kalkylering med KP Kalkyl

KP system är byggt för att ge snabbt och smidigt kalkylstöd även för den som inte är så van att att använda kalkylprogram för markanläggning och skötselarbeten.

Läs mer »

7 mars 2018

Det gröna Indien 5 - från landsby till stad

Vintern 2018 är Gröna Trender på reportageresa i västra Indien för en serie inblickar i Indiens utemiljöer. Idag åker vi med guide och chaufför till Alibaug för att se förvanlingen från landsby till stad.

Läs mer »

5 mars 2018

Wakehurst Place

ACAMA har besökt Wakehurst Place i West Sussex, England!

Läs mer »

Bli prenumerant!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev här!

Namn:
E-post:
Kategori:

Gilla oss på Facebook!

Gata och park

Kyrkogård

Entreprenad