Anpassning till ett förändrat klimat – Ett agrart perspektiv!

Publicerad: 2019-07-15 14.59 | Senast ändrad: 2019-07-15 14.59

Anpassning till ett förändrat klimat – Ett agrart perspektiv!

Jordbruket kommer kanske mer än någon annan del av samhället att påverkas av ett förändrat klimat. Påverkas kraftfullt gör naturligtvis alla vi som på ett eller annat sätt arbetar med drift av utemiljö. Jag vill i denna artikel ge ett jordbruksperspektiv på klimatförändringarna och hoppas att du som läsare skall kunna hämta inspiration till ditt arbete inom utemiljön.

I Skandinavien tycks vi kunna förvänta oss en kombination av bland annat:

·       Generellt stigande temperaturer

·       Längre växtsäsonger

·       Torrare somrar

·       Blötare vårar och höstar

Ovanstående påverkar jordbruket på olika sätt, förändringarna skapar såväl möjligheter som problem. Till det positiva kan räknas att en längre växtperiod kan ge oss möjligheter att odla grödor som vi idag inte kan odla. Grödorna får också längre tid att utvecklas och detta kan skapa förutsättningar för högre skördar. Så långt allt väl.

Högre temperaturer

Förutom värmestress gynnar högre temperaturer skadeinsekter och växtsjukdomar. Vi får vänja oss vid att det krävs fler insatser (såväl biologiska som kemiska) för att skydda våra grödor. Även växtförädlingen kommer att vara viktig för att ta fram grödor som är resistenta mot diverse sjukdomar.

Längre torrperioder

Hur klarar lantbruket långa perioder utan regn? Lösningen finns dels inom bevattningsutbyggnad men även inom att ta välja grödor som tål torka bättre. Vad av detta kan du göra iden utemiljö du har ansvar för? Det svåra är att växterna också skall tåla allt blötare höstar.

En annan aspekt på försommartorka som länge gäckat jordbruket i östra Sverige handlar om växtnäringsplacering. Tekniken med kombisådd dvs att placera gödseln under fröet ger förutsättningar för bättre rotutveckling och därmed bättre torktålighet. Denna teknik har funnits i lantbruket sedan 1970 och 1980-talet.

Blötare höstar (och vårar)

Blötare höstar påverkar på många olika sätt. För att skapa högsta avkastning och binda växtnäringen över vintern önskar lantbrukarna höstså mycket mark. Men om det är alltför blött kanske detta inte är möjligt. En del av lösningen handlar om dränering. Svensk åkermark dikades i stor utsträckning under och omkring 1930-talet. Det är således 80 år sedan. Detta tillsammans med kommande nederbördsökningar ställer stora krav på dräneringssystemen, och stora satsningar görs nu i jordbruket.

Om vattnet skall sjunka ner i jordprofilen snabbt krävs det att jorden inte är packad av tunga maskiner eller att den bearbetats när det var alltför blött. Är marken packad fylls de få porer som finns kvar fort med vatten vilket skapar syrebrist och rötterna dör. Om vi vill att stadens gräsmattor och planteringar skall kunna ta hand om mycket nederbörd krävs det att marken inte packats vid anläggningsarbetena. En god jordstruktur är kritiskt för genomsläpplighet av vatten.

En lite bortglömd effekt av blötare höstar är att mer växtnäringsämnen kommer att sköljas ur jordprofilen. Det blir därför kritiskt för lantbrukaren att kontinuerligt arbeta med sin växtnäringsstatus. Hur fungerar detta i en regnbädd nära dig? En annan aspekt är naturligtvis att träd och buskar som växer bättre binder mer koldioxid och bromsar därmed klimatförändringarna. Kanske är växtnäringstillförsel en ren klimatåtgärd?

Sammanfattningsvis skapar ett förändrat klimat nya möjligheter och svårigheter. Det spänner över flera områden såsom växtval, jordstruktur, bevattnings- och dräneringskapacitet samt växtnäringsfrågor. Det finns dock all anledning att förbereda sig. Vare sig du arbetar inom jordbruk eller inom utemiljödrift eller som för min del i båda sektorerna.

Ett tillfälle att diskutera frågorna närmare bjuds under temadagen i januari. Hoppas att vi ses där!

Anders Larsson, Agronom, Glivarp Garden AB

Denna artikel

Skriv ut artikeln

Fakta

Anders Larsson är kursledare för den populära kursen Vad Är Jord och Växtnäring, som går i Huddinge den 9 oktober. Läs mer om kursen här:

https://www.gronatrender.se/article.php?id=296

Anders Larsson, driver tillsammans med sin familj och kompanjonerna Tomas Kjellquist och Jan Nystedt Glivarp Garden AB. Glivarp Garden AB är ett kunskapsföretag inom växtnäring, jord och återbruk.

Anders är agronom med ekonomisk inriktning och har en bred erfarenhet med ledande roller inom såväl jordbruk som livsmedelsindustri och skötsel av utemiljö.

Senaste artiklar

20 augusti 2019

Fem sätt att spara pengar på snöröjningen

Vinterväghållning är svår att förutse och budgetera.
Acamas egen vinterväghållningsexpert Claes-Anders Malmberg skriver i denna artikel om hur du kan spara pengar på snöröjningen i vinter.

Läs mer »

6 augusti 2019

Kyrkogårdarna under förändring

Det finns få offentliga platser som berör människorna lika mycket som platsen för den sista vilan. Kyrkogårdarna, begravningsplatserna och griftegårdarna är starka bärare av ortens kulturhistoria och det engagerar så fort något verkar avvikande mot traditionen.

Läs mer »

18 juli 2019

Glivarp Gardens Jordskola Del 3

I denna artikel kommer vi att fortsätta på ämnet jord. I förra delen av jordskolan gick vi igenom några fysikaliska aspekter kring jordars poriositet, vattenhållande förmåga samt kring ett alltid aktuellt ämne nämligen markpackning. I denna del 3 kommer vi att fördjupa oss lite i det biologiska och kemiska kring våra jordar. 

 

Läs mer »

18 juli 2019

Glivarp Gardens Jordskola Del två

Del 2 av Glivarps Gardens Jordskola!

Läs mer »

Bli prenumerant!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev här!

Namn:
E-post:
Kategori:

Gilla oss på Facebook!

Gata och park

Fastighet

Kyrkogård

Entreprenad