Anpassning till ett förändrat klimat – Ett agrart perspektiv!

Publicerad: 2019-11-05 18.16 | Senast ändrad: 2019-11-05 18.16

Anpassning till ett förändrat klimat – Ett agrart perspektiv!

Jordbruket kommer kanske mer än någon annan del av samhället att påverkas av ett förändrat klimat. Påverkas kraftfullt gör naturligtvis alla vi som på ett eller annat sätt arbetar med drift av utemiljö. Jag vill i denna artikel ge ett jordbruksperspektiv på klimatförändringarna och hoppas att du som läsare skall kunna hämta inspiration till ditt arbete inom utemiljön.

I Skandinavien tycks vi kunna förvänta oss en kombination av bland annat:

·       Generellt stigande temperaturer

·       Längre växtsäsonger

·       Torrare somrar

·       Blötare vårar och höstar

Ovanstående påverkar jordbruket på olika sätt, förändringarna skapar såväl möjligheter som problem. Till det positiva kan räknas att en längre växtperiod kan ge oss möjligheter att odla grödor som vi idag inte kan odla. Grödorna får också längre tid att utvecklas och detta kan skapa förutsättningar för högre skördar. Så långt allt väl.

Högre temperaturer

Förutom värmestress gynnar högre temperaturer skadeinsekter och växtsjukdomar. Vi får vänja oss vid att det krävs fler insatser (såväl biologiska som kemiska) för att skydda våra grödor. Även växtförädlingen kommer att vara viktig för att ta fram grödor som är resistenta mot diverse sjukdomar.

Längre torrperioder

Hur klarar lantbruket långa perioder utan regn? Lösningen finns dels inom bevattningsutbyggnad men även inom att ta välja grödor som tål torka bättre. Vad av detta kan du göra iden utemiljö du har ansvar för? Det svåra är att växterna också skall tåla allt blötare höstar.

En annan aspekt på försommartorka som länge gäckat jordbruket i östra Sverige handlar om växtnäringsplacering. Tekniken med kombisådd dvs att placera gödseln under fröet ger förutsättningar för bättre rotutveckling och därmed bättre torktålighet. Denna teknik har funnits i lantbruket sedan 1970 och 1980-talet.

Blötare höstar (och vårar)

Blötare höstar påverkar på många olika sätt. För att skapa högsta avkastning och binda växtnäringen över vintern önskar lantbrukarna höstså mycket mark. Men om det är alltför blött kanske detta inte är möjligt. En del av lösningen handlar om dränering. Svensk åkermark dikades i stor utsträckning under och omkring 1930-talet. Det är således 80 år sedan. Detta tillsammans med kommande nederbördsökningar ställer stora krav på dräneringssystemen, och stora satsningar görs nu i jordbruket.

Om vattnet skall sjunka ner i jordprofilen snabbt krävs det att jorden inte är packad av tunga maskiner eller att den bearbetats när det var alltför blött. Är marken packad fylls de få porer som finns kvar fort med vatten vilket skapar syrebrist och rötterna dör. Om vi vill att stadens gräsmattor och planteringar skall kunna ta hand om mycket nederbörd krävs det att marken inte packats vid anläggningsarbetena. En god jordstruktur är kritiskt för genomsläpplighet av vatten.

En lite bortglömd effekt av blötare höstar är att mer växtnäringsämnen kommer att sköljas ur jordprofilen. Det blir därför kritiskt för lantbrukaren att kontinuerligt arbeta med sin växtnäringsstatus. Hur fungerar detta i en regnbädd nära dig? En annan aspekt är naturligtvis att träd och buskar som växer bättre binder mer koldioxid och bromsar därmed klimatförändringarna. Kanske är växtnäringstillförsel en ren klimatåtgärd?

Sammanfattningsvis skapar ett förändrat klimat nya möjligheter och svårigheter. Det spänner över flera områden såsom växtval, jordstruktur, bevattnings- och dräneringskapacitet samt växtnäringsfrågor. Det finns dock all anledning att förbereda sig. Vare sig du arbetar inom jordbruk eller inom utemiljödrift eller som för min del i båda sektorerna.

Ett tillfälle att diskutera frågorna närmare bjuds under temadagen i januari. Hoppas att vi ses där!

Anders Larsson, Agronom, Glivarp Garden AB

Denna artikel

Skriv ut artikeln

Fakta

Anders Larsson håller en endagskurs i jord och växtnäring i Huddinge den 11/3 2020. Läs mer om kursen här:

https://www.gronatrender.se/article.php?id=296

Anmäl dig på kursanmälningsformuläret ovan.

Anders Larsson är agronom med inriktning ekonomi. Läs mer om Anders på hans LinkedIn profil: 

https://se.linkedin.com/in/anders-larsson-19583646/en

Datum och plats

11 mars 2020 på Folkets Hus i Huddinge
Dagen börjar kl. 08.30 och slutar kl. 16.00.

http://www.folkesevent.se/home/
Kostnad
Kursen kostar 3250 kr exklusive moms, vilket inkluderar kaffen, lunch och dokumentation.
Om du anmäler dig innan 11 januari 2020 får du 500 kr rabatt! OBS: Gå 4 och betala för 3 gäller till den 11 februari. 
Sista anmälningsdag är den 11 februari 2020. 
Anmälan
https://www.gronatrender.se/kursanmalan.php
Anmäl dig till vår kurs-och konferensansvarige, Maria Malmberg,
via e-postmaria(a)acama.se
eller telefon070-639 88 93.
Du kan också anmäla dig via kursanmälningsformuläret ovan. Den driftstörning vi tidigare hade på formuläret har nu löst sig och formuläret fungerar igen.

Kolla gärna in på och gilla våran sida på Facebook!
https://www.facebook.com/GronaTrender/

 

Vi följer branchens standardregler vid bokning.

Deltagare är anmäld så snart ACAMA accepterat bokningen och skickat 
bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen.
Eventuell avbokning ska alltid ske skriftligt till ACAMA.
Vid avbokning 4 - 3 veckor före kursstart ska beställaren ersätta ACAMA 
med 50% av kursavgiften.
Vid avbokning 2 - 0 veckor före kursstart ska beställaren ersätta ACAMA 
med 100% av kursavgiften.
Vid förhinder kan platsen överlåtas till kollega från samma 
organisation. Detta skall skriftligt meddelas ACAMA via e-post.
ACAMA har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda 
avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.
ACAMA fakturerar kursavgiften före kursstart, betalningsfristen är 30 
dagar.
ACAMA reserverar sig för eventuella ändringar i programmet.

Kursen ges som uppdragsutbildning på plats hos er i era egna lokaler. Ni ordnar själva kaffen och lunch. Kursdokumentation ingår i kursens pris från oss.

Vid intresse kontakta gärna ACAMA genom Claes-Anders Malmberg eller Glivarp Garden direkt genom Anders Larsson via telefon nedan.

Anders Larsson, info@hannelund.se, 070-2364467

 

C-A Malmberg, ca@acama.se, 070-5719833

 

Senaste artiklar

10 december 2019

Vi kan inte höja begravningsavgiften mer

Landskapsingenjören och biträdande kyrkogårdschefen Josefine Pettersson skriver en intressant debattartikel om riskerna med den stigande begravningsavgiften. Avgiften har ökat med 69% sedan 2003. Den praktiska skötseln står för en väldigt liten andel av den ökning som skett. Vad beror ökningarna mer på?

Läs mer »

10 december 2019

Återtagande i egen regi av drift- och underhållsarbeten

En ny trend kan skönjas inom kommunernas och fastighetsbolagens drift- och underhållsverksamheter. Återtagande i egen regi. Missa inte vår nya kurs i att effektivisera egen regi den 25-26 mars i Huddinge. Januarikursen är redan fulltecknad.

Läs mer »

10 december 2019

Kurs i att effektivisera egen regi

Hur skapar man en egen regi verksamhet som ger pang för pengarna? Och vad är bäst att inte göra i egen regi?

Kursen har tagits fram för att öka kunskapen hos kommunernas tekniska förvaltningar med tanke på besparingskrav och eventuellt kommande lågkonjunktur. Ny kurs ordnas 25-26 mars i Huddinge.

Läs mer »

9 december 2019

Rätt styrning gör stor skillnad i gröna projekt

I denna artikel diskuterar projektledaren, landskapsarkitekten och certifierade besiktningsmannen Maria Rydell vikten av korrekta förfrågningsunderlag och rätt kompetens vid anläggning av gröna områden.

Läs mer »

Bli prenumerant!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev här!

Namn:
E-post:
Kategori:

Gilla oss på Facebook!

Gata och park

Fastighet

Kyrkogård

Entreprenad