Bättre arbetsplanering ger effektivitet

Publicerad: 2018-03-12 08.10 | Senast ändrad: 2018-03-12 08.10

Bättre arbetsplanering ger effektivitet

Ny uppdragsutbildning för er inom teknisk förvaltning av utemiljöer.

Denna inspirationsdag som sedan 2015 körts i ett antal kommuner och fastighetsbolag öppnar Acama nu upp som uppdragsutbildning på plats ute i landet så att utbildningens innehåll kan komma fler till del.

För att möjliggöra bättre arbetsplanering är det en förutsättning att de fordon, maskiner och redskap som arbetslaget kontinuerligt under säsongen använder sig av, finns tillgängliga och insatsklara för lagets räkning. Vad skall utföras under veckan, särskilda händelser, fordon på service, medarbetare sjuka eller lediga etc. Vem bemannar de olika uppgifterna och bilarna, vem har möjlighet att hjälpa vem med extraarbete, hur hanteras oförutsedda arbetsuppgifter under veckan etc. Hur minskar man spill- och ställtiderna och därmed insatstiden totalt ute på respektive arbetsplats.

En grundregel är att kunden skall besökas så få gånger som möjligt och att självkörande maskiner och transportfordon skall sträva efter att förtäta rutten. En annan grundregel som hör samman med de fasta fordonen/maskinerna är att utkörningstiden på morgonen skall hållas så kort som möjligt genom att fordonen skall vara färdiglastade redan innan arbetet slutar dagen innan.

Upplägget kan varieras men följer i grunden nedanstående program. Kursledare är Acamas VD, konsulten Claes-Anders Malmberg.

Kursprogram

07.30      Välkomna!

En företrädare för er hälsar alla välkomna och lämnar aktuell information om inspirationsdagen och vad som ska hända framöver.

07.50.   Grunden för vårt arbete – hur ser det ut i branschen runt omkring oss, inledande föredrag av C-A Malmberg

08.30   Utgångspunkt – nuläget hos er

Hur är det hos er så här mitt i omorganisationen. Första grupparbetet handlar om vardagen just nu.

      1.       Vad är jobbigast just nu?

2.       Vilka fördelar ser ni själva med vår organisation, gata/park eller fastighet

3.     Vad har ni för farhågor?

4.       Vad brinner ni för?

Redovisning

09.00  Frukostrast

09.30  Kundvårdens ABC och Att Sälja till kunder !

Kundvårdens ABC

Det första intrycket kunden får av oss som jobbar med grönytor

Kundservice och tillgänglighet

Att sälja till kunder och göra en bra affär!

10.00  Hur bra är vi på kundbemötande och hur kan vi säkerställa nöjda kunder 2018?

           Grupparbete

10.30 Bensträckare

10.40 Redovisning grupparbete

10.50 Vår splittrade vardag. Om ställtider och prioriteringar. Hur går vi vidare?

11.15 Vi gör nu en gruppövning till - ”Ställtiderna och jag”

Hur ser det ut under en normal arbetsdag? Var finns avbrotten och hur kan vi minska ställtiderna i det egna arbetslaget?

11.45  LUNCH

12.45 Redovisning grupparbete

13.05 Vi måste dokumentera det vi gör, inte minst det som görs på löpande räkning. Om byggdagbok, kontrollrapporter, produktionsplan och GPS

13.25 Varför behöver vi tilläggsarbeten, ÄTA?
Och vad är det vi ska sälja in och vem ska stå för säljet? Hur ska vi få bra framförhållning så att det finns beställda ÄTA arbeten för att täcka arbetssvackor och hur ska vi lösa kundens önskemål vid egna arbetstoppar…

13.40 Grupparbete.

Hur jobbar vi med att sälja våra tjänster idag och årskontrakt? Och där vi inte har några kontrakt, hur får vi det hela att rulla? Hur bra är vi på att sälja in, planera och utföra ÄTA arbeten i rätt tid och till rätt pris och kvalitet? Vad kan bli bättre? 

14.00. Kafferast i grupperna. 

14.20 Redovisning av grupparbete och sista samlingen i grupperna. 

Åtgärdsbehov. Varje grupp får till uppgift att lista 3 viktiga åtgärder som enligt deras mening skulle höja effektiviteten och göra arbetslagen mer konkurrenskraftigt som utförare 2018 och 2019. Detta tar vi till oss och analyserar i efterhand.

15.15 Slut för dagen.

Claes-Anders Malmberg, VD Acama konsult AB

Denna artikel

Skriv ut artikeln

Fakta

För mer information om våra uppdragsutbildningar kontakta ca(at) acama.se eller använd kontaktformuläret på Acamas hemsida.

http://www.acama.se/kontakt.php

Senaste artiklar

21 januari 2020

Vad hindrar införandet av arbetsrobotarna?

Arbetsrobotar kommer på bred front, men vad är deras införande? 
Detta diskuteras i Claes-Anders Malmbergs nya artikel. 

Läs mer »

21 januari 2020

Kursdag om invasiva växter

Ny kurs med agronomen Anders Larsson som tar upp problematiken kring, och lösningar på hur man bekämpar invasiva växter. Hålls den 12 maj 2020 i Huddinge.

Läs mer »

19 januari 2020

Kurs i att effektivisera egen regi

Hur skapar man en egen regi verksamhet som ger pang för pengarna? Och vad är bäst att inte göra i egen regi?

Kursen har tagits fram för att öka kunskapen hos kommunernas tekniska förvaltningar med tanke på besparingskrav och eventuellt kommande lågkonjunktur. Ny kurs ordnas 25-26 mars i Huddinge.

Läs mer »

14 januari 2020

Markdrönare och andra trender i utemiljöbranschen 2020

Markdrönare, maskinhandel i omvandling, kraftsamlande utförandeformer, utpädningseffekter i driftbudgeten, underhållsminus och vinterreglering kan komma att prägla branschen i år.

Läs mer »

Bli prenumerant!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev här!

Namn:
E-post:
Kategori:

Gilla oss på Facebook!

Gata och park

Fastighet

Kyrkogård

Entreprenad