Vad är substrat? En kursdag om substrat- och jordtillverkning

Publicerad: 2018-06-15 07.53 | Senast ändrad: 2018-09-05 16.33

Vad är substrat? En kursdag om substrat- och jordtillverkning

Glivarp Garden och ACAMA har under våren erbjudit kursen Vad är jord? Denna har varit mycket uppskattad och vi fördjupar nu samarbetet med ytterligare en kurs. Kursen både breddar och fördjupar från den tidigare kursen.Kurser

Klicka på bilden för att se aktuella utbildningar för Tekniska Förvaltningar


I denna kurs går agronomen Anders Larsson igenom våra vanligaste odlingssubstrat. Hur de kommer till, vad de består av och hur de fungerar. Viktiga egenskaper som vattenhållande, dränerande och växtnäringshållande förmåga diskuteras och vad detta innebär praktiskt i användningen av substraten.

 

Kursen i sammandrag

08.30- 09.30        Morgonbildband med vanliga problem och frågeställningar inom ämnesområdet

10.00-12.30         Teoripass om våra vanligaste substrat samt de tillverkade jordarna. Inklusive ett grupparbete.

13.15-16.00         Först ett praktikpass där vi får känna och jämföra olika substrat och jordar, samt diskussion om deras användningsområden. Därefter ett teoripass om bland annat komposteringsteknik och hur man kan dra nytta av sin kompost. Efter eftermiddagskaffe blir det avslutande grupparbete.

Varför skall du gå kursen?

  • För att lära dig mer om jordar och odlingssubstrat
  • Kunskapen kan hjälpa dig att fatta bättre beslut och spara pengar till din förvaltning eller företag.
  • Kursen ger också ett värdefullt tillfälle att utbyta erfarenheter inom ämnesområdet med andra kollegor i branschen.

Ett pass ägnas åt fördjupning inom tillverkade jordar. Hur ser processen ut, vilka råvaror används och vad har de för och nackdelar. Även i denna kurs ägnas en del tid åt att tolka jordanalyser både som användare men också ur tillverkarens perspektiv. Hur sker kvalitetsstyrning och kontroll under processen?

Efter lunch erbjuds ett tillfälle att praktiskt titta på, jämföra och diskutera olika substrat och typer av jordar. När man ser substraten i verkligheten och kan jämföra dem med andra varianter av substrat ökas förståelsen för helheten.

Ett pass ägnas åt kompostering och komposteringsteknik. Vad skall man tänka på för att komposten skall fungera bättre och vad kan man göra för att skapa en bättre kompost att använda på sina ytor? Viktiga begrepp som belyses är till exempel kol/kväve kvotens betydelse för kompostens funktion samt mer konkret vilka material som är lämpliga att kompostera tillsammans.

När det gäller kompostering och jordhantering liksom övriga substrat så är de ju skrymmande och det blir ganska snabbt stora tonnage. En del av kursen ägnas därför åt att belysa detta ur ett hanterings och logistiskt perspektiv.

Kursen bygger på en blandning av teori och praktik och syftet är att skapa en bättre förståelse för odlingssubstraten, de tillverkade jordarna men också att bli bättre på kompostering. Kursen innehåller en del internationella utblickar, främst från Tyskland, som har intressanta lösningar på delar av ovanstående.

Anders Larsson, agronom

Denna artikel

Skriv ut artikeln

Fakta

Datum och plats

 

Kursdagen börjar kl 08.30 och slutar 16.00.

Kursledare är agronomen Anders Larsson.

Kostnad

Kostnaden är 2750 kr exklusive moms, inklusive kursdokumentation, kaffen och luncher.  Sista anmälningsdag är den 3 september.

Specialerbjudande: Gå 4 och betala för 3. Missa inte detta generösa grupperbjudande som gäller till 30 dagar före kursstart!

Anmälan

Anmäl dig till vår kurs-och konferensansvarige, Maria Malmberg,

via e-postmaria(a)acama.se

eller telefon070-639 88 93.

Du kan också anmäla dig via kursanmälningsformuläret ovan. 

Kursen ges under våren och sommaren endast som uppdragsutbildning på plats hos er och utförs av vår samarbetspartner agronomen Anders Larsson

Kursdagen börjar kl 08.00 och slutar kl 15.30 

 

Högsta deltagarantal är 35 personer. För bokning kontakta Acama på maria@acama.se eller Anders Larsson på info@hannelund.se

Kolla gärna in på och gilla vår sida på Facebook!

https://www.facebook.com/GronaTrender/

Vi följer branchens standardregler vid bokning.

Deltagare är anmäld så snart ACAMA accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen.

Eventuell avbokning ska alltid ske skriftligt till ACAMA.

Vid avbokning 4 - 3 veckor före kursstart ska beställaren ersätta ACAMA med 50% av kursavgiften.

Vid avbokning 2 - 0 veckor före kursstart ska beställaren ersätta ACAMA med 100% av kursavgiften.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till kollega från samma organisation. Detta skall skriftligt meddelas ACAMA via e-post.

ACAMA har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.

ACAMA fakturerar kursavgiften före kursstart, betalningsfristen är 30 dagar.

ACAMA reserverar sig för eventuella ändringar i programmet.

Senaste artiklar

27 maj 2020

Livesänd webbkurs i säkert handhavande

Livesänd webbkurs i säkert handhavande med maskiner, fordon och redskap. Vardagsriskerna är många och maskinkunskap, riskbedömning och egenkontroll är viktigt för alla att känna till. 

 

Läs mer »

27 maj 2020

Aktuella kurser för tekniska förvaltningar

Här hittar du samtliga aktuella utbildningar hos Acama.
Vi erbjuder både fysiska och digitala utbildningar.

Läs mer »

26 maj 2020

Ta vara på solen med eget mikroklimat

Du ska inte tro det blir sommar ifall du inte själv sätter fart. Ja, du kan i alla fall skynda på den genom att bygga en plats där vårsolen fångas och fördriver vintern.

Läs mer »

26 maj 2020

Varför ska kunden köpa gravskötseln?

I del två i denna gravskötselserie diskuterar anlendingar till varför kunden bör köpa skötseln av förvaltningen? Vad gör vi för våra befintliga kunder och vad kan vi göra för att få tillbaka före detta kunder?

Läs mer »

Bli prenumerant!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev här!

Namn:
E-post:
Kategori:

Gilla oss på Facebook!

Gata och park

Inspiration

Kyrkogård

Entreprenad