Självkörande gräsklippare ersätter åkgräsklippare på allmänna ytor

Publicerad: 2018-10-23 17.26 | Senast ändrad: 2018-10-23 17.26

Självkörande gräsklippare ersätter åkgräsklippare på allmänna ytor

De självkörande gräsklipparna syns i allt fler villaträdgårdar, men nu gör de entré även på allmänna gräsmattor.

I Fagersta testas ett nytt system där självkörande klippare ställs ut varje morgon på grönytorna vid ett antal bostadsrättsföreningar. Robotarna klipper hela dagen och samlas sedan in igen vid arbetsdagens slut. Effektivt, prisvärt, miljövänligt och tyst. Bakom pilotprojektet ligger företaget Robotic Lawn Care AB.

Från åkgräsklippare till robot

Robotar tar i allt högre grad över de monotona enkla arbetsuppgifterna från människan, exempelvis robotdammsugare och monteringsrobotar. För gräsklippning har automationen haft en lång startsträcka, men har nu tagit fart. Allt fler åkgräsklippare ersätts på privata gräsmattor av just självkörande gräsklippare (se artikeln av Birger Ekenstierna i förra numret av Gröna trender).

Men när det gäller större ytor har utvecklingen varit trög.

Åkgräsklipparen som kom på 30-talet har varit lösningen för att sköta gräs i parker och på allmänna ytor. Trots många nackdelar med att använda åkgräsklippare - den är operatörsbunden och kräver en parkarbetares arbetstid, det är ett monotont arbete, det bullrar och det kräver fossilt bränsle – så har alternativ låtit vänta på sig.

De nya självkörande gräsklipparrobotarna har hittills inte varit en realistisk ersättning. Tills nu har robotarna arbetat på en och samma yta, där de varit stationerade dygnet runt. Investeringskostnaden har varit hög och det har funnits risk för stöld och vandalisering.

Men nu kommer både nya modeller och system som gör den självkörande klipparen till ett realistiskt alternativ.

Ny lösning med starkare robotklippare på fler gräsmattor

De senaste modellerna av robotklippare har högre kapacitet än tidigare och genom att använda de självkörande klipparna på ett nytt sätt kan de utmana åkgräsklipparna på allmänna ytor.

I en sådan lösning ”Multi Lawn System” (MLS) minimeras investeringen, liksom risken för stöld och vandalism.

Systemet för att lösa detta är utvecklat av Robotic Lawn Care AB.  I detta system är inte roboten stationär utan ställs ut varje morgon på ny yta för varje arbetspass. Bild 1 visar ett exempel på hur ytor delas in i ”hagar” – ytor som klaras av en robot på ett arbetspass.

Så funkar det

Robotarna förvaras och transporteras i en transportlösning som kan monteras på släpvagn eller bil. Transportlösningen är också laddstation för robotarna och basstationerna.

Bild 2 visar transporthållaren med robotklippare och basstationer.

Man hänger upp basstationen på sin basplatta, roboten ställs på ytan och en kod trycks in som startar klipparen. Det här gör att den kostsamma operatörstiden reduceras från ca 1-1,5 timmar för 2 000 kvm åkgräsklippning till totalt ca 1-1,5 minuter för utsättning och hämtning.

Effektivt

En parkarbetare kan köra ut klipparna till sina olika ”arbetsplatser” varje morgon. De klipper hela dagen och samlas in till kvällen. Man kan låta de självkörande klipparna jobba på olika ytor varje dag. På så vis behövs färre klippare för att sköta ett större område.

Med 20 självkörande robotar kan man klippa 30 000-40 000 kvm per dag. Om man klipper en yta en gång per arbetsvecka under 8-10 timmar så ger det en kapacitet på 150 000-200 000 kvm/år vid klippning en gång i veckan.

Tyst, miljövänligt och säkert

Robotarna är tysta och ger en välskött gräsmatta. De klipper i alla väder, de är lätta och lämnar inte hjulspår vid blött och mjukt underlag. De är energieffektiva. Ett fossilfritt, tyst och hållbart alternativ i en annars bullrig stadsmiljö.

Eftersom robotarna laddas efter arbetsdagens slut behövs ingen tillgång till elnät på gräsytan. Begränsningskabeln, som ringar in det område som ska klippas, drivs av en batteridriven basstation och behöver alltså inte heller någon el.

Vandalism är ovanligt, men minskar drastiskt om de självkörande robotarna bara är aktiva på dagtid. Varje robot är dessutom aktiv ca 8 -10 timmar per dag, en dag i veckan. Det innebär att ytorna är ”robotfria” 95 % av tiden, inklusive alla nätter, och risken för förstörelse minskar.

Patentsökt lösning som testas

Företaget Robotic Lawn Care AB (RLC) har utvecklat och patentsökt Multi Lawn Systems MLS.

Systemet har gått på prov sedan 2015 på ett konferenshotell och har nu gjort premiär i offentlig miljö. Det är en entreprenör inom fastighetsskötsel i Fagersta som är först ut med det nya systemet. Det gäller ca 30 000 kvadratmeter grönyta hos ett antal bostadsrättsföreningar

Entreprenören i Fagersta är nöjd med systemet: ”En effekt är det överraskande positiva mottagandet från våra kunder när vi nu har bytt till ett tyst och miljömässigt hållbart alternativ. Det har varit svårt att hitta miljöalternativ till åkgräsklipparen, RLC:s system är det enda praktiskt genomförbara miljöalternativ vi känner till” säger entreprenören.

RLC:s system innebär också en ekonomiskt fördelaktig lösning.

Det är vanligt att entreprenörer får dålig eller ingen lönsamhet i gräsklippningen då man missar att få med precis alla kostnader som metoden med åkgräsklippare medför. Eftersom kostnaden för RLC systemet baseras per klippt kvadratmeter och år och inkluderar allt utom handhavandet så blir det väldigt enkelt att räkna på objekten och att se sin verkliga marginal.

Valet att testa lösningen med självkörande klippare och Multi Lawn Systems innebar alltså att entreprenören fick en ny, enklare och mer realistisk bild av ekonomin kring gräsklippningen.

Den nya lösningen frigör också tid som istället används till mer lönsamma arbetsuppgifter.

Affärsmodellen – entreprenören köper inte robotklipparna

Grundtanken är att MLS framför allt ska användas på stora allmänna ytor, det finns ingen övre gräns för hur stora ytorna är eftersom de delas in i delytor. I detta första system på ca 30 000 kvadratmeter så testas systemet även på mindre enskilda ytor.  Affärsmodellen är av s.k. cirkulär/funktionell modell och betyder att entreprenören inte köper gräsklippare utan betalar för funktionen.

Maskinerna används då maximalt och affärsmodellen är optimerad för funktion, inte för antalet enheter.

RLC:s  affärsmodell är av funktionell modell där kunden köper klippt kvadratmeter per år. Då operatörstiden minimeras blir det både ett miljövänlig och ekonomiskt bra alternativ.

Robotklippare på nya ytor

Användningsområden för de självkörande robotgräsklipparna är många.

I många fall räcker de inbyggda fördelarna som frigjord arbetskraft, bullerfri miljö och fossilfri drift. Sedan finns det special områden som uppdraget att klippa gräs i rondeller och mittsträngar, där arbetsskyddet idag föreskriver användning av TMA-bilar som skydd för manuell gräsklippning.  Flygplatser är ett annat exempel där manuell klippning inte tillåts intill landningsbanor och rullbanor då flygtrafik finns där.

Energimyndigheten har uppmärksammat konceptet och stödjer utvecklingen.

Kalle Andersson, VD Robotic Lawn Care Sweden AB

Denna artikel

Skriv ut artikeln

Fakta

Kalle Andersson har jobbat med robotklippare sedan 1995 då Husqvarna lanserade sin första modell "Solarmower" 

kalle@roboticlawncare.se

tel. +46702211641

Se mer på RLCS Facebooksida: www.facebook.com/RLCSWE

Senaste artiklar

15 oktober 2019

Halkbekämpning – Högre krav & flexiblare metoder

Framtidens halkbekämpning med töande medel innehåller så mycket mer än bara vanligt vägsalt. Specialsalter och formiater är skonsamma mot miljön och samtidigt effektiva.

Läs mer »

15 oktober 2019

Nya trender i drift och underhåll

Denna artikel bygger på mitt föredrag på trafik- och gatudagarna hos Sveriges Kommuner och Landsting måndagen den 14 oktober. Vad är det som händer i branschen inom DoU och vad behöver utförare och beställare tänka på?

Läs mer »

13 oktober 2019

Vinterväghållningsdagarna 2019

ACAMA inbjuder för fjärde året i rad till två innehållsrika fortbildningsdagar kring vinterväghållning, den 23-24 oktober 2019.   Som deltagare får du: 

Kunskap och inspiration från välkända föreläsare i branschen

Nätverkande med kollegor från hela landet på konferensmiddagen den 23/10

Fördjupande dialog med våra utställare under fortbildningsdagarna

Läs mer »

13 oktober 2019

När vinterkostnaderna drabbar gatuunderhållet

Stoppa inte i huvudet i sanden genom att underbudgetera vintern. 
Ta istället fram en tydlig regleringsmodell och visa hur verkligheten ser ut. 

Läs mer »

Bli prenumerant!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev här!

Namn:
E-post:
Kategori:

Gilla oss på Facebook!

Gata och park

Fastighet

Kyrkogård

Entreprenad