En upptäcktsresa i substratens och jordarnas tecken

Publicerad: 2019-04-21 20.48 | Senast ändrad: 2019-04-21 20.54

En upptäcktsresa i substratens och jordarnas tecken

Under en vecka i början av augusti hade jag förmånen att tillsammans med Gröna Trenders redaktör göra en studieresa till Hessen och Rheinland Pfalz i Tyskland för att studera odlingssubstrat, växtnäringsfrågor samt jordtillverkning och kompostering. Genom Gröna Trenders unika kontaktnät fick vi möjlighet att träffa ett antal personer i tysk och europeisk framkant inom ämnesområdena. Vår guide var den pensionerade professorn inom Landskapsbyggnad Wolfgang Prollius, vid Fackhögskolan i Geisenheim.

Under veckan besökte vi och träffade både substratleverantörer, återvinningsanläggningar, en fackhögskola samt ansvariga inom stadsbyggnad på kommunal nivå. Jag skall i denna artikel ge en kort återgivning av några besök samt försöka att dra vissa slutsatser som kan vara värda att fundera på för oss här hemma.

Ett av våra första besök var på en stor substratleverantör som heter Gelsenrot i Messel, Hessen. Företaget ligger granne med världsarvet ”Grube-Messel” en tidigare gruva som är berömd för sina rika fossilfynd. I gruvan bröts oljeskiffer och när oljan utvanns lades slaggprodukterna på hög. Denna ”slaggskiffer” använder Gelsenrot som ett substrat som kallas Porlith. Ett material med relativt hög vattenhållande förmåga. Särskilt intressant var deras produkter för ”Gröna Tak”, som är en specialitet för firman. Dessa substrat levereras i Bulkbil och blåses upp på taken! Porlith är väldigt stort i Tyskland inom såväl trädplanteringar som andra planteringar. Dock är det ett material som inte kommer att finnas så länge till då materialet helt enkelt håller på att ta slut. Det som särskilt slog mig var att substraten innehåller mycket lite organiskt material, det vill säga att det blir ännu viktigare att hålla de gödslade efter hand. Vanliga substrat består också av bland annat Lava-material av olika slag samt restprodukter som tegelkross.

Anders-Larsson-Tyskland-Substrat


Dagen efter besöket på Gelsenroth hade vi äran att få träffa en av Tysklands ledande inom substratområdet nämligen Professor Stefan Roth-Kleyer.  Några intressanta sake jag tog med mig från detta möte är ett ”krasst sätt” att se på substrat som tex biokol. Vad bidrar biokol med – Jo en hög vattenhållande förmåga och god katjonsbyteskapacitet. Det är bra men finns det andra material som kan detta till lägre kostnad så kan de lika gärna användas. En lärdom var också att restprodukter av lika slag används mycket i tyska substrat för att både hålla nere kostnaderna och återvinna material. Den tredje lärdomen som jag tyckte stack ut var Professor Roth-Kleyers tydlighet när det gäller växtnäringsanvändning. Eftersom ståndorterna i staden är konstgjorda så måste vi räkna med att både vattna och gödsla annars fungerar det inte. Roth Kleyer menar vidare att det är viktigt att satsa på träd som faktiskt andas för att få fördelarna med temperatursänkning och syretillförsel i stadsmiljön. För att detta skall fungera krävs tillgång till vatten och näring.

Ett besök av särskilt intresse var också ett besök på ”Erdenwerk Mannheim”. Erdenwerk är en anläggning som tar emot trädgårdsavfall, schaktmassor, gammal asfalt mm och sedan upparbetar detta till lämpliga användningsområden. Erdenwerk ägs av en större trädgårdsanläggare men är öppet för konkurrenter och det allmänna. Den stora fördelen för kunderna är att de blir av med allt material på ett och samma ställe och kan på samma plats få med sig matjord, kompost eller olika specialsubstrat. Kunderna sparar därigenom värdefull tid och transportkostnader. Anläggningen tar emot och betjänar ca 200 lastbilar per dag, och verksamheten bedrivs på en 8 hektar stor tomt. Anläggningen är mycket intressant och leds av Herr Diller som är djupt engagerad inom kompostering och jordar. Deras komposteringsdel var imponerande där de snabbt lyckades få upp komposteringen i temperatur och därigenom få en snabb nedbrytning men också sanera för fröogräs och skadesvampar. Anläggningen är också ledande i Tyskland på ridbanesubstrat eftersom delar av ägarfamiljen har varit elitryttare.  

Substrat-Tyskland


Sammanfattningsvis var det en resa som gav många nya infallsvinklar på substrat, jordtillverkning och även skötselfrågor. Några intressanta teman att ta med sig hem tycker jag är:

·       Återvinning och förbättring av befintliga jordar – för miljö och logistik.

·       Återvunnet material som substrat.

·       Växtnäringsintresset på uppgång.

·       Att substratet i sig inte bidrar med växtnäring – det krävs kontinuerlig tillförsel.

·       Både för mycket vatten och för lite vatten måste hanteras på samma plats.

Platsen i denna artikel är alltför liten för att redovisa mer detaljerat. Ett sätt att få tillfälle att diskutera dessa frågor mer är att anmäla dig till höstens kurser! Hoppas att få se dig där!

Anders Larsson, Agronom Glivarp Garden AB

Denna artikel

Skriv ut artikeln

Fakta

Anders Larsson håller en endagskurs i jord och växtnäring i Huddinge den 9/10 2019. Läs mer om kursen här:

https://www.gronatrender.se/article.php?id=296

Anmäl dig på kursanmälningsformuläret ovan.

Anders Larsson är agronom med inriktning ekonomi. Läs mer om Anders på hans LinkedIn profil: 

https://se.linkedin.com/in/anders-larsson-19583646/en

Datum och plats

9 oktober 2019 2019 på Folkets Hus i Huddinge
Dagen börjar kl. 08.30 och slutar kl. 16.00.

http://www.folkesevent.se/home/
Kostnad
Kursen kostar 3250 kr exklusive moms, vilket inkluderar kaffen, lunch och dokumentation.
Om du anmäler dig innan den 9 augusti 2019 får du 500 kr rabatt! OBS: Gå 4 och betala för 3 gäller till den 9 september. 
Sista anmälningsdag är den 9 september 2019. 
Anmälan
https://www.gronatrender.se/kursanmalan.php
Anmäl dig till vår kurs-och konferensansvarige, Maria Malmberg,
via e-postmaria(a)acama.se
eller telefon070-639 88 93.
Du kan också anmäla dig via kursanmälningsformuläret ovan. Den driftstörning vi tidigare hade på formuläret har nu löst sig och formuläret fungerar igen.

Kolla gärna in på och gilla våran sida på Facebook!
https://www.facebook.com/GronaTrender/

 

Vi följer branchens standardregler vid bokning.

Deltagare är anmäld så snart ACAMA accepterat bokningen och skickat 
bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen.
Eventuell avbokning ska alltid ske skriftligt till ACAMA.
Vid avbokning 4 - 3 veckor före kursstart ska beställaren ersätta ACAMA 
med 50% av kursavgiften.
Vid avbokning 2 - 0 veckor före kursstart ska beställaren ersätta ACAMA 
med 100% av kursavgiften.
Vid förhinder kan platsen överlåtas till kollega från samma 
organisation. Detta skall skriftligt meddelas ACAMA via e-post.
ACAMA har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda 
avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.
ACAMA fakturerar kursavgiften före kursstart, betalningsfristen är 30 
dagar.
ACAMA reserverar sig för eventuella ändringar i programmet.

Kursen ges som uppdragsutbildning på plats hos er i era egna lokaler. Ni ordnar själva kaffen och lunch. Kursdokumentation ingår i kursens pris från oss.

Vid intresse kontakta gärna ACAMA genom Claes-Anders Malmberg eller Glivarp Garden direkt genom Anders Larsson via telefon nedan.

Anders Larsson, info@hannelund.se, 070-2364467

 

C-A Malmberg, ca@acama.se, 070-5719833

Senaste artiklar

25 juni 2019

Generalintraprenören – framtiden för egen regi?

Trenden mot att återta arbetsutförande i egen regi har funnits länge och inte minst då sådan produktion som ligger i den högre delen av värdekedjan. Att ha viktiga delar av gatudriften, parkdriften, va-driften, renhållningen etc i egen regi bygger både kompetens inom organisationen och skapar tillgänglighet för snabba och flexibla insatser. 

Läs mer »

18 juni 2019

Stor effekt av att rusta upp stadsmiljön

Utan statliga resurser och ett rejält omtag med sanering och upprustning hade Plau am See i nordtyska Mecklemburg-Vorpommern inte fått chansen att blomma upp igen.

Läs mer »

11 juni 2019

Trender från Tyska Trädgårdsmässan i Wittstock

Precis som man i Tyskland sedan många år har BUGA utställningar på nationell nivå, så finns det också park- och trädgårdsutställningar i de olika delstaterna för att lyfta mindre städer med eftersatt underhåll och saneringsbehov.

Läs mer »

28 maj 2019

Billigt eller dyrt att sköta buskagen?

Det beror förstås på hur man ser det. Vissa buskage är helt slutna och har inte mycket verklig rensyta medan andra fortfarande är under etablering och har mycket bar mark som måste ogräsrensas. 

Läs mer »

Bli prenumerant!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev här!

Namn:
E-post:
Kategori:

Gilla oss på Facebook!

Gata och park

Fastighet

Kyrkogård

Entreprenad