En upptäcktsresa i substratens och jordarnas tecken

Publicerad: 2018-12-11 20.07 | Senast ändrad: 2018-12-11 20.36

En upptäcktsresa i substratens och jordarnas tecken

Under en vecka i början av augusti hade jag förmånen att tillsammans med Gröna Trenders redaktör göra en studieresa till Hessen och Rheinland Pfalz i Tyskland för att studera odlingssubstrat, växtnäringsfrågor samt jordtillverkning och kompostering. Genom Gröna Trenders unika kontaktnät fick vi möjlighet att träffa ett antal personer i tysk och europeisk framkant inom ämnesområdena. Vår guide var den pensionerade professorn inom Landskapsbyggnad Wolfgang Prollius, vid Fackhögskolan i Geisenheim.

Under veckan besökte vi och träffade både substratleverantörer, återvinningsanläggningar, en fackhögskola samt ansvariga inom stadsbyggnad på kommunal nivå. Jag skall i denna artikel ge en kort återgivning av några besök samt försöka att dra vissa slutsatser som kan vara värda att fundera på för oss här hemma.

Ett av våra första besök var på en stor substratleverantör som heter Gelsenrot i Messel, Hessen. Företaget ligger granne med världsarvet ”Grube-Messel” en tidigare gruva som är berömd för sina rika fossilfynd. I gruvan bröts oljeskiffer och när oljan utvanns lades slaggprodukterna på hög. Denna ”slaggskiffer” använder Gelsenrot som ett substrat som kallas Porlith. Ett material med relativt hög vattenhållande förmåga. Särskilt intressant var deras produkter för ”Gröna Tak”, som är en specialitet för firman. Dessa substrat levereras i Bulkbil och blåses upp på taken! Porlith är väldigt stort i Tyskland inom såväl trädplanteringar som andra planteringar. Dock är det ett material som inte kommer att finnas så länge till då materialet helt enkelt håller på att ta slut. Det som särskilt slog mig var att substraten innehåller mycket lite organiskt material, det vill säga att det blir ännu viktigare att hålla de gödslade efter hand. Vanliga substrat består också av bland annat Lava-material av olika slag samt restprodukter som tegelkross.

Anders-Larsson-Tyskland-Substrat


Dagen efter besöket på Gelsenroth hade vi äran att få träffa en av Tysklands ledande inom substratområdet nämligen Professor Stefan Roth-Kleyer.  Några intressanta sake jag tog med mig från detta möte är ett ”krasst sätt” att se på substrat som tex biokol. Vad bidrar biokol med – Jo en hög vattenhållande förmåga och god katjonsbyteskapacitet. Det är bra men finns det andra material som kan detta till lägre kostnad så kan de lika gärna användas. En lärdom var också att restprodukter av lika slag används mycket i tyska substrat för att både hålla nere kostnaderna och återvinna material. Den tredje lärdomen som jag tyckte stack ut var Professor Roth-Kleyers tydlighet när det gäller växtnäringsanvändning. Eftersom ståndorterna i staden är konstgjorda så måste vi räkna med att både vattna och gödsla annars fungerar det inte. Roth Kleyer menar vidare att det är viktigt att satsa på träd som faktiskt andas för att få fördelarna med temperatursänkning och syretillförsel i stadsmiljön. För att detta skall fungera krävs tillgång till vatten och näring.

Ett besök av särskilt intresse var också ett besök på ”Erdenwerk Mannheim”. Erdenwerk är en anläggning som tar emot trädgårdsavfall, schaktmassor, gammal asfalt mm och sedan upparbetar detta till lämpliga användningsområden. Erdenwerk ägs av en större trädgårdsanläggare men är öppet för konkurrenter och det allmänna. Den stora fördelen för kunderna är att de blir av med allt material på ett och samma ställe och kan på samma plats få med sig matjord, kompost eller olika specialsubstrat. Kunderna sparar därigenom värdefull tid och transportkostnader. Anläggningen tar emot och betjänar ca 200 lastbilar per dag, och verksamheten bedrivs på en 8 hektar stor tomt. Anläggningen är mycket intressant och leds av Herr Diller som är djupt engagerad inom kompostering och jordar. Deras komposteringsdel var imponerande där de snabbt lyckades få upp komposteringen i temperatur och därigenom få en snabb nedbrytning men också sanera för fröogräs och skadesvampar. Anläggningen är också ledande i Tyskland på ridbanesubstrat eftersom delar av ägarfamiljen har varit elitryttare.  

Substrat-Tyskland


Sammanfattningsvis var det en resa som gav många nya infallsvinklar på substrat, jordtillverkning och även skötselfrågor. Några intressanta teman att ta med sig hem tycker jag är:

·       Återvinning och förbättring av befintliga jordar – för miljö och logistik.

·       Återvunnet material som substrat.

·       Växtnäringsintresset på uppgång.

·       Att substratet i sig inte bidrar med växtnäring – det krävs kontinuerlig tillförsel.

·       Både för mycket vatten och för lite vatten måste hanteras på samma plats.

Platsen i denna artikel är alltför liten för att redovisa mer detaljerat. Ett sätt att få tillfälle att diskutera dessa frågor mer är att anmäla dig till höstens kurser! Hoppas att få se dig där!

Anders Larsson, Agronom Glivarp Garden AB

Denna artikel

Skriv ut artikeln

Fakta

Anders Larsson håller en endagskurs i jord och växtnäring i Nyköping den 31/1 2019. Läs mer om kursen här:

https://www.gronatrender.se/article.php?id=296

Anmäl dig på kursanmälningsformuläret ovan.

Anders Larsson är agronom med inriktning ekonomi. Läs mer om Anders på hans LinkedIn profil: 

https://se.linkedin.com/in/anders-larsson-19583646/en

Anders Larsson, driver tillsammans med sin familj och kompanjonerna Tomas Kjellquist och Jan Nystedt Glivarp Garden AB. Glivarp Garden AB är ett kunskapsföretag inom växtnäring, jord och återbruk. Anders är agronom med ekonomisk inriktning och har en bred erfarenhet med ledande roller inom såväl jordbruk som livsmedelsindustri och skötsel av utemiljö. Under hösten har tre artiklar i serien ”Glivarp Gardens Jordskola” att publicerats här på gröna trender, skrivna av Anders Larsson och hans kollegor.

En tidigare artikelserie har gjorts av samma skribent under temat: ”Växtnäring till Stadsträd – Varför och hur”

http://www.godselstav.se/gronatrender/

Glivarp Garden säljer även växtnäringsprodukter för träd och buskar.

Ett sätt att ta del av Glivarp Gardens kunskap är gå ACAMAs och Glivarp Garden kurser.

Senaste artiklar

14 april 2019

Att möta kunden i trädgårdsbranschen

Hur ska man som entreprenör genomföra det viktiga första kundbesöket? Här får du användbara råd och tips om vad du ska tänka på. Det är ute hos kunden som avgörandet står om det blir affär eller inte. 

Ny kurs i att arbetsleda markentreprenader blir det i Huddinge den 13-14 november.

Läs mer »

14 april 2019

Optimera kostnadseffektiviteten nu!

Känner du av konkurrensen? Dags att ta ett starkt grepp redan nu ! Kunskaper i kalkylering och prissättning är grundläggande för att vara konkurrenskraftig.

Ny kurs i kalkylering av markentreprenader blir det i Huddinge den 16-17 oktober.

Läs mer »

14 april 2019

Att själv kunna tänka rätt i kalkyleringen

Mycket av kalkyleringen handlar om att utveckla sitt sunda förnuft och kunna tänka rätt. Det ökar både precision och tydlighet. Ny kurs i kalkylering av markentreprenader blir det i Huddinge 16-17 oktober 2019.

Läs mer »

14 april 2019

Fasta eller rörliga kostnader?

I all kalkylering är det viktigt att veta vad just detta projektet kostar. Hur mycket mer kostar det nytillkommande och hur mycket uppgår de fasta kostnaderna i verksamheten till. En avgörande fråga för att få lönsamhet;)

Ny kalkylkurs går i Huddinge den 16-17 oktober 2019.

Läs mer »

Bli prenumerant!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev här!

Namn:
E-post:
Kategori:

Gilla oss på Facebook!

Fastighet

Kyrkogård

Entreprenad