Är det slutet för åkgräsklippare på trånga ytor?

Publicerad: 2019-01-15 20.20 | Senast ändrad: 2019-01-15 20.29

Är det slutet för åkgräsklippare på trånga ytor?

Klippa gräs i parker är väl enkelt och billigt, tänker du kanske. Stora åkgräsklippare som avverkar tiotusen kvadrat på en timme gör att klippningen bara kostar tio öre snittet. Och nåt öre till för putsen. Och så ofta klipper man inte på offentliga gräsytor heller. Kanske varannan eller var tredje vecka. Kostnaden per kvadratmeter och år stannar på ett par kronor. Men det är många kvadrat bruksgräsytor i de flesta kommuner så det blir ändå stora pengar. 300.000 m2 blir lätt runt en miljon i gräsklippning varje år.

Men när det blir trångt om saligheten, det är då det börjar kosta pengar på den enskilda kvadratmetern. När åkgräsklipparen kanske klarar 1.500-2.000 m2/timme och där putsen är mer än tio procent av hela ytan. Att klippa gräs på en skola eller ett dagis, det är dyrt. Precis som gräsklippningen på en kyrkogård eller i en bostadsrättsförening. Mycket dyrt om man ska klippa varje vecka och putsa efter varje maskinklippning. Det är nu m2-priset går upp mot 5-10 kr/år och även om ytorna inte är så många kvadrat stora så blir klippningen kostsam. Arbetskostnadsandelen på de trånga ytorna är mycket högre än på de stora, fria gräsytorna. Så där det är trångt kan förarlös gräsklippning betyda stora kostnadsbesparingar.

Men det gäller att se upp. Föraren är mycket betydelsefull i sammanhanget, både för rutin, kunskap och observationsförmåga. Maskinegenskaperna är också mycket viktiga. Ändå är det inte allt utan omvärldsfaktorerna spelar också stor roll för vad vi kan producera när det gäller gräsklippning. Den totala arbetstidsåtgången är så mycket mer än bara de effektiva arbetstimmarna ute på fältet. Det är tid för transporter, lastning och lossning av maskiner och materiel, pauser, tid för arbetsledning och instruktioner, stilleståndstid när maskiner går sönder eller vädrets makter inte tillåter att arbetet pågår.

Ritningbild

Produktivitet är svårt att mäta. Riktvärden i tidlistor är schabloner. Ta t.ex. produktiviteten på åkbara klippare.

Den begränsas av två huvudorsaker. Maskinrelaterade och omvärldsrelaterade faktorer.

Produktivitetsbegränsningen betyder i detta sammanhang oftast begränsning i insatsmöjligheten.

Varför då?

Jo, eftersom en gräsklippare som går på helt fria ytor och bara kör rakt fram, utan att stöta på hinder eller ojämnheter, på en klar och vacker sommardag, sällan har några andra begränsningar än klipphastighet, knivhastighet och klippbredd.

Men så ser det ju inte ut i verkligheten. För omvärldsfaktorer och maskinrelaterade faktorer begränsar vad som är möjligt att klara.

Robotgr-sklippare

Låt oss ta gräsklippning med åkgräsklippare som exempel:

Till omvärldsfaktorerna hör Ytstorlek, Väder, Transport/Logistik, Personalfaktorer, Ytornas renhållning, Skötselstandard och Hinderfaktorer.

Till maskinrelaterade faktorer hör Styrsystem och Insatskapacitet, Klippsystem, Gräshanteringssystem, Arbets- eller klippbredd, Klipphastighet, Aggregatsplacering, och Transportsystem

Så maskinellt arbete ger mekaniseringsfördelar men tidsberäkningen blir  komplicerad och beroende av många olika faktorer. Ändå är det lättare att räkna på maskinellt arbete eftersom man har en upparbetningseffekt.

Men rent handarbete då? Arbetsutförandet spelar självklart en viktig roll men den största faran är tidsoptimisten i människan. Man tror helt enkelt att det går fortare än det gör. Vid rent handarbete är det inte ovanligt att underskatta tiden så kraftigt att det tar dubbelt så lång tid att göra jobbet som man först tänkt.

När vi robotiserar arbetet måste man göra en ny tidsstudie över alla arbetsmomenten och se vad tidsvinsten blir netto per klipptillfälle respektive per år. Och man får förstås göra en ny kostnadskalkyl på maskininvestering och driftkostnaden av maskinen.

Robotklippare-Claes-Anders

Men förutsatt att man kan lösa andra problem som övervakning under klipptiden så att vandalisering eller stölder av robitklipparna undviks, minskas arbetsinsatsen rejält just på de trånga gräsytorna. Och det är på de trånga ytorna som det finns flest andra arbetsuppgifter som kan utföras samtidigt med att robotklippningen övervakas. Så JA, vi kommer att se en stor förändring i åkklippningen framöver i takt med att förarösa klippare med bra övervaknings-, styr- och utplaceringssystem kommer ut på marknaden. Behovet av mindre åkgräsklippare kommer att minska betydligt och med det kanske mer än en tredjedel av arbetstimmarna försvinner på sikt. Det ska nog till väldigt mycket för att robotiseringen ska ge mer effekt än så. Löv- och skräpupptagningen är en del av arbetet som är mycket svår att automatisera och som krävs för att robotarna ska kunna göra sin huvuduppgift, att klippa gräset.

Mer om förarlös gräsklippning blir det på barmarksdagarna i Järfälla 20-21 mars. Där kommer vi för första gången att försöka ta ett helhetsgrepp på hållbar barmarksdrift i dess olika former. Det blir två intressanta fortbildningsdagar med spännande föreläsningar, maskinvisningar och nätverkande. Varmt välkommen att vara med oss på Lasse Maja värdshus 20-21 mars.

Claes-Anders Malmberg, Org- och grönytekonsult/VD, Acama konsult AB

Denna artikel

Skriv ut artikeln

Fakta

På barmarksdagarna den 20-21 mars i Järfälla kommer vi att lyfta många frågor kring barmarksdriftens utmaningar framöver. Det kommer att bli två intressanta fortbildningsdagar med föreläsningar, maskindemonstrationer och nätverkande på Lasse Maja värdshus. Varmt välkommen att anmäla dig till maria@acama.se

Läs mer om Barmarksdagarna här:

https://www.gronatrender.se/article.php?id=349

Senaste artiklar

25 juni 2019

Generalintraprenören – framtiden för egen regi?

Trenden mot att återta arbetsutförande i egen regi har funnits länge och inte minst då sådan produktion som ligger i den högre delen av värdekedjan. Att ha viktiga delar av gatudriften, parkdriften, va-driften, renhållningen etc i egen regi bygger både kompetens inom organisationen och skapar tillgänglighet för snabba och flexibla insatser. 

Läs mer »

18 juni 2019

Stor effekt av att rusta upp stadsmiljön

Utan statliga resurser och ett rejält omtag med sanering och upprustning hade Plau am See i nordtyska Mecklemburg-Vorpommern inte fått chansen att blomma upp igen.

Läs mer »

11 juni 2019

Trender från Tyska Trädgårdsmässan i Wittstock

Precis som man i Tyskland sedan många år har BUGA utställningar på nationell nivå, så finns det också park- och trädgårdsutställningar i de olika delstaterna för att lyfta mindre städer med eftersatt underhåll och saneringsbehov.

Läs mer »

28 maj 2019

Billigt eller dyrt att sköta buskagen?

Det beror förstås på hur man ser det. Vissa buskage är helt slutna och har inte mycket verklig rensyta medan andra fortfarande är under etablering och har mycket bar mark som måste ogräsrensas. 

Läs mer »

Bli prenumerant!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev här!

Namn:
E-post:
Kategori:

Gilla oss på Facebook!

Gata och park

Fastighet

Kyrkogård

Entreprenad