Renhållningsarbetet på KR Market i Bangalore

Publicerad: 2019-02-22 17.08 | Senast ändrad: 2019-02-24 16.08

Renhållningsarbetet på KR Market i Bangalore

20190222-084547

Under de sista veckorna i februari är Sami Mattias och Claes-Anders Malmberg på studieresa i södra Indien. Huvudstad i delstaten Karnataka är Bangalore med sina närmre 12 miljoner invånare. Och Bangalores stadsförvaltning BBMC är uppdelad i 198 olika distrikt.  Vi har fått tillfälle att möta chefer och medarbetare i distrikt 139, KR Market, som ansvarar för stadens centrala marknadsområde och 2 kilometer offentlig mark runt omkring. Marknaden byggdes under den brittiska epoken i slutet av artonhundratalet så det tillgängliga byggnads- och markområdet är för litet för dagens behov i den svällande mångmiljonstaden.

När vi kommer körande med vår kunnige guide Ramesh och lika kunnige chauffören Rada så är det inte lätt för bilen att komma fram till marknaden. Kommersen pågår lika mycket utanför marknadsområdet som innanför och därför orsakas också en betydande del av nedskräpningen av denna otillåtna gatuförsäljningen. Men inte bara det för gatuförsäljarna blockerar också trafiken till och från marknaden och gör trängseln mycket svårare än den hade behövt vara.

20190222-085118

På marknaden träffar vi Mr. Azher Pasha som är ansvarig för 17 distrikt och Mr. Nagaraj som är en av två Hälsoinspektörer i distrikt 139 KR Market. Marknaden har också åtta arbetsledare och totalt 157 renhållningsarbetare. De senare är anställda av bemanningsfirmor men avlönas direkt från staden och får sin daglön insatt på konto efter att ha bekräftat sitt dagliga arbete med fingeravtryck. Biometrisk information är viktig för att säkerställa att arbetarna verkligen får den lön de är berättigade till. Arbetarna är för det mesta migranter som lever under enkla omständigheter och för dom är renhållningsarbetet eftertraktat med 17.500 rupier i månaden för 8 timmars arbete om dagen sex dagar i veckan. Sjukförsäkring, arbetskläder, skyddsutrustning, regelbundna hälsokontroller och betald ledighet för nationella helgdagar ingår också. Totalt räknar man med att renhållningen här kostar runt 60 miljoner rupier om året, d v s cirka 8 miljoner svenska kronor.

20190222-093154

KR Market är i princip öppet dygnet runt, hela året om. Marknaden stänger bara mellan midnatt och klockan tre men då sker många leveranser så ytorna är aldrig tomma. Här produceras mellan 80 och 100 ton avfall varje dygn. Mer när det är festivaler och nationella helgdagar. Renhållningen måste alltså ske dygnet runt och arbetet delas upp i tre skift. Varje arbetsgrupp tar hand om 300 längdmeter och det mesta arbetet sker helt manuellt.

20190222-085702

Insamlat avfall körs i mindre kärror till lätta lastbilar som i sin tur kör bort avfallet till en större samlingsplats där komprimering och omlastning sker till tunga lastbilar för den sista transportsträckan till kompost och deponi. Det hela är idag mycket slitsamt och i den nya avfallsplanen som staden antagit kommer sopsortering att ske på nya avfallsplatser för uppdelning i komposterbart och icke-komposterbart avfall. Inom kort kommer man också att bygga en ny toalettbyggnad eftersom den gamla vid avfallsplatsen är utsliten och läckage uppstår.

En annan utmaning för avfallshanteringen är den årliga monsunperioden med ständiga skyfall och översvämningar. Också här räknar man med att den nya avfallsplanen kommer att ge stora förbättringar inom relativt kort tid efter genomförandet.

20190222-094518

Vi diskuterar hur man bäst synliggör renhållningsarbetet och skapar förståelse för vad avfallshanteringen kostar och vilka åtgärder som behövs för att kunna arbeta kostnadseffektivt i framtiden. Precis som hemma är renhållning ett lågstatusjobb som är osynligt när arbetet väl har gjorts och allt är rent. På KR Market städas alla ytor tre gånger varje dag hela året om men nytt avfall bildas hela tiden i en aldrig sinande ström. Och männen och kvinnorna i renhållningsarbetet städar dag in och dag ut för att hålla marknaden så ren det bara går. Men det är en tuff kamp, varje dag.

20190222-103731

Claes-Anders Malmberg, VD ACAMA Konsult AB

Denna artikel

Skriv ut artikeln

Fakta

Vi på Gröna Trender gör återkommande internationella utblickar mot hur andra länder arbetar i utemiljöbranschen. Denna vintern är vi i södra Indien i Bangalore, Mysore, Nagarhole och Chikkamagalur. 

Här hittar du övriga artiklar från vår Indienresa 2019;

Bangalores Botaniska Trädgård

https://www.gronatrender.se/article.php?id=366

Swaccha Banavanagudi städar grannskapet

https://www.gronatrender.se/article.php?id=367

Västra Indien besökte vi vintern 2018 och därifrån finns följande resereportage:

Det gröna Indien 1 – Navi Mumbai

https://www.gronatrender.se/article.php?id=309

Det gröna Indien 2 – rent vatten i Pune

https://www.gronatrender.se/article.php?id=311

Det gröna Indien 3 – landscaping i utveckling

https://www.gronatrender.se/article.php?id=312

Det gröna Indien 4 – kontraster i Punes grönska

Det gröna Indien 5 – Alibaug, från landsby till stad

https://www.gronatrender.se/article.php?id=317

Från tidigare resor finns resereportage från Italien, Tyskjland, England, Rumänien och Vietnam:

Det Gröna Italien – Parma

https://www.gronatrender.se/article.php?id=230

Det gröna Italien - Florens

https://www.gronatrender.se/article.php?id=238

Det gröna Italien – Rosenträdgården i Rom

https://www.gronatrender.se/article.php?id=272

Det gröna England – Jul på Kew Gardens

https://www.gronatrender.se/article.php?id=273

Det gröna England – Jul på RHS Gardens

https://www.gronatrender.se/article.php?id=276

Det gröna England – Wakehurst Place

https://www.gronatrender.se/article.php?id=316

Det Gröna Vietnam – a green tour of Vietnam

https://www.gronatrender.se/article.php?id=289

Det gröna Rumänien – signerat Anders Larsson

https://www.gronatrender.se/article.php?id=257

Det gröna Tyskland – Hansestadt Bremen

https://www.gronatrender.se/article.php?id=270

Senaste artiklar

18 juli 2019

Är våra kyrkogårdar rätt bemannade?

Ny kurs i hur man uppnår rättvisande bemanning och produktionsplanering för begravningsverksamheten. Stockholm 22 oktober.

Läs mer »

15 juli 2019

Växtnäring till stadsträd

Tänk på vikten av kontinuerlig tillgång till alla de växtnäringsämnen ett träd behöver. Agronomen Anders Larsson är kursledare i kursen Vad är Jord och Växtnäring, som även kan fås som uppdragsutbildning runt om i landet.

Läs mer »

15 juli 2019

Växtnäring till stadsträd - Varför och hur?

Nu är det dags för den andra delen i artikelserien om Växtnäring till stadsträd! Agronomen Anders Larsson håller också i en uppskattad uppdragsutbildning, Vad är Jord och Växtnäring, som kan ordnas runt om i landet.

Läs mer »

15 juli 2019

Växtnäring till stadsträd – Varför och hur? del 3

Detta är den tredje och avslutande delen i denna artikelserie som behandlar stadsträdens behov av näring. Agronomen Anders Larsson är kursledare i den uppskattade endagskursen Vad är Jord och Växtnäring, som även kan ordnas runt om i landet som uppdragsutbildning.

Läs mer »

Bli prenumerant!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev här!

Namn:
E-post:
Kategori:

Gilla oss på Facebook!

Fastighet

Kyrkogård

Entreprenad