Livesänd webbkurs i praktiskt arbetsmiljöansvar

Publicerad: 2020-09-12 11.52 | Senast ändrad: 2020-09-12 15.54

Livesänd webbkurs i praktiskt arbetsmiljöansvar

Acama ordnar nu en livesänd webbkurs i ett viktigt vardagsämne, arbetsmiljöuppgifter och ansvar för praktiska arbetsledare. Målgruppen är arbetsledare, lagledare och andra med delegerade arbetsmiljöuppgifter i offentliga eller privata utemiljöförvaltningar. Kursen ges som livesänd halvdagsutbildning med interaktiva frågor i chatten och avslutande test för att säkerställa deltagarnas kunskaper. Innehållet är:

Kort om arbetsmiljölagen och SAM
Kort om fördelning av arbetsmiljöuppgifter i organisationen
Kort om organisatorisk och social arbetsmiljö
Riskbedömning av arbeten, maskiner och fordon
Användande av personlig skyddsutrustning
Typiska olyckor och tillbud i utemiljösverksamheter

Citat från tidigare kursdeltagare:
"Tack för många bra tips. Exemplen från verkligheten är värdefulla" 

"Bästa av allt är när man får verkliga exempel eller verkliga fall som hänt! Och att det är kopplat till vår verksamhet. Att kunna ställa frågor utifrån våran verklighet och få exakta svar!"

"Mycket bra och tänkvärt"

Digitalt kursmaterial med bildband i pdf, samt olika checklistor och instruktioner som mallar för att själva omarbeta i den egna organisationen. Kursledare är Claes-Anders Malmberg (bild nedan), som har mångårig erfarenhet inom branschen. Fysiska arbetsmiljökurser har han genomfört hundratals gånger över hela landet sedan 2007. Under våren 2020 skapade vi de första digitala varianterna och kan nu erbjuda både fysisk och digital uppdragsutbildning samt öppna digitala kurser.

pappa-webbkurs

Den vardagliga arbetsmiljön präglas av både maskinella och manuella arbeten som kan ge upphov till fysiska och psyko-sociala arbetsmiljörisker. Ingen gär till jobbet och tror att en olycka eller ett allvarligt tillbud ska inträffa. Ändå händer det som inte får hända. Och fast dett går 20 tillbud på varje arbetsolycka är mörkertalet för tillbud mycket stort. Många rapporteras inte in bara för att det är "skämmigt" att göra fel och just osäkerhet i handhavandet är en vanlig olycksorsak. Män drabbas mer än kvinnor av "blodsprutande" olyckor medan kvinnor drabbas mer av ergonomiska och psyko-sociala skador och sjukdomar. 

Att riskbedöma manuella och maskinella arbeteten är inte så enkelt som att bara säga simsalabim. Här får det inte slarvas. Arbetsmiljölagen ställer tydliga krav på arbetsgivaren. Från den 1/7 2007 när föreskriften ”Användning av arbetsutrustning” 2006:4 började gälla är reglerna glasklara. Men hur gör man egentligen en riskbedömning?

Och hur många arbetsgivare har tänkt på att göra de viktiga riskbedömningarna i arbets- och maskininstruktioner kända på arbetsplatsen för att säkerställa att alla handlar rätt och har förstått? Ibland saknas också själva instruktionerna eller är helt inaktuella. I dessa Corona-tider är det inte minst viktigt hur vi agerar för att minimera smittoriskerna och vad vi gör om vi kommer i kontakt med smitta.

2

Kan chefen själv göra den? Eller skall skyddsombudet vara med? Eller skall hela arbetsgruppen engageras? Det är just det som är en av de viktigaste sakerna att tänka på från början. Alla som regelbundet använder arbetsutrustningen behöver vara med i riskbedömningsarbetet. Det är nämligen bara de som känner till vardagsriskerna och vet vad som verkligen har hänt förut.

Antalet tillbudsanmälningar är ofta lågt och toleransgränsen (”stryktåligheten” kallar jag det för) för vad ett tillbud egentligen är, den är ofta hög. Att det ligger kanyler i handdukshållaren på den offentliga toaletten när den ska städas eller att åkgräsklipparen gled i grässlänten eller lättade på två av hjulen, det är väl inga olyckstillbud, kan man höra. Det hände ju inget. Kanylerna upptäcktes i tid och åkgräsklipparen välte ju inte. Inget blod sprutade. Ingen ambulans som behövde komma. Men ett olyckstillbud är det utan tvekan. Det kunde ju blivit riktigt galet om inte turen varit framme.

Börja alltid med att planera och avgränsa. Vem har fått arbetsuppgiften? Vad omfattas? Vilka deltar i riskbedömningen?

Sen är det dags att identifiera riskkällorna. Vilka underlag kan användas? Tillbudsrapporter, inträffade arbetsolyckor, branschstatistik, arbetsinstruktioner, sjukfrånvaro/ besvär. Hur undersöks riskerna?

4

Ett enkelt hjälpmedel är här att ta en områdeskarta där arbetsytorna är markerade och sätta ut vilka maskiner som används till vilket arbete på vilken delyta. En sommar- och en vinterkarta. Vilka risker finns vid snöröjning med traktorn på asfaltgångarna i bostadsområdet? Vilka risker finns vid gräsklippning i den branta slänten om man använder åkgräsklippare eller t ex motorgräsklippare?

Uppskatta sedan riskernas storlek. Är risken allvarlig eller inte. Det bestäms av konsekvens och sannolikhet. Vilka skador kan uppstå, hur ofta? Fundera sedan på om risken är acceptabel eller inte. Vad värderar ni gentemot? Lagstiftning. Standard. Branschnormer. Lokala överenskommelser. Är det rimligt att köra med en liten fyrhjulsdriven åkgräsklippare utan störtbåge och säkerhetsbälte i en grässlänt där föraren glider med maskinen närmast varje vecka. Eller där risken finns att han intill ett stup på 2 meter (t ex en kyrkogårdsmur) trampar på fel pedal och trycker på fram istället för på backen?

Eller risken att fastna i en gatubrunn när man plogar snö med en vikplogsförsedd traktor där det inte finns något säkerhetsbälte? På en nanosekund kastas föraren fram mot rutan och gör sig ordentligt illa. Är det en acceptabel risk?

Fundera sedan på vilka åtgärder man kan vidta för att minimera och undvika riskerna. Krävs omedelbara åtgärder? Krävs det en handlingsplan? Och glöm inte bort att följa upp att åtgärder verkligen blir vidtagna. Har önskat resultat uppnåtts? Hur ser riskerna ut efter åtgärderna?

Hur många riskbedömningar vi än gör på papperet är det ändå ute i verkligheten och i vardagen olyckor och olyckstillbud inträffar. Varje dag. Året om. Vi är en olycksdrabbad yrkeskår. Att väcka medarbetarnas eget medvetande om vardagsriskerna är det bästa sättet att få respekt för säkerhetsföreskrifterna, se till att skyddsutrustningen används och att självbevarelsedriften är så stark att man inte utsätter sig för onödiga risker.

Att stå och smörja lastmaskinen under en upplyft men osäkrad frontlastare är en riktigt onödig risk. Att inte ha något skydd över kraftöverföringsuttaget på traktorn är också en onödig risk. Att stå i skopan och byta glödlampor i lyktstolparna är inte bara en risk, det är totalt förbjudet. Inga tillfälliga personlyft är längre tillåtna med vare sig traktor eller lastmaskin. Men det visste ni givetvis redan innan, eller hur? Inte har ni någon som står upplyft i skopan och arbetar?

Och hur riskminimerar man möten mellan arbetskamrater i dessa Corona-tider? För dig som inte kan utföra ditt arbete på distans gäller det att ha ett tydligt riskmedvetande. Samlas bara i små grupper, håll större avstånd, iakttag strikt handhygien och ha desinficerade arbetsytor. Sitt inte nära varandra i kafferummet, håll avstånd till arbetskamraten. Stanna hemma om du har symptom på förkylning eller influensa.

Claes-Anders Malmberg, VD, Acama AB

Denna artikel

Skriv ut artikeln

Fakta

Livesänd webbkurs i praktiskt arbetsmiljöansvar

Datum:  Nytt datum kommer

kl 08.30-12.00
 med två korta pauser

Digitalt kursmaterial skickas ut via dropbox.

Kursledare: Claes-Anders Malmberg, VD Acama AB.

Webbkursen ges via kursplattformen Zoom som kostnadsfritt kan laddas ner och användas. 

Kostnad:
Vid anmälan av:
1 person: 1450 kr/pers 
2-3 personer: 1300 kr/pers 
4 personer eller fler: 1100 kr/pers 

Avgiften är exklusive moms
Inkluderat i priset är lärarledd livesänd halvdag och digital kursdokumentation.

Anmälan:
Görs direkt till maria@acama.se
Ange deltagares namn, epostadress samt faktureringsadress (glöm inte att ange ett digitalt faktureringssätt, epost eller GLN nummer / PEPPOL ID)

Praktisk information:
Kursen hålls via det digitala mötesverktyget ZOOM. Programmet måste laddas ner men är helt kostnadsfritt.

En instruktion för programmet skickas ut i samband med anmälan.
Webbkamera och mikrofon behövs inte då dessa ej kommer användas av deltagarna under dagen.

Vi kommer att hålla interaktiva moment i form av frågor som deltagarna får besvara med hjälp av chattfunktionen. Även ett kort självtest i slutet av kursdagen.  

Möjlighet för frågor finns via chattfunktionen.
Digitala kursintyg utfärdas efter genomförd kurs.

Avbokning:

Senast 2 veckor innan kursstart. Vid avbokning senare än 2 veckor innan kursstart måste beställaren ersätta Acama AB med 100% av kurskostnaden.

Dock är det möjligt att byta ut deltagare fram till och med kursdagen.

Uppdragsutbildning:
Är ni flera på er förvaltning som behöver/vill gå kursen så kan vi även erbjuda kursen som uppdragsutbildning både fysiskt på plats hos er eller digitalt vid ZOOM. Det går fint att gå ihop flera förvaltningar eller hålla kursen sluten för sin egen förvaltning. Kontakta oss för mer information. 

 

Senaste artiklar

20 oktober 2020

Hur ställer vi om till extensiv parkskötsel?

Hur går vi över till extensiv och miljövänligare parkskötsel? Börja med gräset.

En fjärdedel av parkens kostnader brukar gå till att sköta bruksgräset. Och det har blivit allt fler intensivt skötta ytor i kommunerna.

Hur kan man effektivisera, förbilliga eller sänka ambitionerna?

 

Läs mer »

20 oktober 2020

Livesänd webbkurs: effektivisera egen regi

Hur skapar man en egen regi verksamhet som ger pang för pengarna? 

Kursen har tagits fram för att öka kunskapen hos kommunernas tekniska förvaltningar med tanke på besparingskrav och eventuellt kommande lågkonjunktur.

Läs mer »

14 oktober 2020

Är utemiljön värd mer eller mindre?

Vilket pang får politikerna för verksamhetens anslag och hur produktionsplanerar och kalkylerar man utifrån det?
Att stärka produktionsstyrningen är vägen framåt. Inte minst nu när lågkonjunkturen inte är en möjlig utmaning utan snarare en hård realitet.

Läs mer »

29 september 2020

Växtkunskap del 4 - Var finns informationen?

I fjärde och sista delen av Jenny Nilssons artikelserie om växtkunskap diskuterar vi för- och nackdelarna med olika källor och ger några tips på bra ställen där man hittar växtinformation online. Avslutningsvis tipsar vi om ett webbinarium för dig som vill arbeta mer med växtinformation.

Läs mer »

Bli prenumerant!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev här!

Namn:
E-post:
Kategori:

Gilla oss på Facebook!

Gata och park

Inspiration

Kyrkogård

Entreprenad