Vinterväghållningsdagarna 2018

Publicerad: 2020-01-24 10.31 | Senast ändrad: 2020-01-24 10.31

Vinterväghållningsdagarna 2018


ACAMA bjöd för tredje året i rad in, i samarbete med flera ledande aktörer på vinterområdet, till två innehållsrika fortbildningsdagar kring vinterväghållning, den 24–25 oktober 2018. Vi hade två ledteman för dagarna: ”Praktiskt utförande i vardagen" och "Framtidens vinterväghållning”.

Som deltagare fick du:

              Kunskap och inspiration från välkända föreläsare i branschen

              Nätverkande med kollegor från hela landet på konferensmiddagen den 24/10

              Fördjupande dialog med våra utställare under fortbildningsdagarna

Vinterväghållningsdagarna arrangerades för tredje gången, premiären för detta årliga evenemang var oktober 2016. Såväl deltagare som utställare har varit mycket nöjda och positivt överraskade av vinterdagarna de två tidigare åren, som med intressanta och växlande föreläsningar, möjlighet till mingel och erfarenhetsutbyte samt en trevlig konferensmiddag blivit en succé. 2018 års samarbetspartners var Salinity AB och Aebi-Schmidt Sweden AB. 

Några citat från förra årets deltagare:
”Trevligt, viktigt och rätt i tiden”
”Väldigt kunniga, bra att alla föreläser om olika områden fast med gemensamt tema”
”Engagerade medverkande!”

Läs mer om tidigare års vinterväghållnngsdagar, och se videoklipp från de olika föreläsningarna se länkar nedan:

2016 Klicka Här  2017 Klicka Här


Programmet som var för 2018 års vinterväghållningsdagar:

DAG 1

09.00 - Registrering och kaffe i Lasse Maja Wärdshus. Namnbrickor och program delades ut till samtliga deltagare.

09.45 - 10.00 - Öppning och inledning. Claes-Anders Malmberg, VD Acama konsult AB, hälsade välkommen till fortbildningsdagarna.

10.00 - 10.40 -  ”De meteorologiska förutsättningarna förändras till följd av klimatförändringarna, men exakt vad är det som sker och hur påverkar det vinterväghållningen nu och i framtiden?  Leon Lee, meteorolog och vindkonsult, bl. a känd som meteorolog i TV4-nyheterna, föreläser om utmaningarna framöver, inte minst om extremväderlek och varannandagsvinter.

10.40 – 11.00 - Bensträckare

11.00 - 11.40 – ”Hur kan vi utveckla halkbekämpningsmetoden sopsaltning på GC-vägar, trottoarer och centrumytor framöver för att möta nya behov och förändrade väderförhållanden?". Forskningsledare Anna Niska, VTI. Anna Niska är en av våra främsta experter på sopsaltning som halkbekämpningsmetod och har under flera år studerat effekterna av sopsaltning på cykelvägar.

11.40 - 12.20 – ”Utmaningar och praktiska konsekvenser av de förändrade väderförhållandena under vintern för beställare och utförare" Per Celander, Aebi Schmidt Sweden föreläser hur man rent praktiskt ställs inför nya svårigheter och möjligheter i dagens och framtidens vinterväghållning.

12.30 - 13.20 - Lunch i Lasse Maja Wärdshus

13.30 - 14.00 – "Framtidens vinterväghållning, hur ser trenderna ut?", Dan Eriksson, utredare/analytiker och nationell samordnare vinterunderhåll vägsystem på Trafikverket och Björn Eklund, enhetschef projektutveckling, verksamhetsområde underhåll.


14.00 - 14.30 – ”Maskinförarnas arbetsmiljörisker i fokus – om praktisk riskbedömning och nödvändiga åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall i vinterväghållning och sandupptagning”, Claes-Anders Malmberg, VD Acama konsult AB.

IMG-4712

14.30 - 15.00 - Mingel med utställarna i deras montrar.

15.20 - 15.50 Information om kvällens middag och sedan eftermiddagskaffe i Lasse Maja Wärdshus.

15.50 - 16.00 Förflyttning utomhus

IMG-4722

16.00 – 17.00 - "Praktiska demonstrationer (vid två demostationer ) utomhus av A/ maskinutrustning för sopsaltning av gång- och cykelvägar, Aebi Schmidt Sweden /Peab samt B/ kompakt , modern sopmaskinsteknik för trånga ytor, Nilfisk AB). Föreläsare A är Per Celander med benäget bistånd av erfarna maskinförare från entreprenören Peab. Föreläsare B är representant från Nilfisk tillsammans med förare från maskinentreprenadföretag.

17.00 - 18.00 - Incheckning på hotellet

18.00 – 18.45 - Vi inleder kvällens middag med en liten ölprovning för de som är intresserade. Vi kommer tillsammans med en erfaren bryggeriarbetare att jämföra tre vanliga öl av olika kvalitéter och prata om öltillverkningens process

19.00 – 22.00 - Tre-rätters middag med kaffe i Lasse Maja Wärdshus.
 

DAG 2

09.00 – 09.10 – Inledning med Claes-Anders Malmberg, VD Acama Konsult AB

09.10 – 09.45 - ”Praktisk materialskola – friktionshöjande medel för halkbekämpning” Ett föredrag om stenkross, sand och andra friktionshöjande medel. Föreläsare är agronomen Anders Larsson, Glivarp Garden AB som ger exempel på vanliga problem och frågeställningar. Möjlighet att känna på de olika materialen erbjuds i samband med minglet senare under förmiddagen.

09.45 - 10.20 – ”Praktisk materialskola – vägsalt för halkbekämpning”Ett föredrag om vägsalter av olika kvaliteter. Mathias Gustafsson, affärsutvecklare Salinity AB föreläser och ger exempel på vanliga problem och frågeställningar. Möjlighet att känna på de olika materialen erbjuds i samband med minglet senare under förmiddagen.

10.20 - 10.45 – Mingel med utställare i deras montrar samt möjlighet att känna på de olika material som presenterats tidigare under dagen.

10.50 – 11.20 - Förmiddagskaffe i Lasse Maja Wärdshus

11.30 - 12.20 – ”Att styra vinterväghållningen för att optimera resursinsättning och resultat, en inblick i hur man klarar att vinterväghålla Sveriges största flygplats Arlanda. Vilka lärdomar kan vi i kommunal och privat vinterväghållning dra av detta för framtiden?”. Ett föredrag om Aebi Schmidt Swedens skräddarsydda och kundutvecklade styrsystem för flygplatsens vinterväghållning. Föreläsare är Christopher Liljedahl från Aebi Schmidt Sweden och representant från utförarenheten på Arlanda flygplats.

12.30 - 13.30 – Lunch i Lasse Maja Wärdshus

13.40 – 14.25 -  ”Kalkylering och prissättning av vinterväghållningsarbeten”. Hur ska jag som entreprenör eller kommunal utförare tänka vid kostnadsberäkning och prissättning? Ett föredrag med praktiskt Case utifrån kalkylprogrammet Kp-system. Föreläsare är Sebastian Mathisson, affärsutvecklare, KP-system AB.

14.25 - 15.00 -  "Val av plog- och spridarutrustning för lastbilar, lastmaskiner och andra redskapsbärare”, en praktisk genomgång i föredragsform av olika typutrustningar för snöröjning och halkbekämpning". Staffan Dahlström, vägmästare i Järfälla kommun.

15.00 - 15.10 – Sammanfattning av vinterväghållningsdagarna, Claes-Anders Malmberg, VD, Acama konsult AB.

15.10 – ca 15.40 - Kursdagarna avslutas med eftermiddagskaffe i Lasse Maja Wärdshus

Claes-Anders Malmberg, Org- och grönytekonsult/VD, Acama konsult AB

Denna artikel

Skriv ut artikeln

Fakta

Kolla in Vinterväghållningsdagarna 2019!

Klicka här

Senaste artiklar

26 september 2020

Livesänd webbkurs: effektivisera egen regi

Hur skapar man en egen regi verksamhet som ger pang för pengarna? 

Kursen har tagits fram för att öka kunskapen hos kommunernas tekniska förvaltningar med tanke på besparingskrav och eventuellt kommande lågkonjunktur.

Läs mer »

20 september 2020

Livesänd webbkurs i gravskötsel för tidens krav

Gravskötseln är en viktig del av församlingarnas serviceverksamhet. Med förändrade gravskick följer förändrade krav från kunderna. Vad efterfrågas och varför?

Livesänd webbkurs i gravskötsel som möter tidens krav.

Läs mer »

20 september 2020

Livesänd webbkurs i kyrkogårdens bemanning

Ny livesänd webbkurs med Claes-Anders Malmberg om hur man bemannar och effektiviserar kyrkogårdsarbetet på bästa sätt.

Läs mer »

19 september 2020

Klara snörik vinter utan extra pengar

Vad ska man tänka på när man budgeterar och organiserar den kommande vinterväghållningen? Den gångna vintern blev mildare än många hade trott men på många håll kommer nu kravet att klara även snörika vintrar inom budgetramarna..

Läs mer »

Bli prenumerant!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev här!

Namn:
E-post:
Kategori:

Gilla oss på Facebook!

Gata och park

Inspiration

Kyrkogård

Entreprenad