Kursdag om invasiva växter

Publicerad: 2020-01-21 20.14 | Senast ändrad: 2020-05-26 20.56

Kursdag om invasiva växter

Kursen om invasiva växter hålls som fysisk kursdag i Huddinge och även som livesänd webbkurs via ZOOM.
Läs mer i faktarutan till höger.

Hur skall jag som entreprenör eller markförvaltare inom kommunen, kyrkan eller bostadsföretaget hantera praktisk spridningskontroll bekämpning av invasiva växter? Vilka regelverk gäller oss egentligen och hur skall vi i det dagliga arbetet få till en effektiv bekämpning?

Inom kommunernas parkförvaltningar kan det redan idag vara svårt att få resurserna att räcka till, kunskap är därför nyckeln till att så effektivt som möjligt bekämpa invasiva växter.
Invasiva växter utgör en potentiell jättebelastning på kommunernas park- / och naturvådsbudgetar och skulle på sikt kunna tränga undan annan skötsel om inte åtgärder sätts in i tid på ett kostnadseffektivt sätt.Kurser

Klicka på bilden för att se aktuella utbildningar för Tekniska Förvaltningar


 

När det gäller bekämpning av invasiva arter finns i grunden 3 metoder: Kemisk, termisk och mekanisk. Alla bekämpningsåtgärder ryms inom någon av dessa rubriker. För att bättre förstå och kunna prioritera krävs en förståelse för olika metoders verkningssätt. Denna kunskap kan sedan sättas samman med kunskapen om den växt man vill bekämpa. På detta sätt kan du i ett tidigt skede tänka ut och prioritera bekämpningsmetoder. Kunskapen är också nödvändig hos utföraren för att säkerställa att vi gör rätt.

När vi varit ute och bekämpat exempelvis parkslide, hur hanterar vi då avfallet? Felaktigt hantering av avfallet kan förvärra situationen och spridningen inom våra fastigheter och till andra fastighetsägare. Hur kan vi hantera avfallet säkert men ändå till en rimlig kostnad?

z8edpw-LM-t

Detta och en hel del annat kommer att behandlas av Agronomen Anders Larsson i hans nya kurs i samarbete med ACAMA. Kursen kan även ges som uppdragsutbildning ute på ditt företag eller förvaltning.

Frågeställningar som behandlas:
- Vad är invasiva främmande arter IAS?
- Vilka lagar / regler gällande IAS gäller?
- Vilka arter har vi i Sverige som klassas som IAS?
- Generellt om metoder att bekämpa ogräs;
- Hur fungerar termisk, kemsik respektive mekaniska metoder, vilka för och nackdelar har de?

Genomgång av växterna:
- Hur känner vi igen dem?
- Hur har de kommit hit?
- Hur sprider de sig?
- Vilka skadeverkningar medför de?
- Internationella utblickar
- Hur arbetar man med invasiva växter i Tyskland och vad kan vi lära av dem?

Därutöver grupparbeten och bikupor för att skapa utrymme för erfarenhetsutbyten mellan deltagarna.
På eftermiddagen medverkar en gästföreläsare från en kommun angående hur de praktiskt bekämpar invasiva arter.

I faktarutan hittar du information om hur du går till väga för att anmäla dig/er.

Varmt välkommen med din anmälan!

Anders Larsson, Agronom, Glivarp Garden AB

Denna artikel

Skriv ut artikeln

Fakta

Kursen i invasiva växter hålls både i digitalt och fysiskt format.

Livesänd, komprimerad webbkurs om invasiva växter

Datum: 30 september 2020

Kursen hålls mellan 08.30 - 12.00 
Vi håller även två kortare pauser under förmiddagens gång. 

Kostnad:
1450kr ex moms per person

Inkluderat i priset är lärarledd livesänd halvdag och digital kursdokumentation.

Anmälan:
Görs direkt till maria@acama.se
Ange deltagares namn, epostadress samt faktureringsadress (glöm inte att ange ett digitalt faktureringssätt, epost eller GLN nummer / PEPPOL ID)

Praktisk information:
Kursen hålls via det digitala mötesverktyget ZOOM. Programmet måste laddas ner men är helt kostnadsfritt.
Digitala kursintyg utfärdas efter genomförd kurs.

Max antal deltagare: 30 personer

Avbokning för digital kurs:
Senast 2 veckor innan kursstart. Vid avbokning senare än 2 veckor innan kursstart måste beställaren ersätta Acama AB med 100% av kurskostnaden.
Dock är det möjligt att byta ut deltagare fram till och med kursdagen.
 

Fysisk kursdag om invasiva växter i Huddinge

Datum och plats: 1 december 2020 i Huddinge på Folkes, http://www.folkesevent.se/home/

Kursdagen börjar kl 09.00 och slutar kl 16.00.

Kursledare är Anders Larsson, agronom, Glivarp Garden 

Maxantal: 20 deltagare
OBS! Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och kommer att corona-säkra lokalen inför kursen genom avståndskrav, handsprit m.m.

Kostnad

Kostnaden är 3250 kr exklusive moms, inklusive kursdokumentation, kaffen och lunch.  

Specialerbjudande: Gå 4 och betala för 3. Missa inte detta generösa grupperbjudande.

Anmälan

Anmäl dig till vår kurs-och konferensansvarige, Maria Malmberg,
via e-postmaria@acama.se


Du kan också anmäla dig via kursanmälningsformuläret ovan.

Kursen ges som uppdragsutbildning på plats hos er i era egna lokaler. Ni ordnar själva kaffen och lunch. Kursdokumentation ingår i kursens pris från oss.

Vid intresse kontakta gärna ACAMA genom Claes-Anders Malmberg eller Glivarp Garden direkt genom Anders Larsson via telefon nedan.

Anders Larsson, info@hannelund.se, 070-2364467

C-A Malmberg, ca@acama.se, 070-5719833

 

Vi följer branchens standardregler vid bokning av fysisk kursplats.

Deltagare är anmäld så snart ACAMA accepterat bokningen och skickat 
bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen.
Eventuell avbokning ska alltid ske skriftligt till ACAMA.
Vid avbokning 4 - 3 veckor före kursstart ska beställaren ersätta ACAMA 
med 50% av kursavgiften.
Vid avbokning 2 - 0 veckor före kursstart ska beställaren ersätta ACAMA 
med 100% av kursavgiften.
Vid förhinder kan platsen överlåtas till kollega från samma 
organisation. Detta skall skriftligt meddelas ACAMA via e-post.
ACAMA har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda 
avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.
ACAMA fakturerar kursavgiften före kursstart, betalningsfristen är 30 
dagar.
ACAMA reserverar sig för eventuella ändringar i programmet.

Senaste artiklar

4 augusti 2020

Vilka förändringar behöver göras i gravskötseln?

Detta är tredje och sista delen i vår artikelserie om gravskötsel. Många säsongsanställdas arbetstillfällen hänger på att vi lyckas hejda minskningen av traditionella gravskötslar.

Läs mer »

4 augusti 2020

Varför kan en vanlig park vara dyr att sköta?

Kan en vanlig park vara dyrare att sköta än man tror? Svaret är ett solklart ja. Läs mer i artikeln för att ta reda på vad det är som kan göra en vanlig park dyr att sköta. 

Läs mer »

28 juli 2020

Växtkunskap del 1 - Ståndorten

Nu inleder vi en ny artikelserie i tre delar som handlar om växtinformationen vi hittar i böcker, kataloger och på internet. 

Läs mer »

16 juni 2020

Bildvandring genom vattenblommornas trädgård

I denna bildvandring besöker vi vattenträdgården i Gravson, södra Frankrike.

Läs mer »

Bli prenumerant!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev här!

Namn:
E-post:
Kategori:

Gilla oss på Facebook!

Gata och park

Inspiration

Kyrkogård

Entreprenad