Kursdag om invasiva växter

Publicerad: 2020-01-21 20.14 | Senast ändrad: 2020-01-21 20.14

Kursdag om invasiva växter

Hur skall jag som entreprenör eller markförvaltare inom kommunen, kyrkan eller bostadsföretaget hantera praktisk spridningskontroll bekämpning av invasiva växter? Vilka regelverk gäller oss egentligen och hur skall vi i det dagliga arbetet få till en effektiv bekämpning?

Inom kommunernas parkförvaltningar kan det redan idag vara svårt att få resurserna att räcka till, kunskap är därför nyckeln till att så effektivt som möjligt bekämpa invasiva växter.
Invasiva växter utgör en potentiell jättebelastning på kommunernas park- / och naturvådsbudgetar och skulle på sikt kunna tränga undan annan skötsel om inte åtgärder sätts in i tid på ett kostnadseffektivt sätt.Kurser-med-SKKF

Aktuella Kurser för Tekniska Förvaltningar


När det gäller bekämpning av invasiva arter finns i grunden 3 metoder: Kemisk, termisk och mekanisk. Alla bekämpningsåtgärder ryms inom någon av dessa rubriker. För att bättre förstå och kunna prioritera krävs en förståelse för olika metoders verkningssätt. Denna kunskap kan sedan sättas samman med kunskapen om den växt man vill bekämpa. På detta sätt kan du i ett tidigt skede tänka ut och prioritera bekämpningsmetoder. Kunskapen är också nödvändig hos utföraren för att säkerställa att vi gör rätt.

 

När vi varit ute och bekämpat exempelvis parkslide, hur hanterar vi då avfallet? Felaktigt hantering av avfallet kan förvärra situationen och spridningen inom våra fastigheter och till andra fastighetsägare. Hur kan vi hantera avfallet säkert men ändå till en rimlig kostnad?

z8edpw-LM-t

Detta och en hel del annat kommer att behandlas av Agronomen Anders Larsson i hans nya kurs i samarbete med ACAMA. Kursen kan även ges som uppdragsutbildning ute på ditt företag eller förvaltning.

Frågeställningar som behandlas:
- Vad är invasiva främmande arter IAS?
- Vilka lagar / regler gällande IAS gäller?
- Vilka arter har vi i Sverige som klassas som IAS?
- Generellt om metoder att bekämpa ogräs;
- Hur fungerar termisk, kemsik respektive mekaniska metoder, vilka för och nackdelar har de?

Genomgång av växterna:
- Hur känner vi igen dem?
- Hur har de kommit hit?
- Hur sprider de sig?
- Vilka skadeverkningar medför de?
- Internationella utblickar
- Hur arbetar man med invasiva växter i Tyskland och vad kan vi lära av dem?

Därutöver grupparbeten och bikupor för att skapa utrymme för erfarenhetsutbyten mellan deltagarna.
På eftermiddagen medverkar en gästföreläsare från en kommun angående hur de praktiskt bekämpar invasiva arter.

I faktarutan hittar du information om hur du går till väga för att anmäla dig/er.

Varmt välkommen med din anmälan!

Anders Larsson, Agronom, Glivarp Garden AB

Denna artikel

Skriv ut artikeln

Fakta

Datum och plats

Datum för hösten kommer inom kort
Läs mer om Folkes här: http://www.folkesevent.se/home/

Kursdagen börjar kl 09.00 och slutar kl 16.00.

Kursledare är Anders Larsson, agronom, Glivarp Garden

Kostnad

Kostnaden är 3250 kr exklusive moms, inklusive kursdokumentation, kaffen och lunch.  

Specialerbjudande: Gå 4 och betala för 3. Missa inte detta generösa grupperbjudande.

Anmälan

Anmäl dig till vår kurs-och konferensansvarige, Maria Malmberg,
via e-postmaria@acama.se


Du kan också anmäla dig via kursanmälningsformuläret ovan.

Kolla gärna in på och gilla våran sida på Facebook!
https://www.facebook.com/GronaTrender/

Kursen ges som uppdragsutbildning på plats hos er i era egna lokaler. Ni ordnar själva kaffen och lunch. Kursdokumentation ingår i kursens pris från oss.

Vid intresse kontakta gärna ACAMA genom Claes-Anders Malmberg eller Glivarp Garden direkt genom Anders Larsson via telefon nedan.

Anders Larsson, info@hannelund.se, 070-2364467

C-A Malmberg, ca@acama.se, 070-5719833

 

Vi följer branchens standardregler vid bokning.

Deltagare är anmäld så snart ACAMA accepterat bokningen och skickat 
bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen.
Eventuell avbokning ska alltid ske skriftligt till ACAMA.
Vid avbokning 4 - 3 veckor före kursstart ska beställaren ersätta ACAMA 
med 50% av kursavgiften.
Vid avbokning 2 - 0 veckor före kursstart ska beställaren ersätta ACAMA 
med 100% av kursavgiften.
Vid förhinder kan platsen överlåtas till kollega från samma 
organisation. Detta skall skriftligt meddelas ACAMA via e-post.
ACAMA har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda 
avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.
ACAMA fakturerar kursavgiften före kursstart, betalningsfristen är 30 
dagar.
ACAMA reserverar sig för eventuella ändringar i programmet.

Senaste artiklar

26 mars 2020

Livesänd webbkurs i säker gravgrävning

Hur mycket belastning tål marken närmast schaktet? Behöver vi veta mer om markens egenskaper, till exempel genom att göra en geoteknisk undersökning? Gravgrävning är det farligaste arbetsmomentet i kyrkogårdsarbetet och innehåller många förhöjda arbetsrisker.

Då vårens kurser har tvingats ställas in pga det härjande corona-viruset  erbjuder Acama i samarbete med SKKF, möjlighet att deltaga i två komprimerade kurstillfällen via livesända webbkurser.

 

Läs mer »

25 mars 2020

Webbkurs - åtgärda ökända pengahål i kommuntekniken

Gemensamma kostnader, anläggning, förråd, verkstad och tunga transporter.
Jobba hemma och utbilda dig. LIVE-sänd webbkurs på nätet!
Utbildningen ges via videolänk och motsvarar två lärarledda halvdagar där deltagarna kommer ha möjlighet att samverka och ställa frågor direkt till kursledaren.

Läs mer »

25 mars 2020

Webbkurs - bemanna och prioritera samhällsviktig kommunteknik

Produktionsplanering av vad, när, hur och var, identifiera och kvantifiera samhällskritiska arbeten, fastställ lägsta godtagbara standard, identifiera och säkerställ kompetenser och resursförsörjning.

Jobba hemma och utbilda dig. LIVE-sänd webbkurs på nätet!   

Läs mer »

24 mars 2020

Elektrisk gatudammsugare städar upp i utemiljön

Acamas VD, Claes-Anders Malmberg, har länge följt utvecklingen mot elektriska arbetsmaskiner och precis som många andra, fascineras han av den på många håll närvarande gatudammsugaren.  En smidig kom-så-går-vi maskin som visar sig importeras av Högtryckscenter i Väst AB.

Läs mer »

Bli prenumerant!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev här!

Namn:
E-post:
Kategori:

Gilla oss på Facebook!

Inspiration

Kyrkogård

Entreprenad