Kursdag om invasiva växter

Publicerad: 2020-01-21 20.14 | Senast ändrad: 2020-01-21 20.14

Kursdag om invasiva växter

Hur skall jag som entreprenör eller markförvaltare inom kommunen, kyrkan eller bostadsföretaget hantera praktisk spridningskontroll bekämpning av invasiva växter? Vilka regelverk gäller oss egentligen och hur skall vi i det dagliga arbetet få till en effektiv bekämpning?

Inom kommunernas parkförvaltningar kan det redan idag vara svårt att få resurserna att räcka till, kunskap är därför nyckeln till att så effektivt som möjligt bekämpa invasiva växter.
Invasiva växter utgör en potentiell jättebelastning på kommunernas park- / och naturvådsbudgetar och skulle på sikt kunna tränga undan annan skötsel om inte åtgärder sätts in i tid på ett kostnadseffektivt sätt.

När det gäller bekämpning av invasiva arter finns i grunden 3 metoder: Kemisk, termisk och mekanisk. Alla bekämpningsåtgärder ryms inom någon av dessa rubriker. För att bättre förstå och kunna prioritera krävs en förståelse för olika metoders verkningssätt. Denna kunskap kan sedan sättas samman med kunskapen om den växt man vill bekämpa. På detta sätt kan du i ett tidigt skede tänka ut och prioritera bekämpningsmetoder. Kunskapen är också nödvändig hos utföraren för att säkerställa att vi gör rätt.

När vi varit ute och bekämpat exempelvis parkslide, hur hanterar vi då avfallet? Felaktigt hantering av avfallet kan förvärra situationen och spridningen inom våra fastigheter och till andra fastighetsägare. Hur kan vi hantera avfallet säkert men ändå till en rimlig kostnad?

image host

Detta och en hel del annat kommer att behandlas av Agronomen Anders Larsson i hans nya kurs i samarbete med ACAMA. Kursen kan även ges som uppdragsutbildning ute på ditt företag eller förvaltning.

Frågeställningar som behandlas:
- Vad är invasiva främmande arter IAS?
- Vilka lagar / regler gällande IAS gäller?
- Vilka arter har vi i Sverige som klassas som IAS?
- Generellt om metoder att bekämpa ogräs;
- Hur fungerar termisk, kemsik respektive mekaniska metoder, vilka för och nackdelar har de?

Genomgång av växterna:
- Hur känner vi igen dem?
- Hur har de kommit hit?
- Hur sprider de sig?
- Vilka skadeverkningar medför de?
- Internationella utblickar
- Hur arbetar man med invasiva växter i Tyskland och vad kan vi lära av dem?

Därutöver grupparbeten och bikupor för att skapa utrymme för erfarenhetsutbyten mellan deltagarna.
På eftermiddagen medverkar en gästföreläsare från en kommun angående hur de praktiskt bekämpar invasiva arter.

I faktarutan hittar du information om hur du går till väga för att anmäla dig/er.

Varmt välkommen med din anmälan!

Anders Larsson, Agronom, Glivarp Garden AB

Denna artikel

Skriv ut artikeln

Fakta

Datum och plats

Kursen hålls den 12 maj, på Folkes i Huddinge. 
Läs mer om Folkes här: http://www.folkesevent.se/home/

Kursdagen börjar kl 09.00 och slutar kl 16.00.

Kursledare är Anders Larsson, agronom, Glivarp Garden

Kostnad

Kostnaden är 3250 kr exklusive moms, inklusive kursdokumentation, kaffen och lunch.  Sista anmälningsdag är den 12 april 2020

Specialerbjudande: Gå 4 och betala för 3. Missa inte detta generösa grupperbjudande som gäller till 12 april 2020 !

Anmälan

Anmäl dig till vår kurs-och konferensansvarige, Maria Malmberg,
via e-postmaria@acama.se


Du kan också anmäla dig via kursanmälningsformuläret ovan.

Kolla gärna in på och gilla våran sida på Facebook!
https://www.facebook.com/GronaTrender/

Kursen ges som uppdragsutbildning på plats hos er i era egna lokaler. Ni ordnar själva kaffen och lunch. Kursdokumentation ingår i kursens pris från oss.

Vid intresse kontakta gärna ACAMA genom Claes-Anders Malmberg eller Glivarp Garden direkt genom Anders Larsson via telefon nedan.

Anders Larsson, info@hannelund.se, 070-2364467

C-A Malmberg, ca@acama.se, 070-5719833

 

Vi följer branchens standardregler vid bokning.

Deltagare är anmäld så snart ACAMA accepterat bokningen och skickat 
bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen.
Eventuell avbokning ska alltid ske skriftligt till ACAMA.
Vid avbokning 4 - 3 veckor före kursstart ska beställaren ersätta ACAMA 
med 50% av kursavgiften.
Vid avbokning 2 - 0 veckor före kursstart ska beställaren ersätta ACAMA 
med 100% av kursavgiften.
Vid förhinder kan platsen överlåtas till kollega från samma 
organisation. Detta skall skriftligt meddelas ACAMA via e-post.
ACAMA har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda 
avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.
ACAMA fakturerar kursavgiften före kursstart, betalningsfristen är 30 
dagar.
ACAMA reserverar sig för eventuella ändringar i programmet.

Senaste artiklar

18 februari 2020

Fortbildningsdag för kyrko- och kyrkogårdsvaktmästare

Kyrkvaktmästare har ett ansvarsfullt och varierat servicearbete i församlingens tjänst. Nya kurser ordnas i Slaka-Nykil 28 april och i Skåne-Tranås 29 april.

Läs mer »

18 februari 2020

Säkert handhavande av maskiner, fordon och redskap

Till hösten ordnar SKKF nya kurser i säkert handhavande med maskiner, fordon och redskap. Vardagsriskerna är många och maskinkunskap, riskbedömning och egenkontroll är viktigt för alla att känna till. 

Kurser ordnas i Visby 2 april, Nyköping 14 april, Ljungby 22 april och Göteborg 23 april.

Läs mer »

18 februari 2020

Kursdag i säker gravgrävning

Hur mycket belastning tål marken närmast schaktet? Behöver vi veta mer om markens egenskaper, till exempel genom att göra en geoteknisk undersökning? Kurser ordnas till våren i  Gävle 24 mars, Alingsås 31 mars och Norrköping 21 april.

 

Läs mer »

18 februari 2020

Driften av nya anläggningar måste få kosta

Infrastrukturen på våra centrumytor och torg har de senaste åren börjat anläggas på ett annat sätt och med nya typer av material. Och visst är det roligt att se utvecklingen i anläggningsarbeten men hur påverkar det driften och framför allt driftkostnaderna?

Läs mer »

Bli prenumerant!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev här!

Namn:
E-post:
Kategori:

Gilla oss på Facebook!

Gata och park

Inspiration

Kyrkogård

Entreprenad