Vad hindrar införandet av arbetsrobotarna?

Publicerad: 2020-01-21 21.12 | Senast ändrad: 2020-01-21 21.12

Vad hindrar införandet av arbetsrobotarna?

Arbetsrobotar kommer på bred front inom lantbruket i stora Europa, Nord-Amerika och Australien. Arbetsuppgifterna varierar med allting från ogräsrensning till skördearbete. En viktig drivkraft är den växande arbetskraftsbristen inom lantbruket. I Tyskland faller t ex antalet säsongsanställda i allt snabbare takt och robotarna är så långt komna i utveckling att dom borde ha spridits mer vid detta laget. Ser man återigen till Tyskland så är det i år mindre än 8% av lantbruken som beräknas använda arbetsrobotar. Inom grönytebranschen är man också i startgroparna och ser breda möjligheter men också i princip samma hindrande faktorer som lantbruksnäringen.

Ett av de största hindren är bristande utbyggnad av snabba bredband på landsbygden. Utan mycket snabba bredband fungerar inte styrningen. I samband med detta är det viktigt att ha cybersäkerheten i åtanke. Hackers får inte kunna ta kontroll över styrningen. Utvecklingen av AI, artificiell intelligens går fort framåt och dagens robotar har god inlärningsförmåga men man ska ändå veta att många system befinner sig fortfarande i kontinuerlig utveckling.

Normalt är det inga problem att framföra robotarna så länge dom inte går mer än 10 km i timmen. Robotarna visar sig dock svåra att försäkra för ansvar och skada om dom inte övervakas av operatör inom synhåll hela tiden. Just försäkringsproblemet är starkt oroande för vad händer om roboten oförsäkrad kommer in på grannens mark och skördar den i förtid? Affärsrisken blir svår att beräkna utan normala försäkringsmöjligheter.

image host

Robotar som kräver operatörer i det direkta närområdet får ju också en betydande personalkostnad , som måste medräknas i driftkostnaderna precis som vilken arbetsmaskin med förare. Sedan behöver också andra drift- och underhållskostnader inkluderas i kalkylen, liksom kapitalkostnader för värdeminskning och ränta. Så länge robotarna byggs i små serier och hela tiden utvecklas är det svårt att tillräckligt väl förutse livslängd och totalkostnader.

När produktionskapaciteten och produktionskostnaden ska också ställas i relation till motsvarande för traditionellt arbetsutförande manuellt eller maskinellt. Och här kommer återigen frågan om operatörsstyrning in. Sker den indirekt från en övervakningscentral kan operatören styra ett flertal robotar på samma gång medan om roboten kräver en individuell operatör blir det mer fråga om en arbetsmaskin med föraren gående bredvid, ungefär som med olika släntklippare.

Särskilt viktigt för att bygga förtroende från kundernas sida är att man utvecklar bra arbetssätt och sprider kunskap om insatsmöjligheter på bred front inom de gröna näringarna. En fråga som många potentiella kunder ställer sig är hur försäljnings- och servicenätet kommer att se ut och om den lokala servande fackhandeln kommer att kunna serva och reparera robotarna. Och självfallet behöver både marknadssidan och kundsidanta fram tydliga konsekvensanalyser för förändrat personal- och maskinbehov. Det är ju ändå det som till sist kommer att avgöra när robotarna får sitt stora genombrott och hur stor besparing eller effektivisering som kan uppnås jämfört med den traditionella kombinationen av arbetsmaskiner med förare och rent manuellt arbete.

image host

Claes-Anders Malmberg, VD, Acama AB

Denna artikel

Skriv ut artikeln

Fakta

Missa inte vår nya kurs för i år: Effektivisera egen regi
https://gronatrender.se/article.php?id=141

Datum och plats

Ny kurs ordnas 25-26 mars på Folkes, centralt i Huddinge. 
Läs mer om Folkes här:

http://www.folkesevent.se/home/

Dag 1 börjar kl 09.30 och slutar kl 16.30.
Dag 2 börjar kl 09.00 och slutar kl 15.30.

Kursledare är Acamas VD Claes-Anders Malmberg ( båda dagarna ) och som gästföreläsare medverkar Anders Larsson, agronom och trädgårdsentreorenör (dag 1) och Michael Pamberg, gata/parkchef i Hallstahammars Kommun (dag 2)

Kostnad

Kostnaden är 6495 kr exklusive moms, inklusive kursdokumentation, kaffen och luncher.  Sista anmälningsdag är den 25 februari 2020

Specialerbjudande: Gå 4 och betala för 3. Missa inte detta generösa grupperbjudande som gäller till 25 februari 2020 !

Anmälan

Anmäl dig till vår kurs-och konferensansvarige, Maria Malmberg,
via e-postmaria(a)acama.se
eller telefon070-639 88 93.

Du kan också anmäla dig via kursanmälningsformuläret ovan. 

Kolla gärna in på och gilla våran sida på Facebook!
https://www.facebook.com/GronaTrender/

Senaste artiklar

18 februari 2020

Fortbildningsdag för kyrko- och kyrkogårdsvaktmästare

Kyrkvaktmästare har ett ansvarsfullt och varierat servicearbete i församlingens tjänst. Nya kurser ordnas i Slaka-Nykil 28 april och i Skåne-Tranås 29 april.

Läs mer »

18 februari 2020

Säkert handhavande av maskiner, fordon och redskap

Till hösten ordnar SKKF nya kurser i säkert handhavande med maskiner, fordon och redskap. Vardagsriskerna är många och maskinkunskap, riskbedömning och egenkontroll är viktigt för alla att känna till. 

Kurser ordnas i Visby 2 april, Nyköping 14 april, Ljungby 22 april och Göteborg 23 april.

Läs mer »

18 februari 2020

Kursdag i säker gravgrävning

Hur mycket belastning tål marken närmast schaktet? Behöver vi veta mer om markens egenskaper, till exempel genom att göra en geoteknisk undersökning? Kurser ordnas till våren i  Gävle 24 mars, Alingsås 31 mars och Norrköping 21 april.

 

Läs mer »

18 februari 2020

Driften av nya anläggningar måste få kosta

Infrastrukturen på våra centrumytor och torg har de senaste åren börjat anläggas på ett annat sätt och med nya typer av material. Och visst är det roligt att se utvecklingen i anläggningsarbeten men hur påverkar det driften och framför allt driftkostnaderna?

Läs mer »

Bli prenumerant!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev här!

Namn:
E-post:
Kategori:

Gilla oss på Facebook!

Gata och park

Inspiration

Kyrkogård

Entreprenad