Webbkurs - bemanna och prioritera samhällsviktig kommunteknik

Publicerad: 2020-03-25 11.48 | Senast ändrad: 2020-03-25 11.50

Webbkurs - bemanna och prioritera samhällsviktig kommunteknik

Produktionsplanering av vad, när, hur och var, identifiera och kvantifiera samhällskritiska arbeten, fastställ lägsta godtagbara standard, identifiera och säkerställ kompetenser och resursförsörjning.

Jobba hemma och utbilda dig. LIVE-sänd webbkurs på nätet!  Utbildningen ges via videolänk och motsvarar en två lärarledda halvdagar där deltagarna kommer att ha möjlighet samverka och ställa frågor direkt till kursledaren.

Del 1:   13/5   kl: 08.30 – 12.00 med två pauser
Del 2:   14/5   kl: 08.30 – 12.00 med två pauser

Förmiddagarna är indelade i olika 40 minuters föreläsningspass med åtföljande 10 minuters frågestund (via chatten där vårs kursansvariga sitter redo för att ta emot och vidarebehandla frågor till kursledaren). Vi håller också korta pauser varje timma för att möjliggöra kafferast.

Digitalt kursmaterial via dropbox innan första förmiddagspasset.

Kursledare: Claes-Anders Malmberg, VD Acama AB.

För att uppnå högsta kvalitet på distans är deltagarantalet begränsat till 15 personer.

Corona-krisen utsätter samhällsviktiga verksamheter inom kommunaltekniken för stora påfrestningar och ingen vet ännu riktigt vad som ska komma. Under många år har beredskapsplanering och styrning av resursförsörjningen inte varit högprioriterade områden. Nu ska många års tillkortakommanden lösas på kort tid för att säkerställa att kommunaltekniken fortsätter att leverera och lösa samhällsviktiga uppgifter i en för kommuninvånarna och samhället lägsta godtagbar standard.

Den här kursen är skräddarsydd för dig som arbetar som chef, planerare eller controller i kommunalteknisk verksamhet oberoende om den avgifts- eller skattefinansierad. Kursen syftar till att ge insikt och förståelse i de svarta hålens uppkomst och åtgärdande. Den ger också enkla digitala verktyg för att översiktligt undersöka och analysera den egna förvaltningens dagsaktuella situation.

Under den första förmiddagen går vi igenom praktiska erfarenheter från Claes-Anders omfattande genomlysnings- och omorganisationsarbete på det kommunaltekniska området och tar del av avidentifierade frågeställningar och resultat. Vi går också igenom grunderna i produktionsplanering med fokus på bemanningens tillgång och efterfrågan och hur man räknar fram vilken arbetsbelastning dena tillgänglig arbetsstyrkan klarar vid olika närvarograder.

Vi går också igenom vilka arbeten som är att anse som samhällskritiska och vad som utgör en rimlig lägsta godtagbara standard för olika drift- och underhållsarbeten inom gatu-/park och va-drift. I produktionsplanen är det viktigt att genomskinligt även fånga upp frågorna om var, när och hur.

Vi kommer också under första förmiddagen att göra en gemensam SWOT-analys kring styrkor, svagheter, hot och möjligheter.

Den andra förmiddagen ägnar vi åt att praktiskt identifiera och analysera enskilda frågeställningar inom områdena:

*Identifiera nödvändiga kompetenser och hur reservpersonal kan snabbutbildas,

* Identifiera behov av nödvändiga maskiner, fordon och material, samt kompletterande resursförsörjning/ understödjande funktioner internt och externt

* Kalkyleringens grunder – hur beräkna produktionskostnader utifrån enhetstider och enhetspriser. Vi visar också hur man kan använda sig av schabloniserade nyckeltal och bedöma deras relevans.

Under den andra förmiddagen gör vi också en gemensam handlingsplan. Vilket behov av åtgärder finns på kort och lång sikt i deltagarnas förvaltningar.

Claes-Anders Malmberg, VD, Acama AB

Denna artikel

Skriv ut artikeln

Fakta

LIVE-sänd webbkurs på nätet!

Kursen består av två halvdagar:
Del 1:   13/5   kl: 08.30 - 12.00
Del 2:   14/5   kl: 08.30 - 12.00

Begränsat deltagarantal: max 15 personer
Senaste anmälningsdag är: 29 april

Kursen sänds via ZOOM.
Det är kostnadsfritt att medverka via programmet.

Kostnad:
2200kr ex moms, per deltagare.
Inkluderat i priset är två lärarledda halvdagar samt digitalt kursmaterial

Dagen innan kursstart kommer samtliga deltagare erhålla ett informationsmail med föreberedelser inför kursstart.

Anmälan:

Anmälan görs till maria@acama.se
Eller via kursanmälningsformuläret längst upp på sidan.

Avbokning:

Senast 2 veckor innan kursstart. Vid avbokning senare än 2 veckor innan kursstart måste beställaren ersätta Acama AB med 100% av kurskostnaden.
Dock är det möjligt att byta ut deltagare fram till och med den första kursdagen.

Senaste artiklar

26 mars 2020

Livesänd webbkurs i säker gravgrävning

Hur mycket belastning tål marken närmast schaktet? Behöver vi veta mer om markens egenskaper, till exempel genom att göra en geoteknisk undersökning? Gravgrävning är det farligaste arbetsmomentet i kyrkogårdsarbetet och innehåller många förhöjda arbetsrisker.

Då vårens kurser har tvingats ställas in pga det härjande corona-viruset  erbjuder Acama i samarbete med SKKF, möjlighet att deltaga i två komprimerade kurstillfällen via livesända webbkurser.

 

Läs mer »

25 mars 2020

Webbkurs - åtgärda ökända pengahål i kommuntekniken

Gemensamma kostnader, anläggning, förråd, verkstad och tunga transporter.
Jobba hemma och utbilda dig. LIVE-sänd webbkurs på nätet!
Utbildningen ges via videolänk och motsvarar två lärarledda halvdagar där deltagarna kommer ha möjlighet att samverka och ställa frågor direkt till kursledaren.

Läs mer »

25 mars 2020

Webbkurs - bemanna och prioritera samhällsviktig kommunteknik

Produktionsplanering av vad, när, hur och var, identifiera och kvantifiera samhällskritiska arbeten, fastställ lägsta godtagbara standard, identifiera och säkerställ kompetenser och resursförsörjning.

Jobba hemma och utbilda dig. LIVE-sänd webbkurs på nätet!   

Läs mer »

24 mars 2020

Elektrisk gatudammsugare städar upp i utemiljön

Acamas VD, Claes-Anders Malmberg, har länge följt utvecklingen mot elektriska arbetsmaskiner och precis som många andra, fascineras han av den på många håll närvarande gatudammsugaren.  En smidig kom-så-går-vi maskin som visar sig importeras av Högtryckscenter i Väst AB.

Läs mer »

Bli prenumerant!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev här!

Namn:
E-post:
Kategori:

Gilla oss på Facebook!

Inspiration

Kyrkogård

Entreprenad