Många väljer fel transportlösningar

Publicerad: 2014-08-07 10.46 | Senast ändrad: 2014-08-08 10.04

Många väljer fel transportlösningar

I dessa tider när driftskostnaderna är hårt prövade för både förvaltningar och företag, är det dags att se över transporterna och transportekonomin. Jämfört med bara för ett par år sedan säljs det allt fler täckta transportbilar, de vanliga flakbilarnas tid är helt ute när det gäller transporter inom grönytesidan. Maskiner och redskap står mycket säkrare inne i skåpen, skåpsidorna är utmärkta reklamplatser för företaget och möjligheten till skräddarsydd inredning är snart sagt obegränsade.

En första grundregel för god transportekonomi är att inte transportera luft. Låter det konstigt? Det är det inte, tvärtom. Det är mycket vanligt att man åker runt med för stora bilar och för stora transportutrymmen. Luften kostar utrymme och utrymme är pengar. Luften tar alltså upp plats och gör fordonet klumpigare och mer svårmanövrerat.  Satsa alltså på ett skåp som är anpassat för dina behov. Ett låsbart förvaringsutrymme och bra förvaringsutrymmen för reservdelar, servicematerial och verktyg gör bilen till en mer självständig arbetsenhet som inte behöver återvända till basen  annat än morgon, lunch och kväll.

Utrymmet måste också användas på bästa möjliga sätt så att lastning och lossning kan göras på kortast möjliga tid, för tid är också pengar. Att lasta och lossa maskiner görs bäst med fasta ramper alternativt låga insteg. En normal flaklastbil kan ha 90 cm upp till flaket och om man då lägger ut 3-meter långa ramper får man en mycket farlig avlastnings-vinkel, ofta dubbel så brant som t.ex mindre åkgräsklippare får köra i. Att lasta respektiva lossa tar lätt 20-30 minuter per man och arbetsdag. Ett tre-manna arbetslag använder ofta uppåt 40 timmar per månad för lastning och lossning. Det är en hel arbetsvecka för en man. Prata om att det kostar pengar.

 Tar vi sedan hänsyn till all tid som spenderas att köra från arbetsställe till arbetsställe och tanka, tvätta, serva fordonet så förstår alla att transportekonomin är jätteviktig för oss i grönytebranschen. Köra förresten, det är ju bara en som kör varje bil. De andra åker med.

Desto fler personer i bilen, desto större ställtid genererar man. Säg att tanken är nästan tom på morgonen och vi är fyra man i bilen när vi svänger in till macken för att tanka. Medan en tankar köper en annan coca-cola, en går på toaletten och den fjärde botaniserar i tidningsdisken. Känns det igen? Stoppet blir lätt till en kvart och så har en arbetstimme försvunnit eftersom vi är fyra man. Det stoppet kostade alltså minst 300 kr utöver vad det kostade att fylla tanken.

Hur fick jag reda på att många transporterar runt luft? Även om jag har varit konsult i mer än 25 år och anser mig ha bra kunskap om branschen så är det sant att jag inte tänkt närmre på luften i bilarna. Jag hade istället turen att få en trevlig pratstund med Lars Hansson, VD på Hanssonbil som har bilfirmor både i Vänersborg, Alingsås och Helsingborg. Lars är också starkt engagerad i Peugeots svenska återförsäljarförening och har därför en unik inblick i vad vi faktiskt köper och använder oss av i branschen. Och han har rätt, att sätta fokus på en bra transportekonomi kan spara åtskilliga tusenlappar om året för oss.

Claes-Anders Malmberg, org- och grönytekonsult, VD Acama konsult AB

Denna artikel

Skriv ut artikeln

Fakta

Acama Konsult AB arbetar med så väl utbildningar som upphandlingshjälp åt kommuner och fastighetsbolag i hela Sverige. För mer information, besök vår hemsida http://www.acama.se

Jag intervjuade Lars på Hanssonbil i Vänersborg. 

http://www.hanssonbil.se

 

Senaste artiklar

25 juni 2019

Generalintraprenören – framtiden för egen regi?

Trenden mot att återta arbetsutförande i egen regi har funnits länge och inte minst då sådan produktion som ligger i den högre delen av värdekedjan. Att ha viktiga delar av gatudriften, parkdriften, va-driften, renhållningen etc i egen regi bygger både kompetens inom organisationen och skapar tillgänglighet för snabba och flexibla insatser. 

Läs mer »

18 juni 2019

Stor effekt av att rusta upp stadsmiljön

Utan statliga resurser och ett rejält omtag med sanering och upprustning hade Plau am See i nordtyska Mecklemburg-Vorpommern inte fått chansen att blomma upp igen.

Läs mer »

11 juni 2019

Trender från Tyska Trädgårdsmässan i Wittstock

Precis som man i Tyskland sedan många år har BUGA utställningar på nationell nivå, så finns det också park- och trädgårdsutställningar i de olika delstaterna för att lyfta mindre städer med eftersatt underhåll och saneringsbehov.

Läs mer »

28 maj 2019

Billigt eller dyrt att sköta buskagen?

Det beror förstås på hur man ser det. Vissa buskage är helt slutna och har inte mycket verklig rensyta medan andra fortfarande är under etablering och har mycket bar mark som måste ogräsrensas. 

Läs mer »

Bli prenumerant!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev här!

Namn:
E-post:
Kategori:

Gilla oss på Facebook!

Gata och park

Fastighet

Kyrkogård

Entreprenad