Gata och park

Senaste artiklar

20 oktober 2020

Hur ställer vi om till extensiv parkskötsel?

Hur går vi över till extensiv och miljövänligare parkskötsel? Börja med gräset.

En fjärdedel av parkens kostnader brukar gå till att sköta bruksgräset. Och det har blivit allt fler intensivt skötta ytor i kommunerna.

Hur kan man effektivisera, förbilliga eller sänka ambitionerna?

 

Läs mer »

20 oktober 2020

Livesänd webbkurs: effektivisera egen regi

Hur skapar man en egen regi verksamhet som ger pang för pengarna? 

Kursen har tagits fram för att öka kunskapen hos kommunernas tekniska förvaltningar med tanke på besparingskrav och eventuellt kommande lågkonjunktur.

Läs mer »

14 oktober 2020

Är utemiljön värd mer eller mindre?

Vilket pang får politikerna för verksamhetens anslag och hur produktionsplanerar och kalkylerar man utifrån det?
Att stärka produktionsstyrningen är vägen framåt. Inte minst nu när lågkonjunkturen inte är en möjlig utmaning utan snarare en hård realitet.

Läs mer »

19 september 2020

Klara snörik vinter utan extra pengar

Vad ska man tänka på när man budgeterar och organiserar den kommande vinterväghållningen? Den gångna vintern blev mildare än många hade trott men på många håll kommer nu kravet att klara även snörika vintrar inom budgetramarna..

Läs mer »

12 september 2020

Livesänd webbkurs i jord och växtnäring

Jordarna påverkar våra växter i parker och trädgårdar. Agronomen Anders Larsson håller grundkurs i jord och växtnäring.

 

Läs mer »

8 september 2020

Etableringsskötsel – Hur länge räcker näringen?

Ansvarar du för ytor under etableringsskötsel eller ytor som nyligen avslutat etableringsskötseln? Under etableringsskötseltiden har du troligen skött planteringarna minutiöst och nu verkar allt bra inför överlämnandet till ”driften”.

Läs mer »

1 september 2020

Arbeta effektivt med siktskymmande växtlighet

Att hitta effektiva arets- och maskinlösningar är A och O om vi ska få bukt med underhållsskulden kring siktskymmande växtlighet. Och utnyttja befintlig maskinpark med dess kunniga yrkesarbetare!

Läs mer »

18 augusti 2020

Sopsaltning ger centrumytorna nytt vinterliv

Mindre och medelstora städers centrum kämpar för livet sedan flera år. Och inte har det blivit bättre av pandemin som driver på näthandeln och slår hårt mot butiksägare och andra näringsidkare. Inte minst i städernas och tätorternas centrum. 

Läs mer »

4 augusti 2020

Varför kan en vanlig park vara dyr att sköta?

Kan en vanlig park vara dyrare att sköta än man tror? Svaret är ett solklart ja. Läs mer i artikeln för att ta reda på vad det är som kan göra en vanlig park dyr att sköta. 

Läs mer »

9 juni 2020

Hur skapar vi hållbar och effektiv grönyteskötsel?

Förbättrad beställarkompetens och bra projektering är viktiga nycklar för hållbar och kostnadsbesparande grönyteskötsel.

Läs mer »

3 juni 2020

Hur undviker du olyckor med åkgräsklippare?

Olyckan är framme när man minst anar det. Att välta med åkgräsklipparen kan ge svåra skador och orsakas av att vi försöker åkklippa i sluttningar. Hur förebygger vi dessa olyckor och lär oss arbeta på ett säkert sätt? 

Läs mer »

3 juni 2020

Vinterväghållningsdagarna 2020 - VVH ONLINE

Vinterväghållningsdagarna blir VVH ONLINE 2020. Missa inte att vara med på branschens viktigaste mötesplats i höst. Nu möts vi på nätet under två intressanta halvdagar, 21-22 oktober.
 

Läs mer »

27 maj 2020

Aktuella kurser för tekniska förvaltningar

Här hittar du samtliga aktuella utbildningar hos Acama.
Vi erbjuder både fysiska och digitala utbildningar.

Läs mer »

22 maj 2020

Renovera gräsytor med enkla medel

Många bruksgräsmartor är både gamla och slitna. Det är dyrt att anlägga nytt men det går att renovera till en billig peng

Läs mer »

19 maj 2020

De största kostnaderna i underhållet av gator och parker

Uppföljare till artikeln om "de största driftkostnaderna inom gata/park", i denna artikel diskuterar Claes-Anders Malmberg de största kostnaderna i underhållet gator och parker. 

Läs mer »

12 maj 2020

Livesänd webbkurs i gräva och schakta säkert

Hur mycket belastning tål marken närmast schaktet? Behöver vi veta mer om markens egenskaper, till exempel genom att göra en geoteknisk undersökning? 

Läs mer »

12 maj 2020

Praktiska råd för att effektivisera egen regi

Claes-Anders Malmberg och Anders Larsson har tillsammans tagit fram sju praktiska tips för den som är i behov av effektivisering och kostnadsbesparing på kort sikt.

Läs mer »

5 maj 2020

De största driftkostnaderna för gator och parker

Vilka är de största driftkostnaderna för våra gator och parker? Läs mer i artikeln.

Läs mer »

28 april 2020

Hur prioriterar man i driften?

Att prioritera i driften är inte lätt. Det gröna ställs mot det svarta och det vita ställer till det ännu mer. Vad måste utföras och vad kan man avstå ifrån? 

Läs mer »

21 april 2020

Hur räknar man rätt på skötselarbeten?

"Nä, sååå dyrt kan det inte vara" eller "så lång tid kan det då verkligen inte ta", säger många av oss när tider och priser kommer på tal. Kunskap i kalkylering och prissättning är grundläggande för att vara konkurrenskraftig i branschen.

Läs mer »

14 april 2020

Hur arbetar man effektivt på trånga ytor?

Låt oss ta det från grunden. Vad är problemet med trånga ytor ur ett effektiv-skötsel-perspektiv?

Läs mer »

24 mars 2020

Elektrisk gatudammsugare städar upp i utemiljön

Acamas VD, Claes-Anders Malmberg, har länge följt utvecklingen mot elektriska arbetsmaskiner och precis som många andra, fascineras han av den på många håll närvarande gatudammsugaren.  En smidig kom-så-går-vi maskin som visar sig importeras av Högtryckscenter i Väst AB.

Läs mer »

17 mars 2020

Aktivt smittskyddsarbete och renhållningsinstruktion

Ett litet moment i kursen "Aktiv riskbedömning och säkert handhavande" är mer aktuellt än någonsin. När jag pratar om säkert renhållningsarbete är smittskyddet en viktig del i arbetsmiljöarbetet och endast några få kommuner har bra och aktuella instruktioner.

Läs mer »

4 mars 2020

Hur förlänger vi livstiden på våra stadsträd?

Många stadsträd får en förkortad livstid eftersom att de utsätts för stora påfrestningar i sin livsmiljö. Med rätt näringstillförsel kan man uppnå både högre vitalitet och längre livstid. 

 

Läs mer »

4 mars 2020

Varför välja vatten- & dammfri högvakuumsopning?

Konventionella gatusopmaskiner med vatten för dammbindning är ofta det reflexmässiga valet för städning av gator, vägar och andra områden. Med en vattenfri maskin kan sopning utföras även i magasin och upplagsplatser, där man inte kan eller vill använda vatten av olika anledningar.

Läs mer »

2 mars 2020

Varför behövs manuell renhållning i våra utemiljöer?

Hör inte gatsoparen eller pappersplockaren gårdagen till? Är det inte ett tråkigt och nedvärderande arbete som vi på goda grunder har rationaliserat bort med maskinernas hjälp?

Svaret på båda frågorna är förstås ett tydligt nej! Den manuella renhållningen behövs mer än någonsin.

Läs mer »

26 februari 2020

Samarbete – nyckeln till en gestaltning som fungerar i praktiken

För att höja nivån på bygghandlingarna, och den färdiga markanläggningen, krävs nära samarbete och en bra kommunikation inom projektgruppen.

Läs mer »

18 februari 2020

Driften av nya anläggningar måste få kosta

Infrastrukturen på våra centrumytor och torg har de senaste åren börjat anläggas på ett annat sätt och med nya typer av material. Och visst är det roligt att se utvecklingen i anläggningsarbeten men hur påverkar det driften och framför allt driftkostnaderna?

Läs mer »

18 februari 2020

Vinterväghållningsdagarna 2019

Vinterväghållningsdagarna 2019

Läs mer »

18 februari 2020

Varför finns det ingen efterfrågan på enkelt arbete?

Enkla arbeten behövs för inskolning och upplärning, men vi har inte så många sådana jobb idag. Hur har det blivit så?

Läs mer »

13 februari 2020

Viktig information från ACAMA AB

Angående GDPR och Acama ABs kommunikation med läsare och kunder.

Läs mer »

11 februari 2020

Nya miljökrav utvecklar halkbekämpningen

Framtidens halkbekämpning med töande medel innehåller så mycket mer än bara vanligt vägsalt. Specialsalter och formiater är skonsamma mot miljön och samtidigt effektiva.

Läs mer »

21 januari 2020

Vad hindrar införandet av arbetsrobotarna?

Arbetsrobotar kommer på bred front, men vad är deras införande? 
Detta diskuteras i Claes-Anders Malmbergs nya artikel. 

Läs mer »

21 januari 2020

Livesänd webbkurs om invasiva växter

Ny kurs med agronomen Anders Larsson som tar upp problematiken kring, och lösningar på hur man bekämpar invasiva växter. 

Läs mer »

14 januari 2020

Markdrönare och andra trender i utemiljöbranschen 2020

Markdrönare, maskinhandel i omvandling, kraftsamlande utförandeformer, utpädningseffekter i driftbudgeten, underhållsminus och vinterreglering kan komma att prägla branschen i år.

Läs mer »

1 januari 2020

Hur återskapar vi gröna instegsarbeten?

Enkla arbeten är starkt efterfrågade. Varför minskade dom? Hur kan vi i utemiljöbranschen återskapa enkla, meningsfulla och samhällsnyttiga arbeten till en rimlig kostnad?

Läs mer »

17 december 2019

Hur ökas konkurrenskraften i egen regi?

Hur blir vi mer konkurrenskraftiga i det egna utförandet? Enkla åtgärder och medvetenhet kommer man långt med. Egen regi utförande ger stora fördelar om organisatioen är motiverad och kämpar mot samma mål.

Läs mer »

10 december 2019

Återtagande i egen regi av drift- och underhållsarbeten

En ny trend kan skönjas inom kommunernas och fastighetsbolagens drift- och underhållsverksamheter. Återtagande i egen regi. 

Läs mer »

9 december 2019

Rätt styrning gör stor skillnad i gröna projekt

I denna artikel diskuterar projektledaren, landskapsarkitekten och certifierade besiktningsmannen Maria Rydell vikten av korrekta förfrågningsunderlag och rätt kompetens vid anläggning av gröna områden.

Läs mer »

3 december 2019

Tar robotklipparna över på trånga ytor?

Klippa gräs i parker är väl enkelt och billigt, tänker du kanske. Stora åkgräsklippare som avverkar tiotusen kvadrat på en timme gör att klippningen bara kostar tio öre snittet. Och nåt öre till för putsen..men framtiden ser annorlunda ut. Nya metoder och robotisering påverkar valet.

Läs mer »

1 december 2019

När vinterkostnaderna drabbar gatuunderhållet

Stoppa inte i huvudet i sanden genom att underbudgetera vintern. 
Ta istället fram en tydlig regleringsmodell och visa hur verkligheten ser ut. 

Läs mer »

27 november 2019

Operativ styrning i vinterväghållningen

Det är bäst att vara rustad för vad som komma kan. Kommer vintern att bli lång och dyr eller kort och billig, det är inte lätt att veta. 

Läs mer »

27 november 2019

Fem sätt att spara på snöröjning

Vinterväghållning är svår att förutse och budgetera.
Acamas egen vinterväghållningsexpert Claes-Anders Malmberg skriver i denna artikel om hur du kan spara pengar på snöröjningen i vinter.

Läs mer »

27 november 2019

Risker för dig som jobbar med snön och halkan

Enkel checklista över risker för dig som arbetar med snö och halka, och hur man kan förebygga dessa.

Läs mer »

24 november 2019

Drifta själv eller lägga på entreprenad?

En provkarta på egen regi och entreprenad.

Läs mer »

24 november 2019

Visst behöver vi våra gatuarbetare

Vad tänker du på om jag säger, en gatuarbetare? En som tömmer papperskorgar? En som fixar trafikljusen och sätter upp trafikavstängningar när man lagar i gatan?

Läs mer »

24 november 2019

Billigt eller dyrt att sköta buskagen?

Det beror förstås på hur man ser det. Vissa buskage är helt slutna och har inte mycket verklig rensyta medan andra fortfarande är under etablering och har mycket bar mark som måste ogräsrensas. 

Läs mer »

19 november 2019

Varför är det så dyrt att plocka skräp?

Skräpplockning och papperskorgstömning låter väl inte som att det är ett komplicerat arbete. Men det är dyrare än vad man tror.

Läs mer »

13 november 2019

Att kalkylera parkunderhåll – ett exempel

Agronomen Anders Larsson skriver i denna artikel om hur man kan räkna på underhållsarbeten med hjälp av nyckeltal. Han använder sig av ett exempel på ett återkommande underhållsarbete inom parkdriften, nämligen reparationer av körskador i gräsmatta. 

Läs mer »

5 november 2019

Kurs - Spara pengar med rätt prioriterat underhåll

Två innehållsrika och unika fortbildningsdagar kring att rätt prioritering av underhållet sparar pengar.

Kursen har tagits fram för att öka kunskapen hos kommunernas tekniska förvaltningar med tanke på besparingskrav och eventuellt kommande lågkonjunktur.

 

Läs mer »

5 november 2019

En upptäcktsresa i substratens och jordarnas tecken

Anders Larsson och Acamas Claes-Anders Malmberg gjorde en studieresa till Hessen och Rheinland Pfalz i Tyskland för att studera odlingssubstrat..

 

Läs mer »

5 november 2019

Kurs för driftledare i gata-/parkverksamhet

Kurs för driftledare i gata/parkverksamhet och yttre fastighetsskötsel. Dessa kursdagar ger fördjupningskunskaper inom verksamhetsstyrning, verksamhetsbeskrivning, produktionsplanering, budgetering, tids- och resursåtgångar, kostnadsfördelning, kalkylering och kvalitetssäkring.

Läs mer »

5 november 2019

Hur får vi underhållspengarna att räcka?

Slitaget på våra utemiljöer ökar men pengarna till underhåll ökar inte. Snarare minskar underhållsanslagen. Varför har det blivit så här?
Läs mer i artikeln.

Läs mer »

5 november 2019

Glivarp Gardens Jordskola del 3

I denna artikel kommer vi att fortsätta på ämnet jord. I förra delen av jordskolan gick vi igenom några fysikaliska aspekter kring jordars poriositet, vattenhållande förmåga samt kring ett alltid aktuellt ämne nämligen markpackning. I denna del 3 kommer vi att fördjupa oss lite i det biologiska och kemiska kring våra jordar. 

 

Läs mer »

5 november 2019

Glivarp Gardens Jordskola del 2

Del 2 av Glivarps Gardens Jordskola!

Läs mer »

5 november 2019

Glivarp Gardens Jordskola - Vad är jord?

I några artiklar under sommaren kommer Glivarp Garden att försöka åskådliggöra ett antal begrepp som vi alla i grönytebranschen kan ha nytta av.

 

Läs mer »

5 november 2019

Vad ger jorden växtkraft? - Ett agronomiskt perspektiv

En ny och lärorik artikel av vår jordexpert Anders Larsson! 

 

Läs mer »

5 november 2019

Växtnäring till stadsträd

Tänk på vikten av kontinuerlig tillgång till alla de växtnäringsämnen ett träd behöver. Agronomen Anders Larsson är kursledare i kursen Vad är Jord och Växtnäring, som även kan fås som uppdragsutbildning runt om i landet.

Läs mer »

5 november 2019

Anpassning till ett förändrat klimat – Ett agrart perspektiv!

I denna artikel berättar Anders Larsson om hur vi ska anpassa oss till det förändrade klimatet vi nu står till mötes. 

Läs mer »

5 november 2019

Varför är jordens egenskaper så viktiga?

Vi skall i denna artikel och infällda video uppehålla oss kring mineralpartiklarna, och deras påverkan på bland annat den näringshållande förmågan. 

Läs mer »

5 november 2019

Växtnäring till stadsträd - Varför och hur? del 2

Nu är det dags för den andra delen i artikelserien om Växtnäring till stadsträd! Agronomen Anders Larsson håller också i en uppskattad uppdragsutbildning, Vad är Jord och Växtnäring, som kan ordnas runt om i landet.

Läs mer »

5 november 2019

Växtnäring till stadsträd – Varför och hur? del 3

Detta är den tredje och avslutande delen i denna artikelserie som behandlar stadsträdens behov av näring. Agronomen Anders Larsson är kursledare i den uppskattade endagskursen Vad är Jord och Växtnäring, som även kan ordnas runt om i landet som uppdragsutbildning.

Läs mer »

5 november 2019

Vad förbättrar jordhälsan?

Senaste åren har ett begrepp som jordhälsa uppmärksammats allt mer. Att jorden skall må bra helt enkelt. Hur åstadkommer man då detta? 

Läs mer »

5 november 2019

Gödsling av stadens träd - en ekonomisk aspekt

Gödsling av stadens träd är ett högaktuellt tema som Agronomen Anders Larsson skriver mer om i denna artikel.

Läs mer »

15 oktober 2019

Nya trender i drift och underhåll

Denna artikel bygger på mitt föredrag på trafik- och gatudagarna hos Sveriges Kommuner och Landsting måndagen den 14 oktober. Vad är det som händer i branschen inom DoU och vad behöver utförare och beställare tänka på?

Läs mer »

8 oktober 2019

Cykelfarten avslöjar dåliga beläggningar

Låga farter med cykeln avslöjar defekter på beläggningen som i bilen uppfattas som spårkänsligt och med ökad risk för vattenplaning. Läs mer i Reino Raitalas nya artikel.

Läs mer »

1 oktober 2019

Att effektivisera och spara på gräskostnaderna

Claes-Anders Malmberg skriver i denna artikel om hur man kan effektivisera och spara på gräskostnaderna.

Läs mer »

18 juli 2019

Robotgräsklippare på allmänna ytor – Fördelar, problem och framtid

På bara ett par år har det skett en ganska omfattande revolution i våra trädgårdar. Ett nytt och ganska främmande väsen rullar i sakta mark fram över gräsmattorna i var och varannan villaträdgård. Det rör sig inte om ett husdjur, även om många ägare nästan betraktar den som en sådant. 

Läs mer »

18 juli 2019

Hörnstenar i den kommunala grönyteskötseln

När vi pratar om trender i utemiljön är det inte bara skötselsnålt eller värdeskapande som gäller. Den minsta gemensamma nämnaren i kommunala utemiljöer heter TSRH.

Läs mer »

18 juli 2019

Ett gräsligt öde för våra gräsytor

Kanske få en gräsyta att etablera sig snabbt vid anläggningen och se välvårdad ut. Den ska också vara tålig mot frost och torka, tåla aktiviteter av olika slag och klara även skuggiga lägen. Men inte bara det..

Läs mer »

15 juli 2019

Kurs om gatudriftens material; berg, grus och vatten

I denna kurs går Agronomen Anders Larsson igenom väsentliga frågeställningar kring sten, grus och andra ”gatumaterial”. Anders har mångårig erfarenhet av såväl materialen och vattenreglering, men också som trädgårdsanläggare och skötselentreprenör. 

Läs mer »

2 juli 2019

7 utmaningar för gata-parkdriften inför 2020

Vilka förändringar och utmaningar står vi inför under 2020? Budget i balans, visa vilket pang vi levererar för pengarna, skapa enkla arbeten, hantera onormala vintrar, klara komponentavskrivningar, kunna rekrytera mm. 

Läs mer »

25 juni 2019

Generalintraprenören – framtiden för egen regi?

Trenden mot att återta arbetsutförande i egen regi har funnits länge och inte minst då sådan produktion som ligger i den högre delen av värdekedjan. Att ha viktiga delar av gatudriften, parkdriften, va-driften, renhållningen etc i egen regi bygger både kompetens inom organisationen och skapar tillgänglighet för snabba och flexibla insatser. 

Läs mer »

18 juni 2019

Stor effekt av att rusta upp stadsmiljön

Utan statliga resurser och ett rejält omtag med sanering och upprustning hade Plau am See i nordtyska Mecklemburg-Vorpommern inte fått chansen att blomma upp igen.

Läs mer »

21 maj 2019

Val av åkgräsklippare - att tänka på vid köp

När man tittar på gräsklippare så bör man ta i beaktande först och främst vilka gräsytor man har och vilken typ av gräs det är fråga om. Är det paradgräsmattor som skall hållas väldigt fina eller är det bruksgräs som mer eller mindre bara ska avverkas?

Läs mer »

8 maj 2019

Lätt och svår beskärning i fastighetsmiljön

I fastighetsskötseln ägnar vi onödigt mycket tid åt skötsel och beskärning av träd och buskar. Vi formklipper buskar när vi tycker att det blir för stora och radikalbeskär andra som inte riktigt får plats där de står och är i vägen för gång- och cykelbanor.

Läs mer »

1 maj 2019

Distansstudier inom grönytebranschen

Att studera på distans har en lång historia inom utbildning, eftersom det för många varit den enda vägen till fortbildning i vuxen ålder. Innan IT-åldern gick man korrespondenskurser, man fick alltså sina uppgifter och rättningar per brev. Dagens digitala teknik har snabbat upp processen..

Läs mer »

9 april 2019

Säkert handhavande med riskbedömning och egenkontroll

Den nya kursdagen i säkert handhavande med riskbedömning och egenkontroll skapar medvetande om vardagsriskerna och gör det lättare att förebygga olyckor och ohälsa.

Läs mer »

9 april 2019

Utveckla gata-/parken i en genomlysning

Här kommer lite råd och erfarenheter i en kort podcast om hur en genomlysning går till och vad man ska tänka på i samband med förändrade verksamhetsbehov.  

Läs mer »

2 april 2019

Naturen lär oss att ta hand om jorden

Jorden. Jorden. JordenAllt börjar med jorden. Det är inte för inte som det heter jordbrukare. Vi ska bruka jorden. På ett närande sätt, inte tärande. Vad betyder det då?

Läs mer »

26 mars 2019

Fossilfri Drift

När det nu finns teknik som möjliggör ett utförande av fossilfri drift för våra utemiljöer året runt med mätbara mål, så är det dags att börja använda sig av den tekniken.

Läs mer »

7 februari 2019

Barmarksdagarna - Hållbar barmarksdrift

Läs mer »

5 februari 2019

Satsa på strategiskt underhåll i utemiljön

Läs mer »

11 december 2018

Fjällbotaniska trädgården - en del av Ájtte, svenskt fjäll- och samemuseum.

Fjällbotaniska trädgården ligger i Jokkmokk, norr om polcirkeln. Den kom till på initiativ av Stig Lindberg,som var en brinnande trädgårdsentusiast och invigdes år 1995.

Läs mer »

14 november 2018

Aktuella uppdragsutbildningar

I denna artikel presenteras akutella uppdragsutbildningar

Läs mer »

31 oktober 2018

Rätt renovering ger resultat även på längre sikt

Min aspekt i det här är att anlägga rätt sett till den budget man har, inte bara i investering utan det som kommer därefter. 

Läs mer »

23 oktober 2018

Den yttre miljöns betydelse i fastighetsskötseln

Att den yttre miljön har stor betydelse för trivseln i området är vi nog alla överens om. Men hur ofta gör vi syner med fokus på trivselfaktorn?

Läs mer »

7 oktober 2018

Återblick till förvaltningen av ett bostadsrättsområde på 1990-talet

November 1991 flyttade vi in i en nybyggd insatslägenhet på ett nytt bostadsområde på Ersboda i Umeå. Området var lummigt, mycket naturskog runt om och barnvänligt med flera lekplatser.

Läs mer »

2 oktober 2018

Säkert renhållningsarbete för praktiska utförare

Ny endagskurs för praktiska utförare av barmarksrenhållning kring arbetsmiljöregler och tekniska hjälpmedel för markrenhållning och avfallshantering. 

Läs mer »

1 oktober 2018

Debora Garden gör skillnad med design

"Att arbeta inom trädgårdsektorn innebär att jag hela tiden möter nya spännande utmaningar. Att dessutom få arbeta med design, form och färg gör arbetet optimalt!"

Läs mer »

21 september 2018

Fortbildningsdag sten, fog och murar

Detta blir en dag fylld av en mängd tips kring natursten, betongsten, murar, markförankring, fogar, gatsten mm. Den ger svar på många av de frågor som finns kring markprojekt både i projektering och i anläggningsstadie.

Läs mer »

14 september 2018

Ett bra kalkylprogram är A och O

KP system är byggt för att ge snabbt och smidigt kalkylstöd även för den som inte är så van att att använda kalkylprogram för markanläggning och skötselarbeten. 

Läs mer »

10 september 2018

På hortonomens yrkesradar

Det är tisdag och terminsavslutning för min son och dotter på förskolan, men egentligen bara symboliskt. Förskolan fortsätter som vanligt på torsdag, efter nationaldagen. Men eftersom den vanliga skolterminen slutar bestämmer sig förskolan för att ha en terminsavslutning precis som övriga skolan, med lite samling och lek på rastgården.

Läs mer »

10 september 2018

Hårdgjorda fogar, vad, när och hur?

Stenexperten Rickard Hjälm, VD på Flisby AB berättar i denna artikel allt du behöver veta om hårdgjorda fogar!

Läs mer »

7 september 2018

Ätliga planteringar

Landskapsarkitekten Petter Bergström skriver om ätliga planteringar och sin bok "Safthushållning" Det finns många flera ätbara plantor än man tror;)

 

Läs mer »

4 september 2018

Stenfascination!

Sten är inte bara sten. En grundläggande stenskola skriven av Rickard Hjälm, VD på Flisby AB. 

Läs mer »

28 augusti 2018

Natursten – hårt, hållbart och historiskt!

Äkta natursten har i alla tider använts som ett hållbart byggmaterial. Vid planering av ett stenprojekt bör alltid åldersbeständighet vara en aspekt att ta med i kalkylen. Betongsten är stilrent, billigt och lättarbetat men är inget evighetsmaterial. Det är däremot många naturstenssorter.

Läs mer »

28 augusti 2018

Betong – formbart och gränslöst!

Mixen av vatten, grus och cement ger oss en fantastisk och mångsidig
betong som formas till valfria storlekar och strukturer. I grunden ett
grått, rått och superflott naturmaterial!

Läs mer »

3 juli 2018

Hundraårig smidestradition runt Slottskogsvallen

Staffan Yngvesson från Furmanek Sverige AB berättar i denna artikel om hur  företaget fick uppdraget av Göteborgs Stad att restaurera och med sten- och smideskonservatorer ta sig an Slottsskogsvallen.

Läs mer »

3 juli 2018

Hållbar och funktionell utemiljö

I denna artikel visar trädgårdsmästaren Ingela Gudmundson på hur hållbar och funktionell utemiljö kan utformas och skötas. 

Läs mer »

15 juni 2018

Vad är substrat? En kursdag om substrat- och jordtillverkning

Ny kurs med agronomen Anders Larsson som kompletterar och fördjupar grundkursen Vad är Jord. Denna kursen handlar om substrat- och jordtillverkning och är helt inriktad på grönytebranschen.

Läs mer »

27 april 2018

Takskottning, en glömd underhållsåtgärd?

Denna snörika vintern har på ett tydligt sätt visat många fastighetsägare att bristfälligt underhåll kan resultera i allvarliga skador. De uppkomna skadorna får fastighetsägaren stå för, för skadorna blir sällan ersatta av försäkringsbolagen. 

 

Läs mer »

26 april 2018

Mitt yrkesval - Kyrkogårdschef

Jag har det stora privilegiet att varje dag få vakna och åka till det arbete som jag älskar. Ett arbete som har betydelse för både samhället och den enskilda individen.

Läs mer »

26 april 2018

Vi jobbar för att fler utbildar sig inom den gröna branschen!

Allt fler intresserar sig för att arbeta i naturen. Vi bedriver utbildningar inom den gröna näringen för de som vill ta första steget in i branschen eller utvecklas i sin yrkesroll. 

Läs mer »

11 april 2018

Säkrare lyft och bättre miljö, inte svårt alls!

I denna artikel berättar Richard Beiron för oss om minikranarna som revolutionerat marknaden och gjort lyft enklare för oss!

Läs mer »

20 mars 2018

Mitt Yrkesval - Arbetande förman

Artikelserien "Mitt Yrkesval" är tillbaka och i denna artikel berättar  Wathier Lindgren, arbetande förman på Green Landscaping, om sin resa genom trädgårdsbranschen!

Läs mer »

12 mars 2018

Bättre arbetsplanering ger effektivitet

Teknisk förvaltning av utemiljöer kämpar hårt runt om i landet för att kostnader och intäkter att gå ihop. Effektivitet i arbetslagen är en nyckelfaktor. Ny uppdragsutbildning i form av en inspirerande workshopsdag för all fältpersonal.

Läs mer »

27 december 2017

Temadag - Klimatförändringarnas konsekvenser för utemiljön

Klimatförändringarna har stor inverkan på både nya och befintliga markanläggninga och deras drift. Problem och lösningar diskuteras på temadagen i Huddinge 3 maj 2018. OBS nytt datum!!

Läs mer »

7 december 2017

Sammandrag från Träddagarna 2017

Reino Raitala sammanfattar Träddagarna 2017 i Göteborg
med temat "Stadsträden i centrum"!

Läs mer »

22 november 2017

Sverige runt i utemiljöbranschen

En aktuell krönika om hur branschen mår och vad man kan se och uppleva som resande folkbildare och rådgivare i utemiljöbranschen.

Läs mer »

15 november 2017

Styrning av transportrutterna ökar effektiviteten

Korta transporter är viktigt för att hålla en hög effektivitet i fältarbetet!

Läs mer »

8 maj 2017

Strategier för växtnäringstillförsel

Varför träd behöver växtnäring har klarlagts i tidigare artiklar här på Gröna Trender. I denna artikel skall vi titta på några tillfällen då det kan vara extra relevant att tillföra näring.

Läs mer »

26 april 2017

Räddningstjänstens angöringsvägar och uppställningsplatser

Här berättar certifierade besiktningsmannen Allan Lickander om reglerna för angöringsvägar och uppställningsplatser för räddningsfordon. 

Läs mer »

12 april 2017

Mitt yrkesval ‒ landskapsarkitekt

Landskapsarkitekten Petter Bergström skriver här, i Gröna Trenders nya artikelserie "Mitt yrkesval", om hur det är att vara just landskapsarkitekt.

Läs mer »

4 april 2017

5 steg för en lyckad inspektion av utemiljö

5 steg för en entreprenör eller beställare att göra en lyckad inspektion av utemiljö Av Carl Liwerstrohle, VD Speed Up AB

Läs mer »

31 mars 2017

Mitt yrkesval – Landskapsingenjör

Jag: Landskapsingenjör
– en grön yrkestitel med driv och engagemang…

Läs mer »

15 mars 2017

Arbete med grönytor i norra Sverige

Hur är det att arbeta med grönytorna i norra Sverige? Landskapsingenjören Reino Raitala från Boden berättar om förutsättningarna och resultaten.

Läs mer »

9 mars 2017

Temadag - Nya markanläggningars påverkan på DoU

Hur påverkar nya markanläggningar de långsiktiga driftkostnaderna?
Vad behövs för att få hållbar och ekonomisk drift av moderna markanläggningar i urbana miljöer? Vad ger mest pang för pengarna?

Läs mer »

18 januari 2017

Branschtrender i anläggning och skötsel 2017

Vad har det nya året 2017 att bjuda på? En snabb trendspaning inom markanläggning och markskötsel.

Läs mer »

24 november 2016

Det Gröna Tyskland - Hansestadt Bremen

Från sommarens studieresa till det gröna Bremen. I hjärtat av den gamla hansastaden finns många gröna sevärdheter.

Läs mer »

24 oktober 2016

Fortbildningsdagar - tätortsnära skogs- och naturmark

Två högintressanta fortbildningsdagar för chefer, förvaltare, naturvårdare och jägmästare hos kommuner och entreprenörer.

Läs mer »

12 oktober 2016

GIS och markskötsel

Ett digitalt kartmaterial är lättare att hålla levande än analoga papperskartor. 

Läs mer »

6 oktober 2016

Återskapande av våtmark

Våtmarken har en viktig roll för den biologiska mångfalden, och när den förändras drabbar det massor av djur och växter som lever där.

Läs mer »

14 september 2016

Ny hemsida - vintervaghallning.se

Acama lanserar nu vårt senaste digitala projekt: www.vintervaghallning.se!

Läs mer »

6 september 2016

Det Gröna Rumänien - signerat Anders Larsson

Under hösten kommer en serie artiklar ”signerat Anders Larsson”. Vi börjar med en reseberättelse. 

Läs mer »

4 augusti 2016

Temadag - arbetsledning i jour & beredskap

Hur ska vi organisera arbetsledningen under jour- och beredskap och vilka utmaningar innebär det att leda beredskapsverksamheten 24/7 året om?

Läs mer »

20 juni 2016

33 miljoner vårblommande lökar på 5 år

Ett räkneexempel är att om varje person i Sverige planterar fyra lökar är målet i Låt Sverige blomstra uppnått. 

Läs mer »

15 juni 2016

Den goda och den dåliga arbetsmiljön

Det är mycket lättare att diskutera nyckeltal än att vidta åtgärder för ett bättre klimat på arbetsplatsen, men vi har mycket att vinna på att göra det.. 

Läs mer »

8 april 2016

Underhåll av grusvägar

Vad ska man tänka på när man driftar och underhåller grusvägar?

Läs mer »

18 mars 2016

Organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete i tekniska förvaltningar

Läs mer »

10 november 2015

Stratacell tas i bruk i Sverige

Ett nytt modulkonstruerat jordcellssystem ger mer robust struktur.

Läs mer »

5 oktober 2015

Yttre miljön ur bostadsbolagets synvinkel

Hur ser ett stort, kommunalt bostadsbolag på utemiljön?

Läs mer »

8 september 2015

Drift och underhåll - förutsättningar för ett hållbart samhälle

 Det är inte varje dag man läser om någon som försvarar driften av våra gemensamma utemiljöer. Snarare så heter det hela tiden ”att det kostar”, ”budgeten har dragits över” och ”vi måste spara på driften”.

Läs mer »

8 juni 2015

Erfarenheter från ett genomlysningsarbete – gata och park

Vad händer när man ser sig i den organisatoriska backspegeln?

Läs mer »

1 juni 2015

Lekplatser idag och imorgon

Hur ska man tänka vid nyanläggning eller renovering av lekplatser

Läs mer »

22 mars 2015

Konstgräs i trafiken - en minskad olycksrisk för driftpersonalen

Ur ett ekonomiskt perspektiv är det helt rätt att välja konstgräs istället för naturgräs. Men det finns andra värden som är ännu viktigare.

Läs mer »

17 februari 2015

Hälsosamt Grönt

När jag ska försvara grönytors värde i staden finns det många argument att hämta i svensk forskning inom området miljöpsykologi.

Läs mer »

23 januari 2015

Grön design och kreativitet

Den kreativa processen kan vara krävande under intensiva perioder. Det gäller att ha sina knep för att inte köra fast.

Läs mer »

15 januari 2015

Danderyds kommuns södra entré har fått nytt utseende

Viadukten under Inverness var tidigare klassad som en av kommunen otryggaste platser av Närpolisen i Danderyd. Nu har pelarna målats i olika röda nyanser och ny belysning i form av bland annat kristallkronor skapar en stämningsfull atmosfär under broarna. Satsningen är menad skapa en både tryggare och trevligare passage för såväl fotgängare och cyklister som bilister –  såväl dag som natt.

Läs mer »

3 oktober 2014

Här är inte pollinerande insekter en bisak…

I Nybro har parkförvaltningen varje år ett tema för sommarrabatterna. Förra året var temat stadsnära odling och under 2014-2015 kommer invånarna att få tal del av ett nytt inslag: sommarblommor som pollineras av insekter. Stadsträdgårdsmästare Thomas Bergström är initiativtagare till projektet som genomförs med bidrag från Länsstyrelsen.

Läs mer »

21 augusti 2014

Apladalen lockar många besökare – men Värnamo har fler vackra parker…

Regionens största lekpark bidrar till att göra Apladalen till ett populärt utflyktsmål för barnfamiljer.

Läs mer »

2 juni 2014

Underhållsfri anläggning med återvunnen plast

Återvunnen plast är ett nytt och intressant beläggningsmaterial med många användningsområden.

Läs mer »

Mest lästa

Gata och park

Inspiration

Kyrkogård

Entreprenad