Gata och park

Senaste artiklar

7 december 2017

Vad ger jorden växtkraft? - Ett agronomiskt perspektiv

En ny och lärorik artikel av vår jordexpert Anders Larsson!

Läs mer »

7 december 2017

Sammandrag från Träddagarna 2017

Reino Raitala sammanfattar Träddagarna 2017 i Göteborg
med temat "Stadsträden i centrum"!

Läs mer »

5 december 2017

Vår plats i solen

Du ska inte tro det blir sommar ifall du inte själv sätter fart. Ja, du kan i alla fall skynda på den genom att bygga en plats där vårsolen fångas och fördriver vintern.

Läs mer »

5 december 2017

Rätt renovering ger resultat även på längre sikt

Min aspekt i det här är att anlägga rätt sett till den budget man har, inte bara i investering utan det som kommer därefter. 

Läs mer »

22 november 2017

Sverige runt i utemiljöbranschen

En aktuell krönika om hur branschen mår och vad man kan se och uppleva som resande folkbildare och rådgivare i utemiljöbranschen.

Läs mer »

21 november 2017

Temadag - Klimatförändringarnas konsekvenser för utemiljön

Klimatförändringarna har stor inverkan på både nya och befintliga markanläggninga och deras drift. Problem och lösningar diskuteras på temadagen i Huddinge 25/1 - 2018.

Läs mer »

21 november 2017

Fortbildningsdagar - avhjälpande underhåll i yttre miljö

Två innehållsrika fortbildningsdagar kring att bedöma, prioritera och beräkna avhjälpande underhållsarbeten i yttre miljö, Huddinge 23-24/1 - 2018.

Läs mer »

15 november 2017

Pod om hur man genomlyser gatu- och parkverksamhet

En podcast om genomlysning av gatu- och parkverksamhet.

Läs mer »

15 november 2017

Styrning av transportrutterna ökar effektiviteten

Korta transporter är viktigt för att hålla en hög effektivitet i fältarbetet!

Läs mer »

15 november 2017

Återtagande i egen regi av drift- och underhållsarbeten

En ny trend kan skönjas inom kommunernas och fastighetsbolagens drift- och underhållsverksamheter.

Läs mer »

15 november 2017

Konkurrenskraft i egen regi

Hur blir vi mer konkurrenskraftiga i det egna utförandet? Enkla åtgärder och medvetenhet kommer man långt med.

Läs mer »

15 november 2017

Kalkylering är inte jättelätt

– Nä, sååå dyrt kan det inte vara eller så lång tid kan det då verkligen inte ta, säger många av oss när tider och priser kommer på tal.

Läs mer »

15 november 2017

Alternativa driftformer som medel för bättre resultat

En provkarta på egen regi och entreprenad. Vår välkända kurs i Alternativa driftformer kommer att få nytt datum och kursort och arrangeras under våren 2018.

Läs mer »

3 november 2017

Vinterns kurser för tekniska förvaltningar

Kursutbudet för vintern 2018

Läs mer »

31 oktober 2017

Endagskurs för praktiska utförare av kommunal vinterväghållning

Endagskurs för arbetsledare och maskinförare kring ansvar, planering och utförande av kommunal vinterväghållning. Linköping 1 februari.

Läs mer »

31 oktober 2017

Alternativt utförande av park- och gatudrift

Vad är bäst att utföra i egen regi och vilka för- och nackdelar finns det om drift- och projektlarbeten läggs ut på entreprenad? Hur genomlyser man gatu- och parkdrift? 

Läs mer »

31 oktober 2017

Anpassning till ett förändrat klimat – Ett agrart perspektiv!

I denna artikel berättar Anders Larsson om hur vi ska anpassa oss till det förändrade klimatet vi nu står till mötes. 

Läs mer »

10 oktober 2017

Driftledare i gata-/parkverksamhet och yttre fastighetsskötsel

Kurs för driftledare i gata/parkverksamhet och yttre fastighetsskötsel i Huddinge 22-23 november 2017.

Läs mer »

10 oktober 2017

Glivarp Gardens Jordskola - Vad är jord?

I några artiklar under hösten kommer Glivarp Garden att försöka åskådliggöra ett antal begrepp som vi alla i grönytebranschen kan ha nytta av.

Läs mer »

10 oktober 2017

Glivarp Gardens Jordskola Del två

Del 2 av Glivarps Gardens Jordskola!

Läs mer »

10 oktober 2017

Glivarp Gardens Jordskola Del 3

I denna artikel kommer vi att fortsätta på ämnet jord. I förra delen av jordskolan gick vi igenom några fysikaliska aspekter kring jordars poriositet, vattenhållande förmåga samt kring ett alltid aktuellt ämne nämligen markpackning. I denna del 3 kommer vi att fördjupa oss lite i det biologiska och kemiska kring våra jordar. 

 

Läs mer »

10 oktober 2017

ACAMA och Glivarp Gardens kurs i Jord och växtnäring

Jordarna påverkar våra växter i stadens parker och trädgårdar. Den mest triviala av alla frågeställningar kan ibland vara den såväl svåraste som en av de viktigare. Vad är jord? Ny uppdragsutbildning från i höst.

Läs mer »

25 augusti 2017

Vinterväghållningsdagarna 2017

Scandic Södertälje 20-21/9. Årets ledtema för dagarna är: ”Hur kan beställare och utförare arbeta annorlunda för bättre resultat i säkerhet, ekonomi och miljö?”. 

Läs mer »

18 augusti 2017

Ätliga planteringar

Petter Bergström skriver om ätliga planteringar och sin nyutgivna bok "Safthushållning"

 

Läs mer »

27 juni 2017

Utkallning på vintern är inte helt lätt

När ska man trycka på knappen och kalla ut snösvängen? Och ska alla ut på en gång? Frågorna är många och svaren inte helt enkla...

Läs mer »

27 juni 2017

Saltskola del 1 - Produkter i Vinterväghållningen

"I en artikelserie kommer vi att gå igenom olika produkter som används till vintervägar för att göra våra vägar säkrare. De produkter som vi kommer att belysa är klorider, acetater, formiater samt en kväveprodukt. Vi kommer att diskutera dessa produkters för och nackdelar med avseende på effekt, korrosivitet, miljöegenskaper, praktisk hantering samt kostnad. I denna första artikel koncentrerar vi oss på de vanligaste produkterna, kloriderna."

Läs mer »

27 juni 2017

Snöröjningsutbildning i Uppsala

Starta de nya vinterentreprenörerna med en skräddarsydd beställarstyrd utbildningsdag i tillgänglighet, arbetsteknik och grundläggande förutsättningar.

Läs mer »

27 juni 2017

Saltskola del 2

I den första artikeln framgick det att vanligt vägsalt (Natriumklorid) är det mest effektiva och miljövänliga alternativet av de tre vägsalterna som innehåller klorider. Finns det då några alternativ till vanligt vägsalt? 

Läs mer »

27 juni 2017

Sopsaltare i Stockholm

Sopsaltning är ett projekt som började vintersäsongen 2013/2014 i Stockholm. Uppdraget var att vinterväghålla cykelbanor så att vintercykling skulle vara möjlig.

Läs mer »

9 juni 2017

Natursten – hårt, hållbart och historiskt!

Äkta natursten har i alla tider använts som ett hållbart byggmaterial. Vid planering av ett stenprojekt bör alltid åldersbeständighet vara en aspekt att ta med i kalkylen. Betongsten är stilrent, billigt och lättarbetat men är inget evighetsmaterial. Det är däremot många naturstenssorter.

Läs mer »

11 maj 2017

Betong – formbart och gränslöst!

Mixen av vatten, grus och cement ger oss en fantastisk och mångsidig
betong som formas till valfria storlekar och strukturer. I grunden ett
grått, rått och superflott naturmaterial!

Läs mer »

8 maj 2017

Strategier för växtnäringstillförsel

Varför träd behöver växtnäring har klarlagts i tidigare artiklar här på Gröna Trender. I denna artikel skall vi titta på några tillfällen då det kan vara extra relevant att tillföra näring.

Läs mer »

26 april 2017

Räddningstjänstens angöringsvägar och uppställningsplatser

Här berättar certifierade besiktningsmannen Allan Lickander om reglerna för angöringsvägar och uppställningsplatser för räddningsfordon. 

Läs mer »

25 april 2017

Vinterväghållningsdagarna 2016

”En kostnadseffektiv vinterväghållning som uppfyller högt ställda krav på tillgänglighet och säkerhet med så liten miljöpåverkan som möjligt” var ledtemat för årets fortbildningsdagar.

Läs mer »

12 april 2017

Mitt yrkesval ‒ landskapsarkitekt

Landskapsarkitekten Petter Bergström skriver här, i Gröna Trenders nya artikelserie "Mitt yrkesval", om hur det är att vara just landskapsarkitekt.

Läs mer »

7 april 2017

A Green tour of Vietnam

A guided green tour near Ho Chi Minh City in Vietnam.

Läs mer »

4 april 2017

5 steg för en lyckad inspektion av utemiljö

5 steg för en entreprenör eller beställare att göra en lyckad inspektion av utemiljö Av Carl Liwerstrohle, VD Speed Up AB

Läs mer »

4 april 2017

Stenfascination!

Stenskola del 1 av Rickard Hjälm, VD för Flisby AB

Läs mer »

31 mars 2017

Mitt yrkesval – Landskapsingenjör

Jag: Landskapsingenjör
– en grön yrkestitel med driv och engagemang…

Läs mer »

15 mars 2017

Arbete med grönytor i norra Sverige

Hur är det att arbeta med grönytorna i norra Sverige? Landskapsingenjören Reino Raitala från Boden berättar om förutsättningarna och resultaten.

Läs mer »

9 mars 2017

Temadag - Nya markanläggningars påverkan på DoU

Hur påverkar nya markanläggningar de långsiktiga driftkostnaderna?
Vad behövs för att få hållbar och ekonomisk drift av moderna markanläggningar i urbana miljöer? Vad ger mest pang för pengarna?

Läs mer »

18 januari 2017

Branschtrender i anläggning och skötsel 2017

Vad har det nya året 2017 att bjuda på? En snabb trendspaning inom markanläggning och markskötsel.

Läs mer »

28 december 2016

ACAMAs tekniska uppdragsutbildningar 2017

Uppdragsutbildningar på plats sparar både tid och pengar. Och bidrar till en bättre arbetsmiljö. Här är Acamas uppdragsutbildningar 2017 !

Läs mer »

20 december 2016

Jul på RHS Gardens

Acama besöker det juliga RHS Gardens i Woking utanför London 

Läs mer »

7 december 2016

Jul på Kew Gardens

Välkomna med på en rundtur igenom Kew garden i full julbelysning!

Läs mer »

24 november 2016

Det Gröna Italien - Rosenträdgården i Rom

Rosenträdgården i Italiens vackra huvudstad Rom ligger uppdelad i två delar i en lätt sluttning på andra sidan vägen av Circo Massimo. 

Läs mer »

24 november 2016

Det Gröna Tyskland - Hansestadt Bremen

Från sommarens studieresa till det gröna Bremen. I hjärtat av den gamla hansastaden finns många gröna sevärdheter.

Läs mer »

24 oktober 2016

Fortbildningsdagar - tätortsnära skogs- och naturmark

Två högintressanta fortbildningsdagar för chefer, förvaltare, naturvårdare och jägmästare hos kommuner och entreprenörer.

Läs mer »

17 oktober 2016

Haninge kommun söker enhetschef parkdrift

Tjänsten som enhetschef parkdrift är en helt ny tjänst som tillsätts i samband med en omorganisation.

Läs mer »

12 oktober 2016

GIS och markskötsel

Ett digitalt kartmaterial är lättare att hålla levande än analoga papperskartor. 

Läs mer »

6 oktober 2016

Återskapande av våtmark

Våtmarken har en viktig roll för den biologiska mångfalden, och när den förändras drabbar det massor av djur och växter som lever där.

Läs mer »

14 september 2016

Ökad säkerhet med rätt vinterhållning

Saltexperten Kristofer Bergvall lyfter fram nya aspekter på användningen av vägsalt.

Läs mer »

14 september 2016

Säkert handhavande med riskbedömning och egenkontroll

Den nya kursdagen i säkert handhavande med riskbedömning och egenkontroll skapar medvetande om vardagsriskerna och gör det lättare att förebygga olyckor och ohälsa.

Läs mer »

14 september 2016

Ny hemsida - vintervaghallning.se

Acama lanserar nu vårt senaste digitala projekt: www.vintervaghallning.se!

Läs mer »

14 september 2016

Ny saltlake förbättrar vinterväghållningen

Kommunens produktionsavdelning har tagit fram en ny saltlake med förbättrade egenskaper.

Läs mer »

6 september 2016

Det Gröna Rumänien - signerat Anders Larsson

Under hösten kommer en serie artiklar ”signerat Anders Larsson”. Vi börjar med en reseberättelse. 

Läs mer »

5 september 2016

Den rena staden är arbetskrävande

Gaturenhållningen kostar en hel del men ger mycket pang för pengarna.

Läs mer »

9 augusti 2016

Tekniska kurser och temadagar, hösten 2016

Välkommen att anmäla dig till någon av höstens tekniska kurser och temadagar!

Läs mer »

4 augusti 2016

Temadag - arbetsledning i jour & beredskap

Hur ska vi organisera arbetsledningen under jour- och beredskap och vilka utmaningar innebär det att leda beredskapsverksamheten 24/7 året om?

Läs mer »

20 juni 2016

33 miljoner vårblommande lökar på 5 år

Ett räkneexempel är att om varje person i Sverige planterar fyra lökar är målet i Låt Sverige blomstra uppnått. 

Läs mer »

15 juni 2016

Den goda och den dåliga arbetsmiljön

Det är mycket lättare att diskutera nyckeltal än att vidta åtgärder för ett bättre klimat på arbetsplatsen, men vi har mycket att vinna på att göra det.. 

Läs mer »

23 maj 2016

Gödsling av stadens träd - en ekonomisk aspekt

Uppföljande artikel i serien om växtnäring av stadsträd - varför och hur?

Läs mer »

6 maj 2016

Det Gröna Italien - del 2 Florens

Kulturstaden Florens har mycket att erbjuda den utemiljöintresserade. Här kommer tre bestående intryck från ett besök i februari.

Läs mer »

8 april 2016

Underhåll av grusvägar

Vad ska man tänka på när man driftar och underhåller grusvägar?

Läs mer »

18 mars 2016

Organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete i tekniska förvaltningar

Läs mer »

7 mars 2016

Det Gröna Italien - Parma

En ny reportageserie i sex delar från Det Gröna Italien. Första delen handlar om Parma, som erbjuder mycket mer än bara parmaskinka och parmesanost.

Läs mer »

8 februari 2016

Växtnäring till stadsträd – Varför och hur?

Detta är den tredje och avslutande delen i denna artikelserie som behandlar stadsträdens behov av näring.

Läs mer »

6 februari 2016

Vinterväghållning i fokus

Vinterväghållning är en viktig samhällsangelägenhet. Och alla som jobbar med det behövs verkligen för att livet ska fungera under vinterperioden !

Läs mer »

11 december 2015

Växtnäring till stadsträd - Varför och hur?

Nu är det dags för den andra delen i artikelserien om Växtnäring till stadsträd!

Läs mer »

10 november 2015

Stratacell tas i bruk i Sverige

Ett nytt modulkonstruerat jordcellssystem ger mer robust struktur.

Läs mer »

11 oktober 2015

Växtnäring till stadsträd

Tänk på vikten av kontinuerlig tillgång till alla de växtnäringsämnen ett träd behöver.

Läs mer »

5 oktober 2015

Yttre miljön ur bostadsbolagets synvinkel

Hur ser ett stort, kommunalt bostadsbolag på utemiljön?

Läs mer »

8 september 2015

Drift och underhåll - förutsättningar för ett hållbart samhälle

 Det är inte varje dag man läser om någon som försvarar driften av våra gemensamma utemiljöer. Snarare så heter det hela tiden ”att det kostar”, ”budgeten har dragits över” och ”vi måste spara på driften”.

Läs mer »

8 juni 2015

Erfarenheter från ett genomlysningsarbete – gata och park

Vad händer när man ser sig i den organisatoriska backspegeln?

Läs mer »

1 juni 2015

Lekplatser idag och imorgon

Hur ska man tänka vid nyanläggning eller renovering av lekplatser

Läs mer »

22 mars 2015

Konstgräs i trafiken - en minskad olycksrisk för driftpersonalen

Ur ett ekonomiskt perspektiv är det helt rätt att välja konstgräs istället för naturgräs. Men det finns andra värden som är ännu viktigare.

Läs mer »

17 februari 2015

Hälsosamt Grönt

När jag ska försvara grönytors värde i staden finns det många argument att hämta i svensk forskning inom området miljöpsykologi.

Läs mer »

23 januari 2015

Grön design och kreativitet

Den kreativa processen kan vara krävande under intensiva perioder. Det gäller att ha sina knep för att inte köra fast.

Läs mer »

15 januari 2015

Danderyds kommuns södra entré har fått nytt utseende

Viadukten under Inverness var tidigare klassad som en av kommunen otryggaste platser av Närpolisen i Danderyd. Nu har pelarna målats i olika röda nyanser och ny belysning i form av bland annat kristallkronor skapar en stämningsfull atmosfär under broarna. Satsningen är menad skapa en både tryggare och trevligare passage för såväl fotgängare och cyklister som bilister –  såväl dag som natt.

Läs mer »

11 december 2014

Vinterväghållningens organisation

Vad ska man tänka på när man budgeterar och organiserar vinterväghållningen?

Läs mer »

3 oktober 2014

Här är inte pollinerande insekter en bisak…

I Nybro har parkförvaltningen varje år ett tema för sommarrabatterna. Förra året var temat stadsnära odling och under 2014-2015 kommer invånarna att få tal del av ett nytt inslag: sommarblommor som pollineras av insekter. Stadsträdgårdsmästare Thomas Bergström är initiativtagare till projektet som genomförs med bidrag från Länsstyrelsen.

Läs mer »

21 augusti 2014

Apladalen lockar många besökare – men Värnamo har fler vackra parker…

Regionens största lekpark bidrar till att göra Apladalen till ett populärt utflyktsmål för barnfamiljer.

Läs mer »

2 juni 2014

Underhållsfri anläggning med återvunnen plast

Återvunnen plast är ett nytt och intressant beläggningsmaterial med många användningsområden.

Läs mer »

Gata och park

Kyrkogård

Entreprenad