Gata och park

Senaste artiklar

21 januari 2020

Vad hindrar införandet av arbetsrobotarna?

Arbetsrobotar kommer på bred front, men vad är deras införande? 
Detta diskuteras i Claes-Anders Malmbergs nya artikel. 

Läs mer »

21 januari 2020

Kursdag om invasiva växter

Ny kurs med agronomen Anders Larsson som tar upp problematiken kring, och lösningar på hur man bekämpar invasiva växter. Hålls den 12 maj 2020 i Huddinge.

Läs mer »

19 januari 2020

Kurs i att effektivisera egen regi

Hur skapar man en egen regi verksamhet som ger pang för pengarna? Och vad är bäst att inte göra i egen regi?

Kursen har tagits fram för att öka kunskapen hos kommunernas tekniska förvaltningar med tanke på besparingskrav och eventuellt kommande lågkonjunktur. Ny kurs ordnas 25-26 mars i Huddinge.

Läs mer »

14 januari 2020

Markdrönare och andra trender i utemiljöbranschen 2020

Markdrönare, maskinhandel i omvandling, kraftsamlande utförandeformer, utpädningseffekter i driftbudgeten, underhållsminus och vinterreglering kan komma att prägla branschen i år.

Läs mer »

1 januari 2020

Hur återskapar vi gröna instegsarbeten?

Enkla arbeten är starkt efterfrågade. Varför minskade dom? Hur kan vi i utemiljöbranschen återskapa enkla, meningsfulla och samhällsnyttiga arbeten till en rimlig kostnad?

Läs mer »

17 december 2019

Hur ökas konkurrenskraften i egen regi?

Hur blir vi mer konkurrenskraftiga i det egna utförandet? Enkla åtgärder och medvetenhet kommer man långt med. Egen regi utförande ger stora fördelar om organisatioen är motiverad och kämpar mot samma mål.

Läs mer »

10 december 2019

Återtagande i egen regi av drift- och underhållsarbeten

En ny trend kan skönjas inom kommunernas och fastighetsbolagens drift- och underhållsverksamheter. Återtagande i egen regi. Missa inte vår nya kurs i att effektivisera egen regi den 25-26 mars i Huddinge. Januarikursen är redan fulltecknad.

Läs mer »

9 december 2019

Rätt styrning gör stor skillnad i gröna projekt

I denna artikel diskuterar projektledaren, landskapsarkitekten och certifierade besiktningsmannen Maria Rydell vikten av korrekta förfrågningsunderlag och rätt kompetens vid anläggning av gröna områden.

Läs mer »

3 december 2019

Tar robotklipparna över på trånga ytor?

Klippa gräs i parker är väl enkelt och billigt, tänker du kanske. Stora åkgräsklippare som avverkar tiotusen kvadrat på en timme gör att klippningen bara kostar tio öre snittet. Och nåt öre till för putsen..men framtiden ser annorlunda ut. Nya metoder och robotisering påverkar valet.

Läs mer »

1 december 2019

När vinterkostnaderna drabbar gatuunderhållet

Stoppa inte i huvudet i sanden genom att underbudgetera vintern. 
Ta istället fram en tydlig regleringsmodell och visa hur verkligheten ser ut. 

Läs mer »

27 november 2019

Operativ styrning i vinterväghållningen

Det är bäst att vara rustad för vad som komma kan. Kommer vintern att bli lång och dyr eller kort och billig, det är inte lätt att veta. 

Läs mer »

27 november 2019

Fem sätt att spara på snöröjning

Vinterväghållning är svår att förutse och budgetera.
Acamas egen vinterväghållningsexpert Claes-Anders Malmberg skriver i denna artikel om hur du kan spara pengar på snöröjningen i vinter.

Läs mer »

27 november 2019

Risker för dig som jobbar med snön och halkan

Enkel checklista över risker för dig som arbetar med snö och halka, och hur man kan förebygga dessa.

Läs mer »

24 november 2019

Drifta själv eller lägga på entreprenad?

En provkarta på egen regi och entreprenad. Vi har utvecklat en ny kurs i att effektivisera egen regi. Kursen går i Huddinge den 25-26 mars 2020. Missa inte att anmäla dig..

Läs mer »

24 november 2019

Visst behöver vi våra gatuarbetare

Vad tänker du på om jag säger, en gatuarbetare? En som tömmer papperskorgar? En som fixar trafikljusen och sätter upp trafikavstängningar när man lagar i gatan?

Läs mer »

24 november 2019

Billigt eller dyrt att sköta buskagen?

Det beror förstås på hur man ser det. Vissa buskage är helt slutna och har inte mycket verklig rensyta medan andra fortfarande är under etablering och har mycket bar mark som måste ogräsrensas. 

Läs mer »

19 november 2019

Varför är det så dyrt att plocka skräp?

Skräpplockning och papperskorgstömning låter väl inte som att det är ett komplicerat arbete. Men det är dyrare än vad man tror.

Läs mer »

13 november 2019

Att kalkylera parkunderhåll – ett exempel

Agronomen Anders Larsson skriver i denna artikel om hur man kan räkna på underhållsarbeten med hjälp av nyckeltal. Han använder sig av ett exempel på ett återkommande underhållsarbete inom parkdriften, nämligen reparationer av körskador i gräsmatta. 

Läs mer »

6 november 2019

Vinterns kurser för tekniska förvaltningar

Nu är det dags att presentera vårt kursprogram för Vintern och Våren 2020!

Läs mer »

5 november 2019

Kurs - Spara pengar med rätt prioriterat underhåll

Den 13-14 maj 2020 anordnar vi två innehållsrika och unika fortbildningsdagar kring att rätt prioritering av underhållet sparar pengar.

Kursen har tagits fram för att öka kunskapen hos kommunernas tekniska förvaltningar med tanke på besparingskrav och eventuellt kommande lågkonjunktur.

 

Läs mer »

5 november 2019

Kurs i Jord och Växtnäring

Jordarna påverkar våra växter i parker och trädgårdar. Agronomen Anders Larsson håller grundkurser i jord och växtnäring.

 

Läs mer »

5 november 2019

En upptäcktsresa i substratens och jordarnas tecken

Anders Larsson och Acamas Claes-Anders Malmberg gjorde en studieresa till Hessen och Rheinland Pfalz i Tyskland för att studera odlingssubstrat..

Anders Larsson håller en ny kurs i jord och växtnäring i huddinge den 11 mars 2020.

Läs mer »

5 november 2019

Kurs för driftledare i gata-/parkverksamhet

Kurs för driftledare i gata/parkverksamhet och yttre fastighetsskötsel. Dessa kursdagar ger fördjupningskunskaper inom verksamhetsstyrning, verksamhetsbeskrivning, produktionsplanering, budgetering, tids- och resursåtgångar, kostnadsfördelning, kalkylering och kvalitetssäkring.

Läs mer »

5 november 2019

Hur får vi underhållspengarna att räcka?

Slitaget på våra utemiljöer ökar men pengarna till underhåll ökar inte. Snarare minskar underhållsanslagen. Varför har det blivit så här?
Läs mer i artikeln.

Läs mer »

5 november 2019

Glivarp Gardens Jordskola Del 3

I denna artikel kommer vi att fortsätta på ämnet jord. I förra delen av jordskolan gick vi igenom några fysikaliska aspekter kring jordars poriositet, vattenhållande förmåga samt kring ett alltid aktuellt ämne nämligen markpackning. I denna del 3 kommer vi att fördjupa oss lite i det biologiska och kemiska kring våra jordar. 

 

Läs mer »

5 november 2019

Glivarp Gardens Jordskola Del två

Del 2 av Glivarps Gardens Jordskola!

Läs mer »

5 november 2019

Glivarp Gardens Jordskola - Vad är jord?

I några artiklar under sommaren kommer Glivarp Garden att försöka åskådliggöra ett antal begrepp som vi alla i grönytebranschen kan ha nytta av.

Ny kurs i jord och växtnäring blir det i Huddinge den 11/3..

Läs mer »

5 november 2019

Vad ger jorden växtkraft? - Ett agronomiskt perspektiv

En ny och lärorik artikel av vår jordexpert Anders Larsson! 

Missa inte att anmäla dig till kursen i Jord och växtnäring som går i Huddinge den 11/3 2020..

Läs mer »

5 november 2019

Växtnäring till stadsträd

Tänk på vikten av kontinuerlig tillgång till alla de växtnäringsämnen ett träd behöver. Agronomen Anders Larsson är kursledare i kursen Vad är Jord och Växtnäring, som även kan fås som uppdragsutbildning runt om i landet.

Läs mer »

5 november 2019

Anpassning till ett förändrat klimat – Ett agrart perspektiv!

I denna artikel berättar Anders Larsson om hur vi ska anpassa oss till det förändrade klimatet vi nu står till mötes. 

Läs mer »

5 november 2019

Varför är jordens egenskaper så viktiga?

Vi skall i denna artikel och infällda video uppehålla oss kring mineralpartiklarna, och deras påverkan på bland annat den näringshållande förmågan. Missa inte att anmäla dig till kursen Vad är Jord i Huddinge 11/3 2020.

Läs mer »

5 november 2019

Växtnäring till stadsträd - Varför och hur?

Nu är det dags för den andra delen i artikelserien om Växtnäring till stadsträd! Agronomen Anders Larsson håller också i en uppskattad uppdragsutbildning, Vad är Jord och Växtnäring, som kan ordnas runt om i landet.

Läs mer »

5 november 2019

Växtnäring till stadsträd – Varför och hur? del 3

Detta är den tredje och avslutande delen i denna artikelserie som behandlar stadsträdens behov av näring. Agronomen Anders Larsson är kursledare i den uppskattade endagskursen Vad är Jord och Växtnäring, som även kan ordnas runt om i landet som uppdragsutbildning.

Läs mer »

5 november 2019

Vad förbättrar jordhälsan?

Senaste åren har ett begrepp som jordhälsa uppmärksammats allt mer. Att jorden skall må bra helt enkelt. Hur åstadkommer man då detta? 

Läs mer »

5 november 2019

Gödsling av stadens träd - en ekonomisk aspekt

Gödsling av stadens träd är ett högaktuellt tema.

Agronomen Anders Larsson är kursledare i den uppskattade endagskursen Vad är Jord och Växtnäring som går i Huddinge 11 mars. Kursen kan även ordnas som uppdragsutbildning runt om i landet.

Läs mer »

15 oktober 2019

Halkbekämpning – Högre krav & flexiblare metoder

Framtidens halkbekämpning med töande medel innehåller så mycket mer än bara vanligt vägsalt. Specialsalter och formiater är skonsamma mot miljön och samtidigt effektiva.

Läs mer »

15 oktober 2019

Nya trender i drift och underhåll

Denna artikel bygger på mitt föredrag på trafik- och gatudagarna hos Sveriges Kommuner och Landsting måndagen den 14 oktober. Vad är det som händer i branschen inom DoU och vad behöver utförare och beställare tänka på?

Läs mer »

13 oktober 2019

Vinterväghållningsdagarna 2019

ACAMA inbjuder för fjärde året i rad till två innehållsrika fortbildningsdagar kring vinterväghållning, den 23-24 oktober 2019.   Som deltagare får du: 

Kunskap och inspiration från välkända föreläsare i branschen

Nätverkande med kollegor från hela landet på konferensmiddagen den 23/10

Fördjupande dialog med våra utställare under fortbildningsdagarna

Läs mer »

8 oktober 2019

Cykelfarten avslöjar dåliga beläggningar

Låga farter med cykeln avslöjar defekter på beläggningen som i bilen uppfattas som spårkänsligt och med ökad risk för vattenplaning. Läs mer i Reino Raitalas nya artikel.

Läs mer »

1 oktober 2019

Highlights från Elmia Park 2019

Gröna Trenders highlights från Elmia Park och Elmia Garden 2019.

Läs mer »

1 oktober 2019

Att effektivisera och spara på gräskostnaderna

Claes-Anders Malmberg skriver i denna artikel om hur man kan effektivisera och spara på gräskostnaderna.

Läs mer »

18 september 2019

Intryck från franska köksträdgårdar

I denna artikel besöker vi två köksträdgårdar i södra Frankrike. Den ena med ett praktiskt fokus och den andra med ett mer estetiskt fokus. 

Läs mer »

3 september 2019

Upplev franska konstnärsträdgårdar

Vi besöker två av världens mest kända konstnärers trädgårdar i Frankrike. Claude Monét i Giverny och Paul Cézanne i Aix-en-Provence

Läs mer »

18 juli 2019

Robotgräsklippare på allmänna ytor – Fördelar, problem och framtid

På bara ett par år har det skett en ganska omfattande revolution i våra trädgårdar. Ett nytt och ganska främmande väsen rullar i sakta mark fram över gräsmattorna i var och varannan villaträdgård. Det rör sig inte om ett husdjur, även om många ägare nästan betraktar den som en sådant. 

Läs mer »

18 juli 2019

Tar gräsklippningen mycket av parkens budget?

En fjärdedel av parkens kostnader brukar gå till att sköta bruksgräset. Och det har blivit allt fler intensivt skötta ytor i kommunerna. Hur kan man effektivisera, förbilliga eller sänka ambitionerna?

Läs mer »

18 juli 2019

Hörnstenar i den kommunala grönyteskötseln

När vi pratar om trender i utemiljön är det inte bara skötselsnålt eller värdeskapande som gäller. Den minsta gemensamma nämnaren i kommunala utemiljöer heter TSRH.

Läs mer »

18 juli 2019

Kalkylering - en introduktion

"Nä, sååå dyrt kan det inte vara" eller "så lång tid kan det då verkligen inte ta", säger många av oss när tider och priser kommer på tal. Kunskap i kalkylering och prissättning är grundläggande för att vara konkurrenskraftig i branschen.

Läs mer »

18 juli 2019

Ett gräsligt öde för våra gräsytor

Kanske få en gräsyta att etablera sig snabbt vid anläggningen och se välvårdad ut. Den ska också vara tålig mot frost och torka, tåla aktiviteter av olika slag och klara även skuggiga lägen. Men inte bara det..

Läs mer »

15 juli 2019

Kurs om gatudriftens material; berg, grus och vatten

I denna kurs går Agronomen Anders Larsson igenom väsentliga frågeställningar kring sten, grus och andra ”gatumaterial”. Anders har mångårig erfarenhet av såväl materialen och vattenreglering, men också som trädgårdsanläggare och skötselentreprenör. 

Läs mer »

2 juli 2019

7 utmaningar för gata-parkdriften inför 2020

Vilka förändringar och utmaningar står vi inför under 2020? Budget i balans, visa vilket pang vi levererar för pengarna, skapa enkla arbeten, hantera onormala vintrar, klara komponentavskrivningar, kunna rekrytera mm. 

Läs mer »

25 juni 2019

Generalintraprenören – framtiden för egen regi?

Trenden mot att återta arbetsutförande i egen regi har funnits länge och inte minst då sådan produktion som ligger i den högre delen av värdekedjan. Att ha viktiga delar av gatudriften, parkdriften, va-driften, renhållningen etc i egen regi bygger både kompetens inom organisationen och skapar tillgänglighet för snabba och flexibla insatser. 

Läs mer »

18 juni 2019

Stor effekt av att rusta upp stadsmiljön

Utan statliga resurser och ett rejält omtag med sanering och upprustning hade Plau am See i nordtyska Mecklemburg-Vorpommern inte fått chansen att blomma upp igen.

Läs mer »

11 juni 2019

Trender från Tyska Trädgårdsmässan i Wittstock

Precis som man i Tyskland sedan många år har BUGA utställningar på nationell nivå, så finns det också park- och trädgårdsutställningar i de olika delstaterna för att lyfta mindre städer med eftersatt underhåll och saneringsbehov.

Läs mer »

21 maj 2019

Val av åkgräsklippare - att tänka på vid köp

När man tittar på gräsklippare så bör man ta i beaktande först och främst vilka gräsytor man har och vilken typ av gräs det är fråga om. Är det paradgräsmattor som skall hållas väldigt fina eller är det bruksgräs som mer eller mindre bara ska avverkas?

Läs mer »

8 maj 2019

Beskärning och trädvård för fastighetsskötare

Kursens mål är att ge en god kännedom om plantering och etablering av vedartade växter, samt en teoretisk och praktisk baskunskap kring beskärning av träd och buskar.

Läs mer »

8 maj 2019

Lätt och svår beskärning i fastighetsmiljön

I fastighetsskötseln ägnar vi onödigt mycket tid åt skötsel och beskärning av träd och buskar. Vi formklipper buskar när vi tycker att det blir för stora och radikalbeskär andra som inte riktigt får plats där de står och är i vägen för gång- och cykelbanor.

Läs mer »

1 maj 2019

Distansstudier inom grönytebranschen

Att studera på distans har en lång historia inom utbildning, eftersom det för många varit den enda vägen till fortbildning i vuxen ålder. Innan IT-åldern gick man korrespondenskurser, man fick alltså sina uppgifter och rättningar per brev. Dagens digitala teknik har snabbat upp processen..

Läs mer »

9 april 2019

Säkert handhavande med riskbedömning och egenkontroll

Den nya kursdagen i säkert handhavande med riskbedömning och egenkontroll skapar medvetande om vardagsriskerna och gör det lättare att förebygga olyckor och ohälsa.

Läs mer »

9 april 2019

Utveckla gata-/parken i en genomlysning

Här kommer lite råd och erfarenheter i en kort podcast om hur en genomlysning går till och vad man ska tänka på i samband med förändrade verksamhetsbehov.  Och ny kurs i driftformer för gata/park blir det i Huddinge 22-23 maj 2019.

Läs mer »

2 april 2019

Naturen lär oss att ta hand om jorden

Jorden. Jorden. JordenAllt börjar med jorden. Det är inte för inte som det heter jordbrukare. Vi ska bruka jorden. På ett närande sätt, inte tärande. Vad betyder det då?

Läs mer »

26 mars 2019

"Vi behöver inte lösningar, vi behöver handling"

När det nu finns teknik som möjliggör ett utförande av fossilfri drift för våra utemiljöer året runt med mätbara mål, så är det dags att börja använda sig av den tekniken.

Läs mer »

25 mars 2019

På besök i Indiens renaste stad

På vår studieresa i södra Indien har vi nu kommit till den välkända staden Mysore, som faktiskt vunnit pris som hela Indiens renaste stad 2015, 2016 och även 2017

Läs mer »

25 mars 2019

Ward 28 - Zero Waste Management Plant

På inbjudan av MCC – Mysores City Corporation, den kommunala myndigheten här i Mysore, så fick jag och Claes-Anders Malmberg chansen att följa med till en av stadens decentraliserade sophanteringsstationer.

Läs mer »

18 mars 2019

Aktiv riskbedömning och vardagsrisker

Antalet tillbudsanmälningar är ofta lågt och maskinförarnas toleransgräns (”stryktålighet” kallar jag det för) för när ett tillbud inträffat är oerhört hög.

Läs mer »

4 mars 2019

Kaffeplantagen i de dimhöljda bergen

Vi åker norrut i delstaten Karnataka för att efter fem timmar på de skumpiga vägarna från Nagarholes vildmarkspark komma till ett av två områden i Indien där man odlar kaffe..

Läs mer »

4 mars 2019

Vildmarksreservatet i Nagarhole

Nagarholes vildmarksreservat ligger i södra Indien på gränsen mellan delstaten Karnataka och delstaten Kerala, längs floden Kabini..

Läs mer »

23 februari 2019

Swaccha Basavanagudi städar grannskapet på gräsrotsnivå

Gagan Nandi tröttnade på de ständigt stora avfallshögarna i gatuhörnen och längs lokalvägarna i stadsdelen Basavanagudi, ett av 198 distrikt i mångmiljonstaden Bangalore.

Läs mer »

22 februari 2019

Bangalores Botaniska Trädgård

Med 12000 träd, en rosenträdgård med 1350 sorter och totalt 2300 olika växtarter inom trädgårdarna är det en framträdande botanisk trädgård i Indien..

Läs mer »

22 februari 2019

Renhållningsarbetet på KR Market i Bangalore

Under de sista veckorna i februari är Sami Mattias och Claes-Anders Malmberg på studieresa i södra Indien. Huvudstad i delstaten Karnataka är Bangalore med sina närmre 12 miljoner invånare.

Läs mer »

7 februari 2019

Barmarksdagarna 2019 - Hållbar barmarksdrift

ACAMA inbjuder till Barmarksdagarna 2019 - Hållbar barmarksdrift gata/park, som arrangeras för första gången den 20-21 mars 2019 på Lasse Maja värdshus i Järfälla 

Läs mer »

5 februari 2019

Satsa på strategiskt underhåll i utemiljön

Under kursen i planerat underhåll i yttre miljö i Huddinge den 23–24 januari 2019 föreläste jag om vikten av en långsiktig drift och underhållsstrategi. Denna text är en sammanfattning av föreläsningens innehåll:

Läs mer »

8 januari 2019

Gatsoparen ger oss ovärderlig renhållning

Hör inte gatsoparen forntiden till? Är det inte ett tråkigt och nedvärderande arbete som vi på goda grunder har rationaliserat bort med maskinernas hjälp? Svaret på båda frågorna är förstås ett tydligt...

Läs mer »

26 december 2018

Christmas at Kew Garden & RHS Garden

Acamas senaste resereportage kommer ifrån England och de fantastiska trädgårdarna Kew Garden och RHS Garden Wisley. 

Läs mer »

11 december 2018

Fjällbotaniska trädgården - en del av Ájtte, svenskt fjäll- och samemuseum.

Fjällbotaniska trädgården ligger i Jokkmokk, norr om polcirkeln. Den kom till på initiativ av Stig Lindberg,som var en brinnande trädgårdsentusiast och invigdes år 1995.

Läs mer »

11 december 2018

Varför välja vatten- & dammfri högvakuumsopning

Konventionella gatusopmaskiner med vatten för dammbindning är ofta det reflexmässiga valet för städning av gator, vägar och andra områden.

Läs mer »

14 november 2018

Vinterns uppdragsutbildningar 2019

I denna artikel presenteras vinterns utbud av uppdragsutbildningar 2019

Läs mer »

31 oktober 2018

Rätt renovering ger resultat även på längre sikt

Min aspekt i det här är att anlägga rätt sett till den budget man har, inte bara i investering utan det som kommer därefter. 

Läs mer »

23 oktober 2018

Självkörande gräsklippare ersätter åkgräsklippare på allmänna ytor

De självkörande gräsklipparna syns i allt fler villaträdgårdar, men nu gör de entré även på allmänna gräsmattor.

Läs mer »

7 oktober 2018

Återblick till förvaltningen av ett bostadsrättsområde på 1990-talet

November 1991 flyttade vi in i en nybyggd insatslägenhet på ett nytt bostadsområde på Ersboda i Umeå. Området var lummigt, mycket naturskog runt om och barnvänligt med flera lekplatser.

Läs mer »

2 oktober 2018

Säkert renhållningsarbete för praktiska utförare

Ny endagskurs för praktiska utförare av barmarksrenhållning kring arbetsmiljöregler och tekniska hjälpmedel för markrenhållning och avfallshantering. SKKF kurs i Nyköping 28 mars 2019 samt uppdragsutbildningar åt kommunala förvaltningar runt om i landet.

Läs mer »

1 oktober 2018

Debora Garden gör skillnad med design

"Att arbeta inom trädgårdsektorn innebär att jag hela tiden möter nya spännande utmaningar. Att dessutom få arbeta med design, form och färg gör arbetet optimalt!"

Läs mer »

21 september 2018

Fortbildningsdag sten, fog och murar

Detta blir en dag fylld av en mängd tips kring natursten, betongsten, murar, markförankring, fogar, gatsten mm. Den ger svar på många av de frågor som finns kring markprojekt både i projektering och i anläggningsstadie.

Läs mer »

14 september 2018

Ett bra kalkylprogram är A och O

KP system är byggt för att ge snabbt och smidigt kalkylstöd även för den som inte är så van att att använda kalkylprogram för markanläggning och skötselarbeten. Kp-systems Sebastian Mathisson gästföreläser dag 2 på Acamas kurs i kalkylering och prissättning av markentreprenader. Halmstad 10-11 oktober.

Läs mer »

10 september 2018

På hortonomens yrkesradar

Det är tisdag och terminsavslutning för min son och dotter på förskolan, men egentligen bara symboliskt. Förskolan fortsätter som vanligt på torsdag, efter nationaldagen. Men eftersom den vanliga skolterminen slutar bestämmer sig förskolan för att ha en terminsavslutning precis som övriga skolan, med lite samling och lek på rastgården.

Läs mer »

10 september 2018

Hårdgjorda fogar, vad, när och hur?

Stenexperten Rickard Hjälm, VD på Flisby AB berättar i denna artikel allt du behöver veta om hårdgjorda fogar!

Läs mer »

7 september 2018

Ätliga planteringar

Landskapsarkitekten Petter Bergström skriver om ätliga planteringar och sin bok "Safthushållning" Det finns många flera ätbara plantor än man tror;)

 

Läs mer »

4 september 2018

Stenfascination!

Sten är inte bara sten. En grundläggande stenskola skriven av Rickard Hjälm, VD på Flisby AB. Rickard är kursledare för Acamas fortbildningsdag om sten, fog och murar i Nässjö den 6 november.

Läs mer »

28 augusti 2018

Natursten – hårt, hållbart och historiskt!

Äkta natursten har i alla tider använts som ett hållbart byggmaterial. Vid planering av ett stenprojekt bör alltid åldersbeständighet vara en aspekt att ta med i kalkylen. Betongsten är stilrent, billigt och lättarbetat men är inget evighetsmaterial. Det är däremot många naturstenssorter.

Läs mer »

28 augusti 2018

Betong – formbart och gränslöst!

Mixen av vatten, grus och cement ger oss en fantastisk och mångsidig
betong som formas till valfria storlekar och strukturer. I grunden ett
grått, rått och superflott naturmaterial!

Läs mer »

3 juli 2018

Hundraårig smidestradition runt Slottskogsvallen

Staffan Yngvesson från Furmanek Sverige AB berättar i denna artikel om hur  företaget fick uppdraget av Göteborgs Stad att restaurera och med sten- och smideskonservatorer ta sig an Slottsskogsvallen.

Läs mer »

15 juni 2018

Vad är substrat? En kursdag om substrat- och jordtillverkning

Ny kurs med agronomen Anders Larsson som kompletterar och fördjupar grundkursen Vad är Jord. Denna kursen handlar om substrat- och jordtillverkning och är helt inriktad på grönytebranschen.

Läs mer »

27 april 2018

Takskottning, en glömd underhållsåtgärd?

Denna snörika vintern har på ett tydligt sätt visat många fastighetsägare att bristfälligt underhåll kan resultera i allvarliga skador. De uppkomna skadorna får fastighetsägaren stå för, för skadorna blir sällan ersatta av försäkringsbolagen. 

 

Läs mer »

27 april 2018

Viktig information från ACAMA Konsult AB

Angående GDPR från och med 25 maj

Läs mer »

26 april 2018

Mitt yrkesval - Kyrkogårdschef

Jag har det stora privilegiet att varje dag få vakna och åka till det arbete som jag älskar. Ett arbete som har betydelse för både samhället och den enskilda individen.

Läs mer »

26 april 2018

Vi jobbar för att fler utbildar sig inom den gröna branschen!

Allt fler intresserar sig för att arbeta i naturen. Vi bedriver utbildningar inom den gröna näringen för de som vill ta första steget in i branschen eller utvecklas i sin yrkesroll. 

Läs mer »

11 april 2018

Säkrare lyft och bättre miljö, inte svårt alls!

I denna artikel berättar Richard Beiron för oss om minikranarna som revolutionerat marknaden och gjort lyft enklare för oss!

Läs mer »

20 mars 2018

Mitt Yrkesval - Arbetande förman

Artikelserien "Mitt Yrkesval" är tillbaka och i denna artikel berättar  Wathier Lindgren, arbetande förman på Green Landscaping, om sin resa genom trädgårdsbranschen!

Läs mer »

12 mars 2018

Bättre arbetsplanering ger effektivitet

Teknisk förvaltning av utemiljöer kämpar hårt runt om i landet för att kostnader och intäkter att gå ihop. Effektivitet i arbetslagen är en nyckelfaktor. Ny uppdragsutbildning i form av en inspirerande workshopsdag för all fältpersonal.

Läs mer »

7 mars 2018

Det gröna Indien 5 - från landsby till stad

Vintern 2018 är Gröna Trender på reportageresa i västra Indien för en serie inblickar i Indiens utemiljöer. Idag åker vi med guide och chaufför till Alibaug för att se förvanlingen från landsby till stad.

Läs mer »

5 mars 2018

Det gröna England - Wakehurst Place

ACAMA har besökt Wakehurst Place i West Sussex, England!

Läs mer »

25 februari 2018

Det gröna Indien 4 - kontraster i Punes grönska

Vintern 2018 är Gröna Trender på reportageresa i västra Indien för en serie inblickar i Indiens utemiljöer. Idag åker vi med guide och chaufför till townshipet Magarpatta, Aga Khans palats och universitet i Pune..

Läs mer »

24 februari 2018

Det gröna Indien 3- landscaping i utveckling

Vintern 2018 är Gröna Trender på reportageresa i västra Indien för en serie inblickar i Indiens utemiljöer. Idag åker vi med guide och chaufför till landskapsmässan i i det indiska Oxford, fyrmiljonersstaden Pune.

Läs mer »

23 februari 2018

Det gröna Indien 2 - rent vatten i Pune

Vintern 2018 är Gröna Trender på reportageresa i västra Indien för en serie inblickar i Indiens utemiljöer. Just idag den 23 februari åker vi med guide och chaufför i det indiska Oxford, fyrmiljonersstaden Pune.

Läs mer »

21 februari 2018

Det gröna Indien 1 - Navi Mumbai

Vintern 2018 är Gröna Trender på reportageresa i västra Indien för en serie inblickar i Indiens utemiljöer. Just idag den 21 februari åker vi med guide och chaufför i det nya Mumbai, Navi Mumbai.

Läs mer »

13 februari 2018

Kurs i beskärning och trädvård i kulturmiljöer

När man arbetar i äldre anläggningar som kyrkogårdar, historiska parker och andra kulturmiljöer är det viktigt att ha grundläggande kunskap och kännedom om beskärning och trädvård för att säkerställa så god och långsiktig skötsel som möjligt.

Läs mer »

27 december 2017

Temadag - Klimatförändringarnas konsekvenser för utemiljön

Klimatförändringarna har stor inverkan på både nya och befintliga markanläggninga och deras drift. Problem och lösningar diskuteras på temadagen i Huddinge 3 maj 2018. OBS nytt datum!!

Läs mer »

7 december 2017

Sammandrag från Träddagarna 2017

Reino Raitala sammanfattar Träddagarna 2017 i Göteborg
med temat "Stadsträden i centrum"!

Läs mer »

5 december 2017

Vår plats i solen

Du ska inte tro det blir sommar ifall du inte själv sätter fart. Ja, du kan i alla fall skynda på den genom att bygga en plats där vårsolen fångas och fördriver vintern.

Läs mer »

22 november 2017

Sverige runt i utemiljöbranschen

En aktuell krönika om hur branschen mår och vad man kan se och uppleva som resande folkbildare och rådgivare i utemiljöbranschen.

Läs mer »

15 november 2017

Styrning av transportrutterna ökar effektiviteten

Korta transporter är viktigt för att hålla en hög effektivitet i fältarbetet!

Läs mer »

8 maj 2017

Strategier för växtnäringstillförsel

Varför träd behöver växtnäring har klarlagts i tidigare artiklar här på Gröna Trender. I denna artikel skall vi titta på några tillfällen då det kan vara extra relevant att tillföra näring.

Läs mer »

26 april 2017

Räddningstjänstens angöringsvägar och uppställningsplatser

Här berättar certifierade besiktningsmannen Allan Lickander om reglerna för angöringsvägar och uppställningsplatser för räddningsfordon. 

Läs mer »

12 april 2017

Mitt yrkesval ‒ landskapsarkitekt

Landskapsarkitekten Petter Bergström skriver här, i Gröna Trenders nya artikelserie "Mitt yrkesval", om hur det är att vara just landskapsarkitekt.

Läs mer »

7 april 2017

A Green tour of Vietnam

A guided green tour near Ho Chi Minh City in Vietnam.

Läs mer »

4 april 2017

5 steg för en lyckad inspektion av utemiljö

5 steg för en entreprenör eller beställare att göra en lyckad inspektion av utemiljö Av Carl Liwerstrohle, VD Speed Up AB

Läs mer »

31 mars 2017

Mitt yrkesval – Landskapsingenjör

Jag: Landskapsingenjör
– en grön yrkestitel med driv och engagemang…

Läs mer »

15 mars 2017

Arbete med grönytor i norra Sverige

Hur är det att arbeta med grönytorna i norra Sverige? Landskapsingenjören Reino Raitala från Boden berättar om förutsättningarna och resultaten.

Läs mer »

9 mars 2017

Temadag - Nya markanläggningars påverkan på DoU

Hur påverkar nya markanläggningar de långsiktiga driftkostnaderna?
Vad behövs för att få hållbar och ekonomisk drift av moderna markanläggningar i urbana miljöer? Vad ger mest pang för pengarna?

Läs mer »

18 januari 2017

Branschtrender i anläggning och skötsel 2017

Vad har det nya året 2017 att bjuda på? En snabb trendspaning inom markanläggning och markskötsel.

Läs mer »

28 december 2016

ACAMAs tekniska uppdragsutbildningar 2017

Uppdragsutbildningar på plats sparar både tid och pengar. Och bidrar till en bättre arbetsmiljö. Här är Acamas uppdragsutbildningar 2017 !

Läs mer »

20 december 2016

Jul på RHS Gardens

Acama besöker det juliga RHS Gardens i Woking utanför London 

Läs mer »

7 december 2016

Jul på Kew Gardens

Välkomna med på en rundtur igenom Kew garden i full julbelysning!

Läs mer »

24 november 2016

Det Gröna Italien - Rosenträdgården i Rom

Rosenträdgården i Italiens vackra huvudstad Rom ligger uppdelad i två delar i en lätt sluttning på andra sidan vägen av Circo Massimo. 

Läs mer »

24 november 2016

Det Gröna Tyskland - Hansestadt Bremen

Från sommarens studieresa till det gröna Bremen. I hjärtat av den gamla hansastaden finns många gröna sevärdheter.

Läs mer »

24 oktober 2016

Fortbildningsdagar - tätortsnära skogs- och naturmark

Två högintressanta fortbildningsdagar för chefer, förvaltare, naturvårdare och jägmästare hos kommuner och entreprenörer.

Läs mer »

17 oktober 2016

Haninge kommun söker enhetschef parkdrift

Tjänsten som enhetschef parkdrift är en helt ny tjänst som tillsätts i samband med en omorganisation.

Läs mer »

12 oktober 2016

GIS och markskötsel

Ett digitalt kartmaterial är lättare att hålla levande än analoga papperskartor. 

Läs mer »

6 oktober 2016

Återskapande av våtmark

Våtmarken har en viktig roll för den biologiska mångfalden, och när den förändras drabbar det massor av djur och växter som lever där.

Läs mer »

14 september 2016

Ny hemsida - vintervaghallning.se

Acama lanserar nu vårt senaste digitala projekt: www.vintervaghallning.se!

Läs mer »

6 september 2016

Det Gröna Rumänien - signerat Anders Larsson

Under hösten kommer en serie artiklar ”signerat Anders Larsson”. Vi börjar med en reseberättelse. 

Läs mer »

9 augusti 2016

Tekniska kurser och temadagar, hösten 2016

Välkommen att anmäla dig till någon av höstens tekniska kurser och temadagar!

Läs mer »

4 augusti 2016

Temadag - arbetsledning i jour & beredskap

Hur ska vi organisera arbetsledningen under jour- och beredskap och vilka utmaningar innebär det att leda beredskapsverksamheten 24/7 året om?

Läs mer »

20 juni 2016

33 miljoner vårblommande lökar på 5 år

Ett räkneexempel är att om varje person i Sverige planterar fyra lökar är målet i Låt Sverige blomstra uppnått. 

Läs mer »

15 juni 2016

Den goda och den dåliga arbetsmiljön

Det är mycket lättare att diskutera nyckeltal än att vidta åtgärder för ett bättre klimat på arbetsplatsen, men vi har mycket att vinna på att göra det.. 

Läs mer »

6 maj 2016

Det Gröna Italien - del 2 Florens

Kulturstaden Florens har mycket att erbjuda den utemiljöintresserade. Här kommer tre bestående intryck från ett besök i februari.

Läs mer »

8 april 2016

Underhåll av grusvägar

Vad ska man tänka på när man driftar och underhåller grusvägar?

Läs mer »

18 mars 2016

Organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete i tekniska förvaltningar

Läs mer »

7 mars 2016

Det Gröna Italien - Parma

En ny reportageserie i sex delar från Det Gröna Italien. Första delen handlar om Parma, som erbjuder mycket mer än bara parmaskinka och parmesanost.

Läs mer »

10 november 2015

Stratacell tas i bruk i Sverige

Ett nytt modulkonstruerat jordcellssystem ger mer robust struktur.

Läs mer »

5 oktober 2015

Yttre miljön ur bostadsbolagets synvinkel

Hur ser ett stort, kommunalt bostadsbolag på utemiljön?

Läs mer »

8 september 2015

Drift och underhåll - förutsättningar för ett hållbart samhälle

 Det är inte varje dag man läser om någon som försvarar driften av våra gemensamma utemiljöer. Snarare så heter det hela tiden ”att det kostar”, ”budgeten har dragits över” och ”vi måste spara på driften”.

Läs mer »

8 juni 2015

Erfarenheter från ett genomlysningsarbete – gata och park

Vad händer när man ser sig i den organisatoriska backspegeln?

Läs mer »

1 juni 2015

Lekplatser idag och imorgon

Hur ska man tänka vid nyanläggning eller renovering av lekplatser

Läs mer »

22 mars 2015

Konstgräs i trafiken - en minskad olycksrisk för driftpersonalen

Ur ett ekonomiskt perspektiv är det helt rätt att välja konstgräs istället för naturgräs. Men det finns andra värden som är ännu viktigare.

Läs mer »

17 februari 2015

Hälsosamt Grönt

När jag ska försvara grönytors värde i staden finns det många argument att hämta i svensk forskning inom området miljöpsykologi.

Läs mer »

23 januari 2015

Grön design och kreativitet

Den kreativa processen kan vara krävande under intensiva perioder. Det gäller att ha sina knep för att inte köra fast.

Läs mer »

15 januari 2015

Danderyds kommuns södra entré har fått nytt utseende

Viadukten under Inverness var tidigare klassad som en av kommunen otryggaste platser av Närpolisen i Danderyd. Nu har pelarna målats i olika röda nyanser och ny belysning i form av bland annat kristallkronor skapar en stämningsfull atmosfär under broarna. Satsningen är menad skapa en både tryggare och trevligare passage för såväl fotgängare och cyklister som bilister –  såväl dag som natt.

Läs mer »

3 oktober 2014

Här är inte pollinerande insekter en bisak…

I Nybro har parkförvaltningen varje år ett tema för sommarrabatterna. Förra året var temat stadsnära odling och under 2014-2015 kommer invånarna att få tal del av ett nytt inslag: sommarblommor som pollineras av insekter. Stadsträdgårdsmästare Thomas Bergström är initiativtagare till projektet som genomförs med bidrag från Länsstyrelsen.

Läs mer »

21 augusti 2014

Apladalen lockar många besökare – men Värnamo har fler vackra parker…

Regionens största lekpark bidrar till att göra Apladalen till ett populärt utflyktsmål för barnfamiljer.

Läs mer »

2 juni 2014

Underhållsfri anläggning med återvunnen plast

Återvunnen plast är ett nytt och intressant beläggningsmaterial med många användningsområden.

Läs mer »

Mest lästa

Gata och park

Fastighet

Kyrkogård

Entreprenad