Fastighet

Senaste artiklar

31 oktober 2017

Kurs i Yttre fastighetsskötsel på entreprenad

Nygammal kurs kommer tillbaka i ny tappning 7-8 mars 2018 i Huddinge. Bättre beställarstyrning ökar både kvalitet, kostnadskontroll och ger förutsättningar för rätt prioritering på arbetet.

Läs mer »

8 augusti 2017

Att skriva avtal om drift och underhåll av utemiljö

Aff är ett komplett hjälpmedel att skapa förfrågningsunderlag och avtal inom alla tjänsteentreprenader, och i synnerhet inom fastighet och utemiljö 

Läs mer »

12 februari 2017

Jaha, behövde det skötas också?

Bristen på en fungerande skötsel är stor på många håll. Vad beror det på?

Läs mer »

13 juli 2016

Säkert trädgårdsarbete i Gomorron Sverige

Den 12 juli medverkade Claes-Anders Malmberg och Ingela Gudmundson i SVTs populära program Gomorron Sverige.

Läs mer »

20 juni 2015

Lättskötta gröna miljöer - från gestaltning till förvaltning

Lättskötta gröna utemiljöer står högt upp på prioriteringslistan i de flesta projekt. Vad innebär lättskött och vilken betydelse har skötseldokumenten och den långsiktiga driften för att växtanläggningen även efter etableringstiden är lätt att sköta? Landskapsingenjören och trädgårdsdesignern Helena Rosenlöf diskuterar just dessa frågor och ger goda råd och tips på vägen.

Läs mer »

19 november 2014

Vintervila

I nordliga trakter och kalla klimat är det nödvändigt för alla fleråriga växter att på olika sätt förbereda sig för att klara vintern. Man säger att de invintrar eller avmognar.

Läs mer »

13 augusti 2014

Bygga och komponera med grönt

Hur får vi våra planteringar vackra och funktionella? Helena Rosenlöf ger goda råd och tips på vägen.

Läs mer »

Mest lästa

Gata och park

Kyrkogård

Entreprenad