ACAMA och Glivarp Gardens kurs i Jord och växtnäring ACAMA och Glivarp Gardens kurs i Jord och växtnäring | Gröna Trender

Publicerad: 2018-10-01 17.49 | Senast ändrad: 2018-12-19 12.39

ACAMA och Glivarp Gardens kurs i Jord och växtnäring

Citat från tidigare kursdeltagare:

”Bra föreläsare, håller intresset vid liv. Rör på sig i rummet, varvar teori och praktik.”

”Bra upplägg, bra på att förklara jord och annat vi talat om”

”Se och känna på olika jordar och näringsämnen”

”Intressant, ett stort och brett ämne”

”Bra översikt över begreppet jord. Lagom djupt på de tunga bitarna”

Jordarna påverkar våra växter i stadens parker och trädgårdar. Den mest triviala av alla frågeställningar kan ibland vara den såväl svåraste som en av de viktigare. Vad är jord? Jorden består som vi naturligtvis vet av vittrat mineral i olika storlekar. Detta har vi koll på genom siktkurvor och detta är enkelt att fysikaliskt mäta. För att det skall växa något i jorden krävs dock också mull, markfauna och växtnäringsämnen, dessutom krävs vatten samt inte minst luft. Olika proportioner mellan komponenterna kan drastiskt förändra förutsättningarna för växten som skall växa i jorden.

Image and video hosting by TinyPic

I denna kurs går Agronomen Anders Larsson igenom väsentliga frågeställningar kring jord och växtnäring. Anders har mångårig erfarenhet av såväl jord som växtnäringsfrågor, men också som trädgårdsanläggare och skötselentreprenör. Anders styrka är därför förmågan att koppla samman de teoretiska delarna som t ex markens struktur till vad det betyder när vi planterar och sköter våra miljöer.

Image and video hosting by TinyPic

Kursen syftar till att ge fältpersonalen en grundlig genomgång inom mark och växtnäringsfrågor. Efter kusen skall deltagarna känna till och förstå aspekter som påverkar driften av planteringar och andra grönmiljöer. Denna kunskap kommer rätt använd att öka livslängden på befintliga och kommande planteringar till gagn för såväl verksamhetens arbetsbelastning som budget.

Under kursen kommer vi att gå igenom några huvudsakliga frågeställningar. Föreläsningar varvas med grupparbeten och diskussioner. Dessutom gör vi besök ute i omgivningarna för att på ett praktiskt sätt befästa kunskaperna.

1. Vad är jord?

2. Växtnäringens ABC

3. Praktiska tillämpning av ovanstående bl a

4. Exkursion

5. Underhåll av växtbäddar = Livstidsförlängning

Därefter sammanfattning och avslutning med diplomutdelning.

Kursern ordnas som uppdragsutbildning på plats hos er. Vid frågor kontakta gärna ACAMA genom Claes-Anders Malmberg eller Glivarp Garden direkt genom Anders Larsson via telefon eller mail nedan.

info@hannelund.se
070/2364467

Anders Larsson, Agronom, Glivarp Garden AB

Fakta

Datum och plats

31 januari 2019 i Nyköping på Sunlight Hotell Conference & SPA i Nyköping.

https://www.sunlight.se/

Kursdagen börjar kl 08.30 och slutar 16.00.

Kursledare är agronomen Anders Larsson.

Kostnad

Kostnaden är 2975 kr exklusive moms, inklusive kursdokumentation, kaffen och luncher.  Sista anmälningsdag är den 28 december 2018. 

Specialerbjudande: Gå 4 och betala för 3. Missa inte detta generösa grupperbjudande som gäller till 30 dagar före kursstart!

Anmälan

https://www.gronatrender.se/kursanmalan.php

Anmäl dig till vår kurs-och konferensansvarige, Maria Malmberg,

via e-postmaria(a)acama.se

eller telefon070-639 88 93.

Du kan också anmäla dig via kursanmälningsformuläret ovan. 

Kursen ges under våren och sommaren endast som uppdragsutbildning på plats hos er och utförs av vår samarbetspartner agronomen Anders Larsson

Kursdagen börjar kl 08.00 och slutar kl 15.30 

 

Högsta deltagarantal är 35 personer. För bokning kontakta Acama på maria@acama.se eller Anders Larsson på info@hannelund.se

Kolla gärna in på och gilla vår sida på Facebook!

https://www.facebook.com/GronaTrender/

Vi följer branchens standardregler vid bokning.

Deltagare är anmäld så snart ACAMA accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen.

Eventuell avbokning ska alltid ske skriftligt till ACAMA.

Vid avbokning 4 - 3 veckor före kursstart ska beställaren ersätta ACAMA med 50% av kursavgiften.

Vid avbokning 2 - 0 veckor före kursstart ska beställaren ersätta ACAMA med 100% av kursavgiften.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till kollega från samma organisation. Detta skall skriftligt meddelas ACAMA via e-post.

ACAMA har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.

ACAMA fakturerar kursavgiften före kursstart, betalningsfristen är 30 dagar.

ACAMA reserverar sig för eventuella ändringar i programmet.